Streda 29. január. Meniny má Gašpar

Čo vravia poisťovne na drevodom či francúzske okno?

Montované domy z dreva lákajú zaujímavou cenou a nízkou energetickou náročnosťou. Radosť z výhodnej kúpy však môže rýchlo zmariť nepríjemná udalosť. Zaujímalo nás, aký postoj majú poisťovne k poisťovaniu drevených stavieb a či sú francúzske okná prekážkou pri poistení proti vlámaniu.

Aj napriek tomu, že drevená konštrukcia je na rozdiel murovanej stavby horľavá, prekážkou v poistení nie je. Allianz – Slovenská poisťovňa v poistení domácnosti a budovy – Môj domov – poisťuje aj drevené rodinné domy na riziko požiaru. Toto riziko je zahrnuté vo všetkých moduloch poistného krytia,“ vysvetľuje hovorkyňa Lucia Muthová.

„V prípade rizika požiaru naša poisťovňa nerozlišuje materiál, z ktorého je dom postavený, k poistnému nepridávame žiadnu prirážku, ani riziko požiaru nevylučujeme,“ potvrdzuje aj Zuzana Hliváková – vrchná riaditeľka Úseku marketingu Generali poisťovne. „Klient má možnosť poistiť si drevodom v plnom rozsahu a na všetky riziká.“

Šimon Kollár z Wüstenrot poisťovne upozorňujeme: „Drevostavby poisťujeme, ale vzhľadom k zvýšenému riziku je potrebné tieto domy posudzovať zvlášť po predchádzajúcom súhlase odborníkov ústredia poisťovne.“

Francúzske okná musia byť zabezpečené

Bývanie v rodinnom dome znamená bližší kontakt s prírodou. Napríklad francúzske okno umožňuje obyvateľom ľahší prechod do záhrady, ale rovnako môže uľahčiť vstup neželaného návštevníka do domu. Poisťovne preto vyžadujú zabezpečenie všetkých možných vstupov. Netreba pritom zabúdať, že úroveň zabezpečenia nepreverujú pred podpisom zmluvy, ale až pri vzniku poistnej udalosti. „Klientovi vždy odporúčame zabezpečiť si svoju nehnuteľnosť čo najlepšie, nakoľko zlodeji sú čoraz viac vynaliezaví a je ťažké predpokladať, ako sa do domu dostanú,“ radí Zuzana HlivákováGenerali. „Pri poistnej udalosti skúmame zabezpečenie prekonanej prekážky, teda ak by klient v tomto prípade nemal bezpečnostné sklo alebo fóliu na prekonanom francúzskom okne, plnenie by sa pohybovalo oveľa nižšie ako v prípade, že by toto okno bolo zabezpečené a k vlámaniu by došlo rozbitím okna.“

Rozhodujúce je, akú cestu zlodej použil: „Pri prekonaní zámku na francúzskom okne by sa plnilo podľa bezpečnosti prekonaného zámku. Preto je dôležité, aby mal klient zabezpečené aj okná, prípadne iné otvory a nespoliehať sa len na bezpečnostné dvere. Pri poistnej udalosti sa však vyšetruje mnoho ďalších okolností, ktoré môžu ovplyvniť výsledné plnenie, takže uvedené príklady sú naozaj len hypotetické.“

Po stopách zlodeja sa vydávajú aj likvidátori v Allianz Slovenskej poisťovni: „Rozhodujúce pri posúdení úrovne zabezpečenia  pri poistnej udalosti krádežou vlámaním je miesto, ktorým páchateľ  vnikol do miesta poistenia,“ hovorí Lucia Muthová.

Šimon Kollár z Wüstenrot poisťovne dodáva, že: „Poistený je povinný zabezpečiť dom uzamknutím všetkých vstupných dverí a uzavretím všetkých okien tak, že tieto dvere ani okná nie je možné otvoriť zvonka bez mechanického poškodenia. Konkrétny spôsob zabezpečenia je závislý od výšky poistnej sumy a je presne špecifikovaný vo všeobecných poistných podmienkach.“

Nezabúdajte ani na bežné okná

Rovnaké pravidlá ako v prípade sklenených dverí platia aj v prípade okien na prízemí: „Existuje podmienka ich zabezpečenia, závislá od dojednanej poistnej sumy,“ vraví Šimon KollárWüstenrotu: „Napríklad pri poistnej sume nad 20 000 eur do 40 000 eur vrátane musia byť všetky okná (okrem toho, že sú z vnútornej strany riadne uzatvorené bežným spôsobom tak, že ich nie je možné zvonka otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia) navyše chránené funkčnými spúšťacími roletami alebo žalúziami (neuzamykateľnými) alebo musia byť opatrené bezpečnostnou fóliou. Okná nemusia byť zabezpečené podľa predchádzajúcej vety, ak sú umiestnené svojím dolným okrajom viac ako 4 m nad okolitým terénom a najbližšie prístupnou plochou.“

Požiadavky na výšku sa v jednotlivých poisťovniach líšia: „Klient by si mal však okná do 2,5 m zabezpečiť bezpečnostným sklom, fóliou, prípadne mrežou. Ak tak neurobí, jeho majetok nie je dostatočne chránený, a preto môže byť aj následné plnenie znížené,“ vraví Z. Hliváková  z Generali„Okná nad 2,5m samozrejme nie je nutné zabezpečiť.“

Lucia Muthová z Allianzu dodáva, že výška okien nemá vplyv na možnosť uzavretia poistenia budovy. “Nehnuteľnosť (byt/rodinný dom) je možné poistiť, ak je udržiavaná a v dobrom technickom stave.“

Aké sú požiadavky na zabezpečenie okien?

Požiadavky na zabezpečenie sa líšia od poistnej sumy a konkrétnej poisťovne. Platí pritom, že rovnako zabezpečené by mali byť všetky vstupné otvory do poistených priestorov.

Požiadavky na zabezpečenie
Allianz SP
Požiadavky na zabezpečenie
Wüstenrot poisťovna

Poistná suma do 17 000 eur

Zabezpečenie dverí.

Poistná suma nad 17 000 eur

Okná, dvere na balkón, lodžiu alebo terasu a iné otvory musia byť zabezpečené jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • sklenená výplň z bezpečnostného skla,
  • sklo s bezpečnostnou fóliou,
  • kovová mreža,
  • kovová uzamykateľná roleta,
  • z vnútra uzatvárateľné okenice.

Alebo zabezpečenie elektronickým systémom s vývodom zvukového signálu do vonkajšieho (okolitého) priestoru miesta poistenia.

Poistná suma nad 50 000 eur

Okná, dvere na balkón, lodžiu alebo terasu a iné otvory musia byť zabezpečené jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • sklenená výplň z bezpečnostného skla,
  • sklo s bezpečnostnou fóliou,
  • kovová mreža,
  • kovová uzamykateľná roleta
  • z vnútra uzatvárateľné okenice

alebo zabezpečenie jedným komplexnou obvodovou ochrana alebo priestorovou ochrana s elektronickým zabezpečovacím systémom nasmerovaným na minimálne dve telefónne čísla alebo pult centralizovanej ochrany.

Poistná suma do 20 000 eur

Vstupné dvere sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím systémom I. stupňa a všetky okná sú z vnútornej strany riadne uzatvorené bežným spôsobom tak, že ich nie je možné zvonka otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.

Poistná suma nad 20 000 eur do 40 000 eur

Ako v predchádzajúcom prípade a navyše sú okná chránené funkčnými spúšťacími roletami alebo žalúziami (neuzamykateľnými) alebo sú opatrené bezpečnostnou fóliou.

Poistná suma nad 40 000 eur do 60 000 eur

Vstupné dvere sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím systémom I. stupňa.

Okná zabezpečené ako v prvom prípade a navyše sú chránené funkčnou železnou mrežou zabudovanou do steny alebo mrežou uzamykateľnou roletovou, nožničkovou, respektíve inou (v úrovni prízemia kombinovanou s bezpečnostným zámkom). Mreže musia byť zvarené z oceľových tyčí, s prierezom minimálne 80 mm2, s maximálnou vzdialenosťou medzi tyčami v pozdĺžnom/priečnom smere 130/600 mm, alebo sériovo vyrábané mreže s platným certifikátom príslušnej štátnej skúšobne. Mreže môžu byť nahradené bezpečnostným sklom namontovaným autorizovanou bezpečnostnou agentúrou.

Mechanická ochrana dverí a okien môže byť nahradená elektronickým zabezpečovacím systémom I. stupňa, pričom všetky okná a všetky dvere musia byť z vnútornej strany riadne uzatvorené tak, že ich nie je možné zvonka otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia.

Poistná suma nad 60 000 eur do 100 000 eur

Zabezpečenie ako v predchádzajúcom prípade a navyše je poistený priestor zabezpečený elektronickým zabezpečovacím systémom II. bezpečnostného stupňa.

Poistná suma nad 100 000 eur do 140 000 eur

Zabezpečenie ako v predchádzajúcom prípade a navyše je poistený priestor zabezpečený elektronickým zabezpečovacím systémom III. bezpečnostného stupňa.

Ilustračné foto: sxc.hu, informačná tabuľka VPP Allianz SP a Wüstenrot poisťovne.

Stretli ste sa odmietnutím poistného plnenia?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *