Stvrtok 20. február. Meniny má Lívia

Ďalšia nebankovka oznámila ukončenie činnosti

Slovenský nebankový trh bol až donedávna presýtený množstvom „nebankoviek,“ ktoré mohli ľuďom požičiavať peniaze. Vlani však vstúpil do platnosti zákon, ktorého podstatou je, že nebankové spoločnosti môžu poskytovať úvery len s licenciou Národnej banky Slovenska. I tých pár nebankoviek, ktoré licenciu získali, dnes hlásia problémy.

V prvom kole dostalo vlani licenciu z viac ako 300 žiadateľov len 11 nebankových spoločností. Neskôr sa ich počet navýšil na 23. Začiatkom roka z trhu odišiel Provident Financial, teraz hlási ukončenie činnosti Ferratum. Nové podmienky sa tak javia ako veľmi prísne. Pozreli sme sa preto na sektor bližšie.

Koniec Providentu

Niektorí poskytovatelia novú legislatívu po vstupe do platnosti oceňovali. Napríklad spoločnosť Provident Financial očakávala, že trh sa tak prečistí od neférových praktík. Prekvapenie však prišlo vo februári tohto roku, keď táto nebankovka oznámila, že práve kvôli tvrdej legislatíve na Slovensku končí. Išlo pritom o veľkého hráča, ktorý na trhu pôsobil od roku 2001.

Firma rozpustila sieť 800 pôžičkových agentov ako aj tri stovky kmeňových zamestnancov. Problémom podľa jej generálneho riaditeľa Iva Kalíka bol najmä zákaz poskytovania pôžičiek v hotovosti a zákaz telefonovania a osobnej návštevy klientov v omeškaní po 18.00 hodine a cez víkend. Firma pozastavila poskytovanie úverov už v decembri minulého roka.

Je možné, že podobný osud čaká aj ďalšie nebankové spoločnosti. Problémy hlásila aj spoločnosť Telervis Plus, ktorá ponúka pôžičku Kešovka. Ešte začiatkom roka sa pre SME sťažoval jej predseda predstavenstva Ľubomír Valčák na prísne pravidlá, kvôli ktorým klesol objem obchodov firmy. Nebankovka pritom vlani absolvovala náročný proces získavania licencie od Národnej banky Slovenska.

Obchodný riaditeľ ďalšej spoločnosti, Fair Credit, Tomáš Konvička dodal: „Hľadáme riešenia, aby sme na Slovensku mohli zostať. Máme vymyslený produkt, ktorý by mal byť v súlade s legislatívou. Veríme, že bude generovať dostatočný výnos, aby sme pokryli náklady“.

Aktuálnou novinkou je spoločnosť Ferratum Bank, ktorá tento týždeň zastavila poskytovanie nových pôžičiek. Spoločnosť uvádza, že z trhu nateraz neodchádza a pre jej existujúcich klientov sa nič nemení. Nové úvery ale už neposkytuje.

Firma sa špecializovala na rýchle pôžičky cez on-line, ale aj prostredníctvom SMS. Spoločnosť má licenciu na Malte a na Slovensku pôsobí ako subjekt poskytujúci cezhraničné služby.

Prekážky

Pre nebankovky je tak hlavným problémom to, že legislatíva výrazne obmedzila cenu, za ktorú môžu požičiavať klientom peniaze. Cena za pôžičku, vrátane všetkých poplatkov, nesmie prevýšiť dvojnásobok ceny úveru z banky. Nebankovky však majú oproti bankám oveľa vyššie náklady. Jednak je to nutnosť zabezpečiť sa voči vyššiemu riziku nesplácania, ale i drahšie spôsoby, ako sa dostať ku klientovi.

Okrem toho zákon zakázal poskytovať pôžičky v hotovosti. Cieľová skupina nebankoviek však často nemá bankový účet. To však je ešte možné obísť, napríklad rôznymi predplatenými kartami na ktorých je požičaná suma. Po nových pravidiel sa pôžičky nesmú podmieňovať rôznymi doplnkovými službami, čím cena služby klesá. 

Podľa inštitútu INEKO je regulácia sektora príliš tvrdá a nepresná. Neprináša preto výsledky, hovorí riaditeľ INEKO Peter Goliaš. Inštitút preto vypracoval analýzusektora a legislatívcom poskytol súbor opatrení, ktoré by urobili reguláciu menej reštriktívnou a zároveň viac účinnou v prospech spotrebiteľov. Najdôležitejšie odporúčania sú tieto:

  • Korektné informovanie o cene – Zrušiť chybne počítanú odplatu. Ako ukazovateľ ceny úveru používať iba RPMN, skratku doplniť o ľahko zrozumiteľný popis (ročný úrok vrátane poplatkov). V zmluvách povinne uvádzať najdôležitejšie údaje o úvere – požičiavaná suma, obdobie, RPMN, celkové preplatenie i zmluvné sankcie – v štandardizovanej sumarizačnej tabuľke, a to na strane, ktorú klient podpisuje.
  • Vzdelávanie – Posilniť vedenie k finančnej gramotnosti na základných i stredných školách. Zabezpečiť dovzdelanie učiteľov a zaradiť finančné príklady do učebníc i celoštátnych testov z matematiky. Cez žiakov zvyšovať úroveň porozumenia osobným financiám aj u rodičov.
  • Primeraná regulácia a dohľad – Vždy konzultovať zmeny zákonov s dotknutými subjektmi (v tomto prípade nebankovkami), aby sa minimalizovali negatívne dopady na poskytovateľov úverov i spotrebiteľov. Zefektívňovať dohľad nad podnikaním nebankoviek, vrátane realizácie mysteryshoppingov – s cieľom odhaľovať a následne eliminovať nekalé praktiky.
  • Rozlišovanie korektnosti nebankoviek – Vyhýbať sa hádzaniu nebankoviek do jedného vreca. Nekorektné praktiky medializovať s uvedením konkrétnych spoločností a počtu zistených prípadov. Zaviesť efektívny reporting nebankoviek s licenciou NBS s dôrazom na mapovanie a vyhodnocovanie rozsahu, v akom dochádza u jednotlivých poskytovateľov k omeškaniam v splácaní úverov klientmi, k uplatňovaniu sankcií a tiež využívaniu jednotlivých foriem vymáhania i postupovania pohľadávok.
  • Samoregulácia poskytovateľov úverov – Aplikovať taký systém ekonomických motivácií a sankcií pre predajcov, ktoré minimalizujú záujem predať úvery ľuďom, ktorí ich nebudú vedieť riadne splácať. Spolupracovať so spotrebiteľskými združeniami na vyjasňovaní podmienok zmlúv. Upozorňovať regulátora na nekalé praktiky iných subjektov pri poskytovaní úverov spotrebiteľom a podporiť tak očisťovanie trhu. 

Pohľad na rentabilitu

Spolu s analytikmi portálu www.indexpodnikatela.sk sme sa okrem toho pozreli na hospodárske výsledky najväčších spoločností na trhu za roky 2014 a 2015. „V prvom rade sme sa pozreli na výsledok hospodárenia po zdanení týchto spoločností – teda ich zisk alebo stratu. Spoločnosti sme usporiadali podľa výšky vykazovaného výsledku hospodárenia po zdanení v roku 2014 od najväčšieho po najnižšie. Rok 2014 sme zvolili z toho dôvodu, že z tohto roku máme najviac dát,“ vysvetľuje Branislav Vaculčiak, zakladateľ IndexPodnikatela.sk.

Z tabuľky vyplýva, že výrazne najvyšší zisk – až 24,45 miliónov eur v roku 2014 a 27,46 miliónov v roku 2015, dosahuje spoločnosť Customer Finance Holding. Do jej portfólia patrí i nebankovka Quatro, ktorej štatutárom bol kedysi súčasný slovenský prezident Andrej Kiska. V dozornej rade bol až do konca roka 2012. Kiskov brat Jaroslav Kiska tejto nebankovke šéfuje dodnes.

Na druhom mieste sa so ziskom vo výške viac ako 13,51 miliónov v roku 2014 umiestnila ČSOB Leasing. Údaje o jej výsledku hospodárenia v roku 2015 zatiaľ nie sú dostupné, spoločnosť si zrejme odložila svoju povinnosť. Na treťom mieste sa umiestnila už spomínaná Provident Financial, s.r.o. so ziskom vo výške takmer 11,29 miliónov eur.

Do červených čísel sa dostali v oboch analyzovaných rokoch spoločnosti s Autoleasing SK, Friendly Finance Slovakia, ktorá prevádzkuje Pôžičkomat, ďalej Fair Credit Slovakia, COFIDIS a Amico Finance.


 

Nebanková spoločností

Výsledok hospodárenia po zdanení (2014)

Výsledok hospodárenie po zdanení (2015)

1.

Consumer Finance Holding, a.s.

24 450 744 €

27 459 674 €

2.

ČSOB Leasing, a.s.

13 512 000 €

 

3.

Provident Financial, s.r.o.

11 289 712 €

 

4.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

4 377 558 €

 

5.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

4 315 000 €

 

6.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

1 081 484 €

 

7.

PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o.

785 811 €

 

8.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

783 448 €

 

9.

TELERVIS PLUS a.s.

378 083 €

 

10.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

310 949 €

201 739 €

11.

Diners Club CS, s.r.o.

129 000 €

 

12.

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

106 231 €

 

13.

s Autoleasing SK, s. r. o.

–330 088 €

 

14.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

–445 726 €

–606 718 €

15.

Fair Credit Slovakia, SE

–843 802 €

–2 491 509 €

16.

COFIDIS, a.s.

–1 000 353 €

–587 814 €

17.

Amico Finance a. s.

 

–461 757 €

 

Pre lepšiu porovnateľnosť  hospodárenia nebankoviek sme vypočítali aj hodnoty ukazovateľa rentability ich tržieb, skrátene ROS. Tento ukazovateľ dáva do pomeru zisk po zdanení a tržby, pričom vyjadruje, koľko eur (resp. centov) zisku vyprodukuje jedno euro tržieb. Najlepšie je na tom PROFI CREDIT Slovakia s rentabilitou vo výške 711,86 percent. To znamená, že jedno euro tržieb vyprodukuje 7,12 eur zisku.

„Keď sa však bližšie pozrieme na túto spoločnosť zistíme, že takáto vysoká hodnota ukazovateľa bola spôsobená tým, že spoločnosť má veľmi nízke tržby z predaja služieb (110 tis. eur) v porovnaní so ziskom. V porovnaní s ostatnými výnosmi z hospodárskej činnosti (27 mil. eur), ktoré však nevstupujú do ukazovateľa ROS, je výška tržieb z predaja služieb zanedbateľná. Tento ukazovateľ preto môžeme považovať za skreslený,“ upozorňuje Branislav Vaculčiak.

Ďalšie nebankovky už ponúkajú reálnejšie hodnoty ukazovateľa ROS. V spoločnosti Consumer Finance Holding vyprodukuje jedno euro tržieb 62 centov zisku, čo je veľmi pozitívne.

V roku 2015 sa táto hodnota zvýšila až na 70 centov zisku, takže spoločnosti sa darí. 41 centov zisku na 1 euro tržieb sa vyprodukuje v ČSOB Leasing a vo VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko je to 18 centov.

Ak spoločnosť dosiahla stratu, tak ani jej ukazovateľ ROS nemôže byť kladný. Viacero spoločností tak dosiahlo zápornú hodnotu ukazovateľa, čo znamená, že spoločnosť síce má tržby, ale po odpočítaní nákladov nevytvárajú žiadny zisk, práve naopak.

„Medzi spoločnosti, ktorých hodnota ukazovateľa ROS je rovná 0 patrí aj Provident Financial, ktorá oznámila odchod zo slovenského trhu. Možno aj tento fakt prispel k rozhodnutiu o jej odchode,“ naznačuje Branislav Vaculčiak.

 

Nebanková spoločnosť

Rentabilita tržieb – ROS (2014)

Rentabilita tržieb – ROS (2015)

1.

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

711,86 %

 

2.

Consumer Finance Holding, a.s.

61,52 %

70,08 %

3.

ČSOB Leasing, a.s.

41,36 %

 

4.

VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.

17,56 %

 

5.

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

7,53 %

 

6.

PSA FINANCE SLOVAKIA, s.r.o.

6,35 %

 

7.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

4,34 %

 

8.

Diners Club CS, s.r.o.

3,30 %

 

9.

Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

2,01 %

 

10.

IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o.

0,64 %

0,34 %

11.

Amico Finance a. s.

0,00 %

–182,94 %

12.

COFIDIS, a.s.

0,00 %

0,00 %

13.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

0,00 %

0,00 %

14.

Provident Financial, s.r.o.

0,00 %

 

15.

TELERVIS PLUS a.s.

0,00 %

 

16.

s Autoleasing SK, s. r. o.

–31,15 %

 

17.

Fair Credit Slovakia, SE

–816,36 %

–131,94 %

 

Z uvedeného vyplýva, že sektor nebankových pôžičiek ako celok sa v kríze nenachádza. V problémoch je však jeho časť, ktorá sa špecializuje na ťažko uverovateľných klientov. Veľkých poskytovateľov typu Consumer Finance Holding sa regulácia negatívne nedotkla. Rovnako tiež veľkých lízingových spoločností. „Zohnať“ peniaze pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva je však oveľa ťažšie, ako pred vstupom regulácie do platnosti. Problém sa môže prejaviť s odstupom času v podobne vysokého nárastu zadĺženia voči úžerníkom, napríklad v rómskych osadách a s tým súvisiacich problémov.

Dáta vychádzajú z údajov Index Podnikateľa

Zoznam licencovaných nebankových spoločností, ktoré indexpodnikatela.sk preveroval, získal z webovej stránky www.nebankovky.sk. Tento zoznam je upravovaný a analytici z neho vylúčili tie spoločnosti, o ktorých nie sú dostupné finančné dáta za obdobie rokov 2014 a 2015.

V analýze sa indexpodnikatela.sk zameral práve na tieto dva roky, pričom použil tie najaktuálnejšie dostupné dáta. Vzhľadom na to, že spoločnosti majú možnosť odložiť si daňovú povinnosť o 3 až 6 mesiacov, pri niektorých z nich dáta z roku 2015 ešte nie sú dostupné.

Jedna odpoveď na “Ďalšia nebankovka oznámila ukončenie činnosti”

  1. pán Jurg Marti píše:

    Som pán Jurg Marti, súkromný veriteľ. Ponúkame rýchlu vianočnú pôžičku s veľmi nízkou úrokovou sadzbou 2%, preto sa k nám vráťte prostredníctvom nášho e-mailu: jurgmarti0@gmail.com, kde získate viac informácií o tejto ponuke pôžičiek. S úctou, pán Jurg Marti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *