Streda 12. decembra. Meniny má Otília

Covered Call: Kombinácia long pozície a Call opcie podkladového aktíva

Covered Call patrí medzi najvýznamnejšie a najvyužívanejšie stratégie medzi investorskou verejnosťou. V tomto type stratégie sa kombinuje pozícia v podkladovom aktíve a vypísanie call opcie na rovnaké aktívum.

Najčastejšie ide o kombináciu akcie, ktorú investor vlastní a short call opciou na danú akciu, ale stratégia môže byť využitá aj pre komodity, menové páry, úrokové miery a ďalšie inštrumenty obchodované na kapitálových trhoch. 

Kedy sa oplatí stratégiu využiť?

Aby sme lepšie pochopili princíp celej veci, tak si najprv rozložíme stratégiu na jednotlivé prvky. Ako sme už spomínali, stratégia sa skladá z dlhej pozície v podkladovom aktíve, táto zložka teda špekuluje na vzostup ceny tohto aktíva. Druhá časť je Short Call opcia, čo, ako sme v minulom dieli uviedli, je špekulácia na mierny pokles alebo nulový pohyb podkladového aktíva. Za túto opciu investor inkasuje opčnú prémiu a práve táto opčná prémia je to, čo je na celej stratégii najdôležitejšie.

Investor totiž túto stratégiu využije práve vo chvíli, keď  očakáva, že podkladové aktívum bude po určitú dobu  (dobu životnosti call opcie) v bočnom trende , teda nenastane výraznejší pohyb ani smerom nahor ani smerom nadol. Najprv si ukážeme, ako daná stratégia vyzerá na grafe:

Prvý graf značí výplatu samotného podkladového aktíva, ktorého zisk s rastúcou cenou rastie a s klesajúcou cenou klesá. Druhý graf je, ako sme zistili v druhom dieli seriálu, short call opcia, ktorá má obmedzený zisk vo výške opčnej prémie a neobmedzenú stratu s rastúcou cenou podkladového aktíva. Tretí graf je kombinácia oboch predchádzajúcich, teda výsledná stratégia  Covered Call. Tá je vyznačená tučnou fialovou čiarou. Z tej jasne vyplýva, že zisk stratégie  Covered Call  je obmedzený, strata neobmedzená. Na príklade si ukážeme, aké sú možné výsledky tejto stratégie. 

Príklad stratégie Covered Call

Vlastníme 1 lot long pozície v CFD na zlato. To sme kupovali za 900 USD/uncu. V tejto chvíli očakávame, že sa zlato bude po určitú dobu pohybovať v bočnom trende a chceli by sme to využiť pre vytvorenie dodatočného zisku. Rozhodneme sa teda vstúpiť do stratégie  Covered Call  a to tak, že otvoríme short call opciu na 1 lot zlata so strike cenou ATM, teda súčasnou trhovou cenou (tá nemusí byť totožná s kúpnou cenou zlata). Expiráciu opcie musíme zvoliť tak, aby zodpovedala nášmu očakávaniu dĺžky bočného trendu, väčšinou asi čo najkratšiu, teda jeden týždeň. Za vypísanie tejto opcie inkasujeme prémiu vo výške 20 bodov (ilustratívne). Na konci expirácie môžu na trhu vzniknúť tri situácie: 

  1. Zlato sa skutočne  obchoduje v bočnom trende  v rámci, pre nás, priaznivého pásma (teda pod hranicou strike ceny a nad hranicou bodu zvratu). V takomto prípade  vyprší opcia bezcenná  a nám zostane opčná prémia, čím sme vytvorili touto opčnou stratégiou dodatočný zisk.   Stratégia bola úspešná .  
  2. Zlato sa  prudko prepadlo  a dostalo sa na hranicu 800 USD/uncu. Opcia opäť vyprší bezcenná, takže nám  opäť zostane opčná prémia . Síce bude stratégia celkovo stratová, avšak bude  menej stratová ako prípad samotnej long pozície v zlate . V prípade zlata by sme totiž stratili 900-800 = 100 bodov.  Covered Call  stratégia nám ale dáva bonus, opčnú prémiu, ktorá je 20 bodov, teda konečná strata tvorí 900-800+20 = 80 bodov. Je to preto, že vďaka  Covered Call  sa bod zvratu posúva z 900 na 880 USD/uncu. 
  3. Cena zlata  vzrastie . Tu existujú dve možnosti. Pokiaľ cena zlata vzrastie viac ako je strike cena plus opčná prémia (bod v grafe, kde modrá čiara pretína fialovú), tak sme na stratégii v strate, a to nasledovne:  Strata = trhová cena – (strike + opčná prémia) . Táto situácia by sa však dala zachytiť včasným uzavretím opcie (samozrejme by sme ale museli predpokladať, že trhová cena vzrastie nad (strike + opčná prémia) o viac ako náklady na uzavretie short call opcie. V opačnom prípade by sa transakcia neoplatila. V prípade, že sa trhová  cena zlata nedostane nad spomínanú hranicu (strike + opčná prémia) , je všetko v poriadku a  stratégia bola úspešná . 

Na nasledovnom grafe sú popísané základné body covered call stratégie.

Na záver si ešte tabuľka s jednotlivými špecifikami stratégie, ktoré je dobré poznať. Uvedená tabuľka Vám najlepšie napovie, čo môžete od stratégie čakať a je vhodným doplnkom opčných grafov. 

Maximálny zisk Obmedzený na (strike + opčná prémia)
Maximálna strata V podstate neobmedzená, ale nižšia ako strata zo samotnej long pozície
Bod zvratu Nákupná cena long pozície v podkl. aktíve – obdržaná opčná prémia
Volatilita Nízka volatilita je lepšia ako vysoká volatilita
Časový rozpad Pozitívny efekt, čas je náš priateľ!

Len pre úplnosť je nutné podotknúť, že presne opačná stratégia funguje aj pre short pozície v podkladovom aktíve, teda  Covered Put, kde pre short CFD otvárate short put opciu. Graf stratégie by potom bol zrkadlovo otočený podľa strike.  

V budúcom, už štvrtom dieli opčného edukačného seriálu si predstavíme druhú zo stratégií, ktorá kombinuje podkladové aktívum a opciu a to  Protective Put, ktorá má množstvo zaujímavých využití.

Autor je account manager
X-Trade Brokers.

Obchodujete s opciami?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *