Piatok 05. júna. Meniny má Laura

Čo pred 100 rokmi naštartoval vznik Československa?

Československo

Nová republika sa po roku 1918 začala rýchlo ekonomicky rozvíjať. Zaradila sa medzi najúspešnejšie krajiny Európy. Prudký rozvoj priemyslu prebehol najmä na dovtedy agrárnom Slovensko. Úspešný príbeh krajiny však prerušili fašisti a neskôr komunisti. Ani doteraz sa nám zaostávanie nepodarilo dobehnúť.

Pri príležitosti 100. výročia založenia Československej republiky, ktoré sme si pripomenuli 28. októbra, sme sa pozreli na ekonomický vývoj Československa.

Užitočné a rýchle reformy posunuli krajinu dopredu

Po skončení 1. svetovej vojny a rozpade Rakúsko-Uhorska, znamenal vznik Československa v októbri 1918 prvé samostatné politické usporiadanie rovnocenných národov Čechov a Slovákov. Až do svetovej hospodárskej krízy v 30-tych rokoch, ktorá sa negatívne dotkla aj Československa, ale najmä do Mníchovskej dohody a obsadenia Čiech a Moravy nacistickým Nemeckom, nastalo pre naše krajiny obdobie reforiem a ekonomického progresu.

Vďaka nemu sa Československo ocitlo na popredných priečkach vtedajších vyspelých krajín sveta. Patrili sme na svetovú špicu. Po 2. svetovej vojne s nástupom komunistického režimu sme oproti západnej Európe začali strácať.

Medzi hlavné reformy, ktoré vznik samostatného Československa priniesol, patrilo uzákonenie 8-hodinového pracovného času, zavedenie sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj vyučovanie na školách v národných jazykoch, čo bola zmena najmä pre dovtedy maďarizované Slovensko.

V oblasti hospodárstva bolo Československo na danú dobu modernou krajinou, s rýchlo rastúcim priemyslom. Priemysel bol silne zastúpený najmä v Čechách, po vzniku Československa sa začal viac rozvíjať aj na Slovensku.

Podiel československého priemyslu na hospodárstve bol zrejme ešte vyšší než dnešná tretina. Výrazne vyšší než dnes bol podiel poľnohospodárskej výroby na celkovej ekonomike, najmä na agrárnom Slovensku. Pre porovnanie, dnes sa pridaná hodnota v oboch krajinách tvorí najmä v službách. Na Slovensku sa dnes v službách vytvorí vyše 60 percent pridanej hodnoty, v priemysle 27 percent, v stavebníctve osem percent a v poľnohospodárstve len okolo troch-štyroch percent.

Nová mena zabránila hyperinflácii

Pri vzniku Československa sa uskutočnila menová reforma, keď okolkovaním obeživa, rakúsko-uhorskej koruny, vznikla koruna československá s výmenným kurzom 1:1. Vynútené stiahnutie časti meny z obehu a vydanie štátnych cenných papierov ako protihodnoty za zadržané obeživo pomohlo aspoň čiastočne zbrzdiť rast cien po vojne.

Rakúsko-uhorská koruna bola spolu so zlatým štandardom zavedená v roku 1892. Po rozpade Rakúsko-Uhorska okolkovaním meny na svojom území vznikli lokálne koruny na území nástupníckych štátov: dnešnej Juhoslávie, v Československu, Maďarsku a Rumunsku. Celá Európa čelila po vojne hyperinflácie. Rakúsko či Nemecko na tom neboli o nič lepšie ako stredná Európa, ba dokonca horšie.

Medzi rozvíjané priemyselné odvetvia v medzivojnovom Československu patrili automobilový, strojársky, textilný, či sklársky priemysel. Rozvoj zaznamenala aj výstavba. V druhej polovici 30. rokov sa pridával zbrojársky priemysel.

Komunisti pristrihli krajine krídla

Po skončení 2. svetovej vojny a v 50-tych rokoch sa začali cesty ekonomickej prosperity v západnej Európe a v komunistami ovládanom Československu zásadne rozchádzať. Marshallov plán, ktorý  západnej Európe pomohol k rýchlejšej povojnovej obnove a investíciám, v Československu chýbal. Nožnice medzi produkciou a rastom v západnej Európe a v Československu sa začali roztvárať.

Československo

Pri transformácii z centralizovane plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku v 90-tych rokoch 20. storočia ekonomika zaznamenala hlboký prepad. Výraznejšie dobiehanie úrovne západu sa odštartovalo až začiatkom 21. storočia a akcelerovalo po vstupe Slovenska a Česka do Európskej únie v roku 2004.

Transfer technológií a prílev kapitálu pomohol k rozvoju ekonomík a zvýšeniu životnej úrovne obyvateľstva v oboch krajinách. Dnes Česko dosahuje v produkcii na hlavu takmer európsky priemer, Slovensko ešte mierne za Českom zaostáva. Česko vyrába na obyvateľa v parite kúpnej sily 90 percent priemeru EÚ, pričom Slovensko okolo 80 percent.

Faktické zdroje:
Autorka je hlavnou ekonómkou Slovenskej sporiteľne.

2 odpovede na “Čo pred 100 rokmi naštartoval vznik Československa?”

  1. Martin Rubáš píše:

    Bohužel elity co slaví nezávislé Československo by nejradši chtěli aby dnes bylo Česko Bruselskou provincií. Ty by neměli slavit nic.

    http://www.epshark.cz/clanek/1157/sto-let-je-vic-nez-dost

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *