Sobota 15. augusta. Meniny má Marcela

Daňové priznanie 2013: ako si odpočítať daňovú stratu

Koncom minulého roka znepokojila slovenských podnikateľov ďalšia novinka, ktorá im z vreciek vyťahuje zas o čosi viac peňazí. Išlo o obmedzenie odpočítavania naakumulovaných daňových strát, o ktoré nebude od budúceho roka možné znížiť daňový zisk. Za obdobie posledných rokov to však pre daňové straty nie je prvá rana a v zmenách je možné sa ľahko stratiť. Akú stratu je teda možné odpočítať v práve podávanom daňovom priznaní 2013?

Za obdobie posledných rokov to však pre daňové straty nie je prvá rana a v zmenách je možné sa ľahko stratiť. Akú stratu je teda možné odpočítať v práve podávanom daňovom priznaní 2013?

V roku 2013 sa daňová strata odpočítava ešte po starom

Spomenuté zmeny sa podľa prechodného ustanovenia decembrovej novely zákona o dani z príjmov pre rok 2014 týkajú až odpočítavania daňovej straty po skončení roka 2014 – v daňovom priznaní za nedávno skončený rok 2013 teda ešte toto nové obmedzenie neplatí. Na aké pravidlá si však máme dať pozor už dnes?

  • daňovú stratu môže SZČO odpočítať len od aktívnych príjmov z podnikania – teda len od príjmov zo živnosti a inej samostatnej zárobkovej činnosti (autori, právnici, umelci, sprostredkovatelia atď). O daňovú stratu nie je možné znížiť základ dane napr. z prenájmu nehnuteľností, z pasívnych príjmov umelcov (tantiémy a licenčné odmeny) a už vôbec nie z kapitálových príjmov či tzv. ostatných príjmov.
  • toto pravidlo sa však týka len straty dosiahnutej v roku 2012 a neskôr. Straty dosiahnuté v rokoch 2008 až 2011 je možné použiť na zníženie zisku za rok 2013 aj napr. z príjmov z prenájmu.
  • právnické osoby si môžu daňovú stratu z predchádzajúcich rokov odpočítať bez ohľadu na druh činnosti, z akej ju dosiahli
  • stratu je možné odpočítať ľubovoľne počas siedmych rokov – buď celú naraz (ideálne, ak si chcete znížiť základ dane napríklad aj na nulu) alebo v rôznom pomere pre jednotlivé roky. So stratou je možné sa takto „hrať“ predovšetkým na účely daňovej optimalizácie – rôzne zisky v rôznych rokoch bolo doteraz možné optimalizovať rôznou sumou zo starších strát.

Príklad

SZČO v roku 2011 vykázal stratu týkajúcu sa svojej živnosti vo výške 7 000 EUR a v roku 2012 stratu 3 000 eur. Spolu tede teda o sumu 10 000 eur. V roku 2013 dosiahol konečne zisk (kladný základ dane) 15 000 eur. Od neho si môže odpočítať celú sumu starých strát –10 000 EUR. Svoj základ dane 15 000 eur si takto zníži o 10 000 eur, zdaňuje teda iba rozdiel 5 000. 

Túto sumu si samozrejme znižuje aj o nezdaniteľnú časť základu dane na seba ako daňovníka.

Daňová strata ovplyvňuje aj nárok daňový bonus či povinnosť podať daňové priznanie

Ak ste stratu dosiahli v práve uzavieranom roku 2013, odpočítať prípadné staršie straty z rokov predchádzajúcich logicky nemôžete – jednoducho nemáte od čoho ani to nie je potrebné. Strata je síce z hľadiska povinností voči štátu celkom príjemná (neplatíte daň z príjmov), no ovplyvňuje aj niektoré iné daňové povinnosti či výhody:

  • SZČO má nárok na daňový bonus na svoje dieťa iba v prípade, ak vykázal kladný základ dane – inými slovami: nedosiahol stratu. Ďalšou podmienkou je samozrejme ročný príjem z aktívneho podnikania či zamestnania vo výške aspoň 2 026,20 EUR.
  • povinnosť podať daňové priznanie má fyzická osoba, ktorá v roku 2013 zarobila viac ako 1 867,67 eur. No ak podnikateľ dosiahol minulý rok stratu, povinnosť daňové priznanie má v každom prípade.

Ako si stratu odpočítame v roku 2014?

Ako sme už spomenuli, nové okresané pravidlá pre odpočítavanie daňovej straty budú platiť pri kompletizovaní daňových priznaní za rok 2014 – budeme sa teda nimi zaoberať až začiatkom roka 2015. Čo však znamenajú?

  • naakumulované straty zo starších rokov nebude možné odpočítať od základu dane v celej sume a znížiť si takto daň napríklad aj na nulu. Sumu strát bude potrebné rozdeliť na štvrtiny, pričom v jednom roku bude možné odpočítať iba jednu štvrtinu tejto sumy. 
  • ak teda napríklad za roky 2011 až 2013 dosiahnete celkovú daňovú stratu v sume 10 000 eur a za rok 2014 vykážete daňový zisk v sume 15 000 eur, budete si môcť od neho odpočítať len 2 500 eur. Zvyšnú sumu 12 500 – zdaníte.
  • „štvrtina“ znamená, že daňovú stratu bude možné odpočítať len počas štyroch po sebe nasledujúcich rokov a to rovnomerne. Teda už nie počas siedmych rokov a v ľubovoľnom pomere, ako doteraz.

Autor je konzultant v spoločnosti Libertax Consulting.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial