Pondelok 17. júna. Meniny má Adolf

Čo všetko kryje cestovné poistenie

cestovné poistenie

V zahraničí sa najviac poistných udalostí Slovákov týka zdravia. No v tesnom závese sa držia aj škody na majetku. Cestujúci preto čoraz viac hľadajú komplexnú ochranu svojich ciest.

Primárnym účelom cestovného poistenia bolo a je poskytnúť pomoc pri chorobe a zranení a refundovať náklady s tým spojené. „Základom je poistenie liečebných nákladov, ktoré zahŕňa ošetrenie, liečbu a hospitalizáciu pri vzniku choroby či úrazu a v prípade potreby aj repatriáciu na Slovensko,“ hovorí o prvotnom poslaní poistenia na cesty Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne. No tento základ už málokomu stačí. Hoci majú cestovatelia stále najviac problémov so zdravím, narastajú aj iné typy škôd.

„V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov. Najmä pri malých deťoch sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí,“ hovorí Beata Lipšicová z poisťovne UNIQUA a dodáva, že je dôležité pamätať na to, aby bolo takéto poistenie uzatvorené v deň úhrady samotnej poisťovanej záležitosti.

Poisťovne zaznamenávajú aj vzostup prípadov odcudzenia, poškodenia, meškania batožiny pri jej preprave, ako aj udalosti vplyvom meškania letu. „Medzi najčastejšie škody dovolenkárov patrí aj odcudzenie, oneskorene dodanie batožiny leteckou spoločnosťou a podobne. Ďalej škody z rizika meškanie hromadného dopravného prostriedku alebo rizika zodpovednosť za škodu pri cestovnom poistení,“ uvádza Matej Neumann z poisťovne Union. Voči všetkým uvedeným rizikám sa dá v rámci cestovného poistenia poistiť.

Za nespokojnosťou stojí zväčša nevedomosť

Uzatvoriť cestovné poistenie je včak jedna vec, druhou je plnenie poisťovne v prípade poistnej udalosti. Tu ostávajú klienti často sklamaní. No žiaľ, najčastejšie vlastnou vinou.

„Podľa prieskumu o spokojnosti klientov s poisťovňami, je najčastejším dôvodom sklamania zo služieb poisťovní jednoznačne poistné plnenie. Nespokojných je totiž až 36 percent respondentov. Pritom časť z týchto klientov by sklamaná nemusela byť, ak by vedela, že ich ujma patrí k poistným výlukám. To znamená, že ide o udalosť, na ktorú sa poistenie nevzťahuje,“ vysvetľuje súvislosti Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave

Mnoho nezrovnalostí súvisí s tým, že klient pred cestou nemá jasno, akej aktivite sa chce počas dovolenky venovať. Príkladom sú rizikové športy. „Ak dovolenkár plánuje v zahraničí vykonávať aj rôzne adrenalínové športy, musí si pripoistiť aj rizikové športy a činnosti,“ hovorí H. Kanderková. Poistenie to už dnes umožňuje, samozrejme, ak sa človek venuje činnostiam mimo poistného krytia, nemôže očakávať plnenie.

Ďalším dôležitým prvkom pri poistení sú poistné limity. Aj tu je potrebné vidieť rozdiely, ak človek cestuje napríklad do Chorvátska, alebo na druhý koniec sveta. S tým súvisí aj to, aký poistný limit si zvoliť. Ak má klient v rámci cestovného poistenia napríklad neobmedzené krytie liečebných nákladov, uhradí mu poisťovňa účet v akejkoľvek výške.

„Cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov odporúčame dovolenkárom najmä pri cestách do zámorských krajín ako USA, Kanada, kde je ošetrenie a zdravotná starostlivosť veľmi nákladná, ale vysoký účet vám môžu vystaviť aj iných západných krajinách, kde sú poplatky za ošetrenie a liečenie často vyššie ako u nás. Minulý rok sme napríklad za klienta, ktorý spadol počas horolezeckého výstupu na Aljaške zaplatili za pátranie, ošetrenie, hospitalizáciu a prevoz na Slovensko viac ako 166 tisíc eur,“ vysvetľuje H. Kanderková

Pozor na batožinu, nie všetko je kryté

Klasické poistenie batožiny kryje poškodenie a zničenie aj odcudzenie spôsobom, pri ktorom je prekonaná prekážka. Napríklad, keď je vec zverená dopravcovi na prepravu, alebo je uložená v úschove, či poškodená pri dopravnej nehode. Poistenie batožiny má svoje výhody, no aj svoje obmedzenia.

„Nie je možné poistiť peniaze, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, ceniny, známky, kľúče, platobné, čipové a magnetické karty, cestovné lístky, členské karty, klenoty, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameňov, perly a iné predmety umeleckej a historickej hodnoty. Presne tieto veci sú vylúčené v rámci poistenia batožiny,“ hovorí M. Neumann.

Pripoistiť je však možné rozšírené asistenčné služby a v rámci nich je možné poskytnúť napríklad formu návratnej finančnej pomoci v prípade, že človek prišiel pri krádeži o hotovosť. Pripoistiť sa dá aj elektronika a optické prístroje.

„Odcudzenie zariadenia je potrebné vždy nahlásiť u príslušného policajného zboru v krajine, v ktorej k odcudzeniu došlo, aby existovala správa o výsledku vyšetrovania políciou,“ upozorňuje Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB Poisťovne, na jednu z podmienok uznania nároku na škodu pri krádeži batožiny.

Teroristický útok už nie je výlukou

Teroristický útok patril dlho medzi výluky v poistení. V súčasnosti to už neplatí a terorizmus väčšina poisťovní kryje v rámci základného balíka cestovného poistenia.

„Poistné udalosti, ktoré vzniknú v dôsledku teroristického útoku kryjeme až do výšky 100 tisíc eur, ako súčasť individuálneho cestovného poistenia, to znamená aj liečebné náklady ako ošetrenie, zákroky, hospitalizáciu, ako aj nutnú repatriáciu na Slovensko,“ hovorí H. Kanderková. Tu však platí, že terorizmus musí byť v krajine náhodnou a nepredpokladateľnou udalosťou.

„V prípade cestovného poistenia platí, že poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli v dôsledku teroristického útoku, ak štátne orgány SR alebo organizácie navštíveného štátu do dňa vycestovania poisteného vyhlásili, že neodporúčajú cestovať, respektíve odporúčajú občanom zvážiť vycestovanie do tejto krajiny, alebo že sa v tejto krajine očakáva teroristický útok. Tiež v prípade, ak sa poistený v čase vyhlásenia vyššie uvedeného v tejto krajine nachádzal, a napriek ju neopustil,“ vysvetľuje A. Jamborová.

Terorizmus patrí medzi dôvody, pre ktoré môžete cestu prerušiť a vrátiť sa späť na Slovensko a poistenie kryje náklady. „V takomto prípade máte nárok na úhradu nákladov na návrat do vlasti. V každom prípade odporúčame okamžite kontaktovať asistenčnú službu,“ hovorí B. Lipšicová a dodáva: „Dokonca ak sa nachádzate v krajine, kde sa náhle vyskytol terorizmus a vy síce nie ste priamo v meste a oblasti útokov, ale napriek tomu sa necítite bezpečne, môže poisťovňa v závislosti od vážnosti situácie ponúknuť čo najskorší prevoz do vlasti.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *