Sobota 15. augusta. Meniny má Marcela

Daň z príjmov: čo sa dá stihnúť ešte pred koncom roka?

dane

Na optimalizáciu daní za rok 2018 zostáva už len pár dní. Hoci daňovo plánovať by mali firmy počas celého roka, zostáva im ešte niekoľko dní, aby sa na svoje výdavky a dane pozreli poriadne a znova.

Nedávne výsledky Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ukázali, že cca 30 tisíc eseročkám, ktoré pred zavedením daňových licencií v roku 2014 vykazovali ako svoj daňový zisk nulu, hospodárske výsledky v rokoch daňovej licencie „vyskočili“ do kladných čísel.

Tj. vykázali zisk zodpovedajúci novozavedenej dani – daňové licencie dosahovali sumu od 480 do 2 880 eur. Od roku 2018 sa však daňové licencie – ako minimálna daň eseročiek a iných právnických osôb – rušia a firmy teda budú môcť znovu oficiálne vykázať „nulu“ resp. stratu bez toho, aby museli odviesť nejakú sumu daňovej licencie štátu.

Či opäť práve týchto cca 30 tisíc spoločností na optimalizovanú nulu skutočne prejde, bude opäť zábavnou výskumnou úlohou pre analytikov. My sa radšej pozrime na otázku, ktorá – okrem iného aj koncom roka – zamestnáva hlavu každého „homo economicus“, a to: čo sa dá či nedá ešte urobiť, aby bola daň z príjmov za rok 2018 o čosi nižšia?

Živnostníci, autori, umelci a iné SZČO: využite paušál a užite si Vianoce

Reálne daňové náklady a s nimi súvisiace dokladovanie sú starosťou najmä pre obchodné spoločnosti s podvojným účtovníctvom, prípadne tie SZČO, ktorým sa evidencia a uplatňovanie skutočne dosiahnutých podnikateľských nákladov oplatí. Väčšina SZČO však už po druhý rok môže využiť „zázračné“ paušálne výdavky. Namiesto dokladovania a „hľadania“ skutočných výdavkov, ich spracovania či komunikácie s účtovníkmi a daňovými poradcami na tému – čo si môžem uplatniť a čo nie – si jednoducho od svojho celoročného podnikateľského príjmu odpočítajú rovných 60 percent.

Daň z príjmov budú platiť len z rozdielu, no aj ten si znížia minimálne o nezdaniteľnú časť na seba a v niektorých prípadoch aj o nezdaniteľnú časť na manželku. Mnohé SZČO tak často teší nulová daň, čo je dlhoročný sen majiteľov eseročiek.

Paušálne výdavky si môžu uplatniť všetci živnostníci, finanční sprostredkovatelia, advokáti a iné SZČO, okrem iného aj výkonní umelci či autori. Jedinou kategóriou podnikajúcich fyzických osôb, pre ktorých táto možnosť nie je, sú prenajímatelia nehnuteľností. Tí si môžu od svojich príjmov z prenájmu odpočítať iba skutočné výdavky na základe daňovej evidencie a za pomerne zložitých podmienok.

Úhrady musia odísť ešte v starom roku

Eseročky a iné spoločnosti podliehajúce povinnosti viesť si podvojné účtovníctvo v zmysle základných pravidiel účtovníctva nemusia svoje došlé faktúry, či iné záväzky ohľadne nákupov, v danom roku aj uhradiť. Stačí, ak sa vzťahujú na príslušný rok. Ako také aj bez úhrady „idú“ do účtovných a zväčša aj daňových nákladov daného roka. Ak teda eseročka do konca roka neuhradí faktúru za nové vybavenie kancelárie, daná suma patrí do nákladov toho roka, v ktorom bolo vybavenie nakúpené.

Pre niektoré typy služieb však platí obmedzenie týkajúce sa úhrady: ide najmä o nájomné za hmotný či nehmotný majetok (vrátane licencií a práv), služby právnikov, účtovníkov či napr. sprostredkovateľské odmeny (tie sú ako daňový náklad dokonca obmedzené hranicou 20% zo sprostredkovaného obchodu).

Preto je ideálne, ak – najmä pravidelné platby z tejto druhej kategórie – uhradíte do konca roka. Ovplyvníte tak daň týkajúcu sa roku 2018.

Tip: Ak zaplatíte nájomné, licenčné odmeny či odmenu právnikovi alebo účtovníkovi do 31. decembra, príslušnú sumu si uplatníte ešte v nákladoch končiaceho roka. A to aj napriek tomu, že danému dodávateľovi dorazí platba na účet až v novom roku. Ten si v prípade, že ide o SZČO, ktorá ako taká väčšinou podlieha inkasnému princípu, zdaní tento príjem až v roku 2019.

Pozor na faktúry za 10 tisíce eur

Ako v praxi často vyzerá optimalizácia „nahrubo“?  Podnikateľ do svojho účtovníctva resp. evidencie zaeviduje došlé faktúry na vysoké sumy za rôzne služby (marketingové, konzultačné a pod.), ktoré samozrejme znížia základ dane aj samotnú daň. Faktúra však neobsahuje žiaden konkrétny popis a neexistujú žiadne vecné dôkazy o tom, čo bolo dodané, v akom rozsahu, kedy a ako. Faktúry navyše ktosi vystavil, kúpil alebo inak „zohnal“.

Takýto doklad na zníženie dane samozrejme nestačí. Podnikateľ je pri daňovej kontrole povinný dokázať, že dané služby boli skutočne dodané a že ich aj prijal. A čo najkonkrétnejšie preukázať vzťah s jeho príjmami resp. biznisom. A to čo najvyšším počtom dôkazov a dokladov – najmä pri výrazných sumách.

Ak faktúra navyše obsahuje aj DPH a „optimalizujúci“ podnikateľ si túto DPH odpočíta ako platiteľ DPH, hrozia mu riziká plynúce z krížovej kontroly prostredníctvom kontrolného výkazu a povinnosti túto DPH odviesť, ak ju neodvedie daný dodávateľ.

Na zdravie

Vedeli ste, že dane vám dokáže znížiť aj … víno? Obdarovávanie obchodných partnerov pri rokovaniach či vianočných večierkoch je príjemným zvykom, pričom daňové zákony ho v symbolickej miere aj podporujú. Daňovým nákladom je zakúpený a darovaný reklamný predmet do sumy 17 eur za kus. Nesmie ním však byť darčeková poukážka, tabakový výrobok ani alkohol, okrem vína – to znižuje základ dane do výšky percent základu dane vypočítaného v „prvej fáze“ daňového priznania. Časť prevyšujúca vypočítaných päť percent je nedaňovým nákladom.

Pozor, na platiteľov DPH sa vzťahuje 17 eurové obmedzenie na nákupnú cenu predmetu bez DPH. Túto DPH si z reklamných predmetov môžu odpočítať a pri darovaní im nevzniká povinnosť odviesť DPH na výstupe.

Optimalizovať radšej systematicky alebo vôbec

Úvahy ako optimalizovať dane sa pravidelne zintenzívňujú až koncom roka, prinajhoršom pred podaním daňového podania. Malo by sa tak však diať priebežne počas účtovného roka. Hoci chcú mať malí podnikatelia čoraz intenzívnejšie „po ruke“ účtovníka či poradcu a pravidelne si s ním prechádzať účtovné, no najmä daňové výsledky firmy, za účelom prípadnej optimalizácie, prvým krokom je mať priebežne spracované účtovníctvo a súvisiacu agendu.

Ak dávate svoje „papiere“ dokopy jednorazovo v marci za minulý rok, neostáva vám čas nielen na plánovanie, ale často ani na odstraňovanie či riešenie chýb. Priebežné spracovávanie zvýši kvalitu, minimalizuje „flákačské“, ale aj odborné chyby a je dobrým základom na prácu s dátami. Je potrebné si však uvedomiť aj to, že spomenuté konzultačno-plánovacie služby sa v praxi radia medzi prémiové.

Pozor na „agresívne daňové plánovanie“. Týmto pojmom nás často straší EÚ v rôznych materiáloch či vyhláseniach a hovorí tým, že možností legálne optimalizovať dane bude čoraz menej. Slovenský daňový poriadok obsahuje pomerne tvrdé pravidlo: akýkoľvek obchod resp. „právny úkon uskutočnený bez riadneho podnikateľského dôvodu alebo iného dôvodu, ktorý by odrážal ekonomickú realitu, a ktorého najmenej jedným z účelov je obchádzanie daňovej povinnosti …“ je de facto na daňové účely irelevantný. Inak povedané: akékoľvek špekulatívne schémy môžu daniari dodaniť. A to aj s príslušnými pokutami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial