Sobota 21. júla. Meniny má Daniel

Daňové priznanie 2009: Čo ak ho nestíhate podať?

Dane Peter Furmanik ml. 30.03.2010 | 00:10 3 komentáre

Zajtra, 31. marca 2010, je posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2009 a aj ročného zúčtovania zdravotného poistenia. V prípade nepodania hrozí každému, kto si túto povinnosť nesplnil, pokuta. Netreba si však hneď trhať vlasy. Aj na zdanlivo nevyriešeteľný problém existujú riešenia.

Nejde o situáciu až takú zriedkavú, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Mohla sa vám stať jedna z nasledovných možných situácií:

 1. vyhotoviť daňové priznanie, resp. spracovať účtovníctvo, nie je vo vašich časových možnostiach
 2. v danom časovom limite do 31. marca nemôžete zohnať účtovníka, ktorý by bol „voľný“
 3. nemáte k dispozícií všetky podklady, resp. účtovné doklady
 4. nemáte k dispozícii doklad o príjme za rok 2009 od svojho zamestnávateľa, resp. o niektorého z viacerých zamestnávateľov
 5. nachádzate sa mimo územia SR
 6. výpočtom dane, resp. niektorým z medzivýpočtov ste si nie istý.

Pokuta za nepodanie daňového priznania fyzických osôb je zákonom stanovená minimálne 33,19 EUR, no môže vyskočiť až na sumu 16 596,95 EUR. V prípade nepodanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa môže pokuta pre poistenca vyšplhať do výšky 165 EUR, v prípade platiteľa (teda aj každého živnostníka) až do výšky 3 319 EUR.

Ale pozor: pokuta sa vzťahuje na podanie, resp. nepodanie. Teda daňový úrad vám ju uloží v prípade, ak daňové priznanie v stanovenom termíne nepodáte. Nehovorí o tom, aké daňové priznanie podávate. Povinnosť splniť povinnosť podať daňové priznanie v danom termíne teda vo vašich silách je. Stačí, keď podáte priznanie s údajmi, ktoré máte k dispozícii – akokoľvek sú nesprávne alebo neúplné. Dokonca môžete podať aj daňové priznanie nulové – jednoducho na prázdnom tlačive vyplníte svoje údaje na prvej strane a zvyšnú časť necháte prázdnu, príp. doplníte nuly. Takéto priznanie podáte na daňovom úrade osobne alebo odošlete poštou. Povinnosť máte splnenúpokute za nepodanie ste sa úspešne vyhli.

Možnosťou je podanie dodatočného daňového priznania

A čo ďalej? Zákon o správne daní a poplatkov vám dáva ďalšie možnosti. Daňové priznanie, ktoré podáte v riadnom termíne, teda do 31. marca 2009 označuje ako „riadne daňové priznanie“. Okrem toho môžete podať aj:

 1. opravné daňové priznanie – je to daňové priznanie, v ktorom meníte chybné alebo neúplné údaje v riadnom daňovom priznanie, tak, aby zodpovedali skutočnosti. Podávate ho ako druhé po podaní riadneho daňového priznania a ak ho podáte v termíne stále do 31. marca 2009, označuje sa ako opravné.
 2. dodatočné daňové priznanie – jediný rozdiel oproti opravnému je, že dané skutočnosti opravíte a podáte až po 31. marci 2009. Môžete ho vlastne podať kedykoľvek v budúcnosti –v zmysle zákona do konca mesiaca nasledujúceho po dni, keď ste na takúto skutočnosť prišli.

Za podanie opravného či dodatočného daňového priznania nevyrubuje daňový úrad žiadnu sankciu.

Opravné či dodatočné daňové priznanie je pre daňový úrad relevantné. Teda platia údaje v daňovom priznaní, ktoré bolo podané ako posledné. Tieto údaje daňový úrad berie ako správne a prípadná daňová kontrola v budúcnosti bude kontrolovať súlad evidencie práve s týmto priznaním. Na predchádzajúce daňové priznania – riadne či ľubovoľný počet dodatočných či opravných – sa neprihliada.

Teda ak nie je vo vašich možnostiach vyhotoviť kompletné alebo správne daňové priznanie, resp. účtovnú závierku (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve), do 31. marca 2009 podáte riadne daňové priznanie neúplné, nesprávne alebo prázdne. A neskôr, v pokoji, keď už budete mať na jeho vyhotovenie dostatok času, prípadne k dispozícii všetky podklady, vyhotovíte správne daňové priznanie a podáte ho ako dodatočné. Odporúčame však veľký časový priestor si na takéto niečo nenechávať – uzavreté roky už môže prísť skontrolovať daňová kontrola a opravné ani dodatočné daňové priznanie sa po začatí kontroly už podávať nesmie.

Pozor: pri podávaní dodatočného daňového priznania je potrebné na prvej strane zašrtknúť „dodatočné“. Rovnako by sa v ňom mali uviesť aj rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu. Prezrite si tlačivá daňových priznaní pre rok 2009.

Podať daňové priznanie v termíne je možné aj bez potvrdenia od zamestnávateľa

V prípade, že podávate daňové priznanie typu A, resp. typu B – teda jedným z vašich príjmov v roku 2009 bol aj príjem zo zamestnania – k daňovému priznaniu ste ako povinnú prílohu potrebné priložiť „Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti“. Toto potvrdenie je povinný za rok 2009 vyhotoviť každý zamestnávateľ, resp. všetci zamestnávatelia, u ktorých ste počas roka pracovali. Často sa stáva, že zamestnávateľ takéto potvrdenie do termínu na podania priznania vyhotoviť nestihne, resp. daňovník – žiadateľ sa neskoro spamätá. Citeľné je to najmä pri zamestnávateľoch v zahraničí – vtedy zaslanie takéhoto potvrdenia skutočne môže zabrať aj pár týždňov.

Riešením je samozrejme opäť podanie nekompletného tlačiva. Minimálne pre účely splnenia povinnosti podania DP postačí priložiť napr. kópiu daného potvrdenia z e-mailovej správy, ktorej zaslanie by pre zamestnávateľa malo byť záležitosťou niekoľkých sekúnd. Originál s podpisom a pečiatkou sa priloží dodatočne, po termíne na podanie priznania. V praxi je často ťažké zohnať takéto potvrdenia od mnohých zamestnávateľov vôbec. Daňové úrady teda mnohokrát akceptujú potvrdenia akéhokoľvek druhu. Môže ísť o mzdový list za celý rok 2009, príp. aj výplatné pásky od zamestnávateľa za jednotlivé mesiace. V tomto prípade sa potvrdzuje, že odkladanie takýchto pások môže byť výhodné.

Aj vrátenie dane je možné žiadať po termíne

Časté sú situácie, keď niekto daňové priznanie nie je povinný podať, ale je to pre neho výhodné. Ide o daňovníkov, ktorých celkový príjem za rok 2009 nepresiahol nezdaniteľnú časť na daňovníka (prípadne iné nezdaniteľné časti) a nejaké preddavky mu už z takýchto jeho príjmov boli zrazené. Práve dobrovoľným podaním daňového priznania si ich môže vyžiadať späť. Ide najmä o študentov či dôchodcov, ktorí často nemajú informácie o takýchto možnostiach, resp. postupe, ako na to. Niekedy získajú túto informáciu až po termíne na podanie daňového priznania.

Riešením je opäť len podanie daňového priznania. Ak však do riadneho termínu 31. marca 2010 DP nepodali, nejde o DP opravné ani dodatočné, ale o DP riadne. Teda v každom prípade pokutu zaplatíte – za nepodanie daňového priznania v riadnom termíne. V tomto prípade je namieste jednoduchá matematika – ak prípadný príjem z vrátenej dane je citeľne vyšší než bežne vyrubovaná 33,19-eurová pokuta, takéto daňové priznanie sa stále podať oplatí.

Príklad

Študentka Danka zarobila v roku 2009 popri štúdiu ako predajca kozmetiky 3 000 EUR. Zamestnávateľ jej v priebehu roka 2009 v jednotlivých mesiacoch zrazil zrážkovú daň z príjmov dokopy vo výške 570 EUR. Jej príjem však nepresahuje nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 4 025,70 EUR. Keďže informáciu o tom, že si teda vo svojom prípade môže zaplatenú daň 570 EUR žiadať späť, dostane Danka až v apríli, poradí sa na daňovom úrade, pre istotu si overí, že výška pokuty za nepodanie DP v riadnom termíne bude 33,19 EUR a podá daňové priznanie v apríli 2009.

Príjem z podania DP                                    

570 EUR

Náklady na podanie DP po termíne

33,19 EUR

Čistý príjem z podania DP

536,81 EUR

Aj ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je možné podať dodatočne

Vyššie uvedené možnosti platia v rovnakej miere aj na podávanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Aj v rámci neho poznáme ročné zúčtovanie zdravotného poistenia:

 1. riadne – do termínu 31. marca 2010
 2. opravné – druhé v poradí do 31. marca 2010
 3. dodatočné – druhé v poradí po 31. marci 2010.

Podávate si daňové priznanie a zúčtovania pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu sami?

View Results

Loading ... Loading ...

3 odpovede na “Daňové priznanie 2009: Čo ak ho nestíhate podať?”

 1. Šuri píše:

  ďakujem za článok, konečne niekto otvoril oči všetkým, ktorí sa doteraz báli podať(nepodať) daňové priznanie a ak z rôznych dôvodov nestíhali (nevedeli napríklad dostať podklady od iných subjektov…), zbytočne iba prežívali stres. Teraz je už aj mne a myslím, že aj iným všetko jasnejšie… Ešte raz vďaka za článok.

  • Anton B. píše:

   Súhlasím! Aj mne osobne sa stalo, že som nevedel, vlastne doteraz neviem dostať papiere od svojho zamestnávateľa – vec sa má tak, že som v období február až polovica apríla 2009 robil v jednej firme. No firmy už niet, zanikla, jej majiteľ teraz pracuje kdesi v Anglicku na nejakých stavbách, po jeho firme už niet ani stopy a ja neviem dostať potvrdenie pre daňové priznanie. Teraz už viem, že stačia napr. aj výplatné pásky, tie som si našťastie ponechal. Aj z mojej strany platí, že vďaka za dobrý aktuálny článok.

 2. Mavrick píše:

  I thank you humbly for shranig your wisdom JJWY

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *