Stvrtok 24. septembra. Meniny má Ľuboš, Ľubor

Daňové priznanie 2012: Odložiť si ho môžu daňovníci s príjmami zo zahraničia. Ale nie všetci

Možnosť odložiť si daňové priznanie k dani z príjmov – teda legálne si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania – využilo za r. 2011 takmer 100-tisíc daňovníkov. Postačilo poslať jednoduchý list, pričom počkať na odpoveď nebolo potrebné – lehota sa predĺžila automaticky. Koncoročná novela zákona o dani z príjmov obmedzila pre r. 2012 túto možnosť viacerými spôsobmi. Mnohým daňovníkom, ktorí boli presvedčení, že spĺňajú aj nové podmienky, však navyše pred pár týždňami „kleplo“ po prstoch Finančné riaditeľstvo.

Zrušenie možnosti odložiť si daňové priznanie po starom 

Riadny zákonný termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických i právnických osôb za uzavretý rok je 31. marec nasledujúceho roka – pre r. 2012 ide teda o termín 31. marec 2013. Od r. 2011 majú daňovníci (právnické i fyzické osoby) možnosť tento termín si spomenutým oznámením legálne predĺžiť. Ešte pri daňovom priznaní za r. 2011 bolo možné termín na podanie priznania odložiť:  

 • o 1 až 3 celé mesiace – ak za daný rok (teda rok, za ktorý sa daňové priznanie podáva) dosiahol daňovník iba príjmy zo zdrojov v SR
 • o 1 až 6 celých mesiacov – ak za daný rok dosiahol daňovník aj príjmy zo zdrojov v zahraničí

Túto možnosť nemali a po novom naďalej nemajú firmy, ktoré sú v konkurze či likvidácii.

Odklad daňového priznania za r. 2012 – nové pravidlá 

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá tieto pravidlá pozmenila, bola schválená len 4. decembra 2012 – teda pár dní pred koncom roka. Čo by ani neprekážalo – veď nikto nepredpokladal, že by sa zmena v novele účinnej od 1. januára 2013 týkala starého roka 2012. Napokon sa však roku 2012 skutočne týka – podľa prechodného ustanovenia sa postupuje už pri podávaní daňových priznaní za r. 2012. Teda v období, v ktorom sa práve nachádzame. 

Po novom je teda možné termín na podanie daňového priznania predĺžiť takto: 

 • daňovníci, ktorí za uplynulý rok dosiahli iba príjmy zo zdrojov v SR, si termín na podanie daňového priznania predĺžiť nemôžu
 • daňovníci, ktorí za uplynulý rok dosiahli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, si termín na podanie daňového priznania môžu predĺžiť o 1 až 3 celé mesiace – na základe oznámenia, rovnako ako minulý rok
 • túto lehotu si daňovníci s príjmami zo zdrojov v zahraničí môžu predĺžiť aj o ďalšie 3 mesiace. Ale už len na základe žiadosti, podanej daňovému úradu najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty (ktorú predtým oznámili listom-oznámením). Do tejto posunutej lehoty však musia mať kladnú odpoveď z daňového úradu, inak sa priznanie považuje za nepodané.

Príčinou tejto zmeny bol údajne tlak samospráv na to, aby sa k nim naše peniaze dostali skôr – odložením termínu sa totiž posúvala aj splatnosť dane z príjmov. Dôsledkom je predovšetkým skomplikovanie práce firemných ekonómov, účtovníkov, daňových poradcov, pretože budú musieť v kratšom časovom období stihnúť viac – teda skompletizovať účtovné uzávierky a daňové priznania k dani z príjmov za väčší počet subjektov, než doposiaľ.  

Prečítajte si

Príjmy zo zdrojov v zahraničí – kontroverzná definícia 

Väčšina podnikateľov, ktorí po minulé roky využili možnosť odložiť si daňové priznanie až do septembra nasledujúceho roka – teda tí, ktorí dosiahli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí – boli v domnení, že pri využití tejto možnosti postupujú správne. Dosiahli sme príjem, ktorý „prišiel“ zo zahraničia – tj od odberateľa zo zahraničia – a môžeme využiť túto možnosť.  

Finančné riaditeľstvo však pred niekoľkými dňami zverejnilo materiál, ktorý poprvýkrát upresňuje pojem „príjmy zo zdrojov v zahraničí“. Jeho definícia sa v zákone o dani z príjmov naozaj nenachádza. Podľa pokynu FRSR však treba vychádzať z nepriamej definície príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou. Z tohto uhla pohľadu sú príjmami zo zdrojov v zahraničí iba: 

 • aktívne príjmy za činnosti fyzicky vykonávané na území iného štátu – a to bez ohľadu na fakt, či daňovníkovi vzniká tzv. stála prevádzkáreň a je povinný si svoje príjmy zdaniť aj v danej krajine alebo nie. Môže ísť napr. o stavebné práce, poskytnuté konzultácie a pod. – musí však vždy ísť o činnosti, ktoré sú fyzicky vykonané mimo územia SR. (Finančná správa uvádza ako jeden z príkladov pre posúdenie zdroja práve stálu prevádzkareň v zahraničí – to však neznamená, že požiadať o odloženie môžu len daňovníci so stálou prevádzkarňou).
 • pasívne príjmy z nakladania s majetkom, ktorý sa fyzicky nachádza na území iného štátu (napr. nájomné)
 • pasívne príjmy vyplácané od rezidenta inej krajiny (teda firmy či občana daňovo „prislúchajúceho“ inej krajine) – napr. licenčné poplatky či tantiémy.

Príjmami zo zdrojov v zahraničí nie sú príjmy za tovar či služby, ktoré poskytol slovenský daňovník z územia SR zahraničnému odberateľovi, resp. príjmy od odberateľov so sídlom v zahraničí. 

Daňovníci s takto definovanými príjmami si daňové priznanie odložiť (prostredníctvom oznámenia) môžu. Ostatní – teda tí, ktorých príjmy nespĺňajú uvedenú charakteristiku – nie.

Čo bude so „starými“ daňovými priznaniami? 

Zverejnenie spomínaného upresnenia možno otvorilo Pandorinu skrinku. Mnohí daňovníci, ktorí si v rokoch 2011 a 2012 odložili priznanie iba z titulu existencie zahraničných odberateľov, postupovali podľa všetkého v rozpore s touto definíciou. Teda nesprávne – odložili si daňové priznanie, pričom na odloženie nesplnili zákonné podmienky. Toto uvedomenie vyvoláva prirodzenú otázku: bude prípadná daňová kontrola u týchto daňovníkov tento rozpor sankcionovať? Alebo sa môžu oprieť o fakt, že uvedená definícia v zákone neexistuje a upresnenie FRSR vyšlo až v januári 2013? 

Ako list napísať a čo v ňom uviesť?

Tí „šťastlivci“, ktorí jednoznačne spĺňajú aj vyššieuvedené podmienky a lehotu na podanie priznania si odložiť môžu, formu oznámenia – tak ako po doterajšie roky – predpísanú nemajú. V liste však treba uviesť tieto body: 

 • správnu identifikáciu daňovníka – názov, sídlo, IČO a DIČ (v prípade podnikateľa), resp. meno, priezvisko a trvalú adresu (v prípade nepodnikateľa)
 • správny typ dane – či ide o daň z príjmov fyzickej osoby alebo daň z príjmov právnickej osoby
 • skutočnosť, že daný daňovník dosiahol v r. 2012 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí
 • novú lehotu, do ktorej sa podanie daňového priznania predlžuje – 30. apríl, 31. máj alebo 1. júl 2013 (vždy musí ísť o celé kalendárne mesiace)
 • podpis, príp. pečiatku

Oznámenie musí byť odoslané do 31. marca 2013.

 

 

 

5 odpovedí na “Daňové priznanie 2012: Odložiť si ho môžu daňovníci s príjmami zo zahraničia. Ale nie všetci”

 1. Andy píše:

  Nezdieľam Vašu obavu, na Slovensku platí princíp právnej istoty. To znamená, že keď pri predchádzajúcich priznaniach bola stanovená možnosť odkladať daňové priznanie pri príjmoch plynúcich zo zdrojov v zahraničí, pretože to umožňoval zákon, obmedzenie tohto práva môže platiť až od okamihu, keď bolo zverejnené. Bežný daňovník sa nemal dôvod domnievať, že DÚ obmedzí zákonné právo spôsobom, ktorý významným spôsobom posúva význam zákonnej možnosti.

  • Peter Furmaník ml. píše:

   Zverejnené usmernenie však podľa jeho samotného textu nehovorí nič nové – len upresňuje či zjednodnocuje to, čo bolo v zákone o dani z príjmov napísané aj doteraz, lenže nepriamo. A my, ktorých neznalosť neospravedlňuje, sme mali byť schopní interpretovať to správne. Napriek tomu však verím, že z toho nebudú problémy:)

   • Andy píše:

    Nehovorím, že to nie je sporné, ale mám za to, že výklad DÚ je obmedzujúcejší voči zákonu a kým takýto výklad neexistoval, vykladali sme si to v dobrej viere tak, ako sme si to vykladali.

    • Peter Furmaník ml. píše:

     V dobrej viere áno:) Akurát s tou „právnou istotou“ polemizujem – obmedzenie možnosti odloženia daňového priznania vošlo do zákona pred koncom roka a to išlo o novelu účinnú od 1. januára 2013. Napriek tomu však platí pre rok 2012 – čiže retroaktívne a navyše právna istota, v ktorej sme boli v priebehu r. 2012, bola blud

 2. maria majovska píše:

  dobrý deň
  chcem sa spytať kedy sa vypláca daň tým co majú odklad

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial