Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Členovia AFISPu uzavreli v prvom polroku o pätinu viac zmlúv ako vlani

Počet zmlúv, ktoré uzavreli členovia Asociácie finančných sprostredkovateľov a poradcov, narástol v prvom polroku medziročne 21,7% a to aj napriek tomu, že počet registrovaných podriadených finančných agentov sa znížil z 10 769 na 9381, teda o 12,9%. Najvýraznejšie rástli segmenty ostatných úverov a sporiacich účtov.

Podľa počtu zmlúv tvorí najvýznamnejšiu časť práce členov AFISPu uzatváranie poistných zmlúv, aj keď ich podiel na celkovom produkčnom koláči medziročne klesá. Za prvý polrok 2012 tvoril počet zmlúv neživotného poistenia 44%, rok predtým 47,5% celkového počtu uzatvorených zmlúv. Pri životnom poistení znamenal v prvom polroku počet zmlúv 26% a rok predtým 30%. Najvýraznejšie si polepšili sporiace účty, ktoré mali v minulom roku podiel 2,3% a teraz až 8,4%.

Podiel zmlúv za 1H 2012

Podiel zmlúv za 1H 2011

afisp-1h-2012-pocet-zmluv afisp-1h-2011-pocet-zmluv

Ak namiesto počtu zmlúv hľadíme na objem finančných prostriedkov, jasným lídrom sú hypotéky. Tento údaj však netreba preceňovať, keďže pri hypotékach sa vo výkazníctve objavujú čerpané sumy a pri životnom poistení len ročné poistné.

 Výkony členov AFISPu – počet zmlúv 

1h-2012

1h-2012

1h-2011

1h-2011

zmluvy

medziročný vývoj

počet

podiel

počet

podiel

počet registrovaných agentov

–12,89%

9 381

10 769

život. poist.

5,74%

40 986

26,38%

38 760

30,37%

neživot. poist.

13,06%

68 482

44,08%

60 573

47,46%

investovanie (jednoraz.)

–11,96%

3 326

2,14%

3 778

2,96%

investovanie (prav.)

–9,25%

4 335

2,79%

4 777

3,74%

DDS

7,37%

1 092

0,70%

1 017

0,80%

hypotéky

0,16%

6 850

4,41%

6 839

5,36%

iné úvery

153,12%

2 311

1,49%

913

0,72%

sporiace účty

353,16%

12 983

8,36%

2 865

2,24%

stavebné sporenie

84,73%

14 987

9,65%

8 113

6,36%

 Výkony členov AFISPu – objemy v eurách

1h-2012

1h-2012

1h-2011

1h-2011

medziročný rast

objem

podiel

objem

podiel

život. poist.

6,24%

18 944 391

2,94%

17 831 278

3,38%

neživot. poist.

–3,77%

8 751 460

1,36%

9 094 510

1,72%

investovanie (jednoraz.)

47,14%

48 437 212

7,51%

32 919 750

6,24%

investovanie (prav.)

–11,95%

38 880 766

6,03%

44 158 797

8,36%

DDS

–47,36%

39 836

0,01%

75 681

0,01%

hypotéky

8,70%

364 644 347

56,56%

335 000 000

63,45%

iné úvery

133,20%

34 916 138

5,42%

14 972 679

2,84%

sporiace účty

681,22%

20 572 659

3,19%

2 633 400

0,50%

stavebné sporenie

53,59%

109 467 537

16,98%

71 271 581

13,50%

 

Vklady: Počet sporiacich účtov narástol o 353%

Podľa štatistík AFISPu narástol medziročne počet uzatvorených zmlúv v prvom polroku najvýraznejšie v segmente sporiacich účtov a to o výrazných 353% z 2865 na 12983. Objem ročných vkladov rástol ešte rýchlejšie až o 681% na 20 miliónov eur. Na jednu zmluvu tak v priemere pridalo 1 584 eur.

Pomerne výrazný rast sme videli  aj pri stavebnom sporení. Počet zmlúv narástol o 84% na 14 987 zmlúv a objem vkladov sa zvýšil o 13,5% na 109 miliónov eur. Priemer na jednu zmluvu predstavuje 7 300 eur.  

Úvery: Sprostredkovatelia zvýšili trhový podiel

Vysoký rast počtu zmlúv zaznamenal segment ostatných úverov, počet nových zmlúv sa medziročne zvýšil o 153% na 2 311. Objem poskytnutých prostriedkov narástol o 133% na 34,9 milióna eur. Priemerný klient si tak požičal 15 108 eur.

Počet sprostredkovaných hypotekárnych úverov a ostatných úverov na bývanie bol na úrovni 6 850 a medziročne sa takmer nemenil (+0,16%). Objem úverov však narástol o 8,7% na 364 miliónov eur, čo znamená, že kým vlani bola priemerná hypotéka na úrovni 49 tisíc eur, v tomto roku už 53 tisíc.

Zaujímavé je, že kým sprostredkovatelia zvýšili objem sprostredkovaných hypoték o spomenutých 8,7%, celkový hypotekárny trh zaznamenal v rovnakom období prepad o 15,6%, čo znamená, že trhový podiel sprostredkovateľov narástol z 20 na 23%.

Poistenie: S medziročným rastom, ale aj poklesom podielu

Aj keď poistný sektor medziročne rastie, jeho podiel na výkonoch finančných sprostredkovateľov klesá. Členovia AFISPu uzavreli v prvom polroku 40 986 zmlúv životného poistenia, čo znamená medziročný rast o 5,7%. Ročné predpísané poistné vzrástlo o 6,2% na 19 miliónov eur. V priemere na jednu zmluvu tak vychádza ročné predpísané poistné 462 eur.

V neživotnom poistení počet nových zmlúv narástol o 13% na 68 482, ale predpísané poistné sa znížilo o 3,8% na 8,6 milióna eur. Priemerné poistné sa tak znížilo zo 150 na 128 eur.

Kapitálové trhy: Rástli jednorazové investície

Kým pri sporiacich účtoch sme videli prudký nárast počtu zmlúv, v sektore kapitálové trhy nastala opačná situácia. Počet zmlúv pri pravidelnom investovaní sa medziročne znížil o 9% na 4 335 a ročný objem investovaných prostriedkov klesol o 12% na 38,9 milióna eur. Na jednu zmluvu tak vychádza investovaných 8 900 eur.  

Pri jednorazových investíciách sa počet sa síce počet zmlúv znížil o 12% na 3326, ale ročný objem investovaných prostriedkov narástol o výrazných 47,14% na 48 miliónov eur.

DDS na periférii záujmu

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia patrí k najmenej využívaním nástrojom zo strany finančných sprostredkovateľov. Počet zmlúv síce medziročne narástol o 7,4%, ale ročný objem príspevkov zamestnancov klesol o 47%. 

Údaje sú zo štatistík AFISPu za 1 polrok 2012 a porovnávali sme ich s rovnakým obdobím minulého roka. Ilustračné foto: sxc.hu. 


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *