Streda 22. mája. Meniny má Júlia, Juliána

Daňové priznanie 2013: ako si uplatniť paušálne výdavky

Paušálne výdavky zažili v r. 2013 prvé vážne „okresanie“ zhora, stále sú však pomerne príjemnou výhodou pre mnohé SZČO. Okrem toho, že vďaka nim nie je časť príjmov potrebné zdaniť vôbec, šetria aj čas a náklady na rozsiahlejšiu evidenciu či účtovníctvo. Ukážeme si, ako je ich možné uplatniť si v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013.

Princípom paušálnych výdavkov je oslobodenie od zdanenia príjmov vo výške 40% bez potreby dokladovania výdavkov. Každá SZČO si za rok 2013 spočíta svoje reálne zinkasované príjmy – teda príjmy, ktoré jej prišli na bankový účet alebo v hotovosti od 1.1.2013 do 31.12.2013. Z nich si môže každý podnikateľ odpočítať daňové výdavky, ktoré na podnikanie vynaložil. Zdaňuje len rozdiel – základ dane.

Ak však SZČO žiadne skutočné výdavky nemá, či nemá vôľu viesť podrobnú daňovú evidenciu či účtovníctvo, môže využiť práve „výdavky percentom z príjmov“, teda paušálne výdavky. Zo súčtu príjmov si podnikateľ alebo firma jednoducho vypočíta 40%. Túto sumu si môže od týchto príjmov odpočítať ako daňové výdavky.

Pre rok 2013 však zákonodarcovia stanovili pre tieto výdavky maximálny absolútny strop. Je ním 5 040 EUR. Inak povedané: môžete si uplatniť 40% z príjmov, ale maximálne do výšky 5 040 EUR. 

Paušalisti odpočítavajú aj odvody

Vo výške uplatnených paušálnych výdavkov sú v zmysle zákonnej definície zahrnuté všetky výdavky SZČO – teda okrem nich si nemôže od svojich príjmov odpočítať žiadne iné reálne výdavky (napr. odpisy či spotrebu pohonných hmôt). S jedinou výnimkou: a tou sú zaplatené odvody. Okrem 40%-ich percent z príjmov je teda možné celkové príjmy znížiť aj odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, ktoré daná SZČO zaplatila od 1.1.2013 do 31.12.2013.

Príklad:

Pán Juraj zinkasoval v r. 2013 príjmy vo výške 35 000 EUR. V priebehu roka 2013 zaplatil:

 • preddavky na zdravotné poistenie vo výške 840 EUR
 • odvody na sociálne poistenie 1 800 EUR

Zo sumy príjmov 35 000 EUR si môže odpočítať 40% z nich. Výsledná suma 14 000 EUR však prevyšuje absolútny zákonný strop 5 040 EUR. Základ dane z príjmov teda vypočíta:

Príjmy 35 000 

mínus paušálne výdavky 5 040

mínus odvody zdravotná poisťovňa 840 

mínus odvody Sociálna poisťovňa 1 800 

základ dane = 27 320 EUR.

Od základu dane je potom možné i odrátať si nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorá za minulý rok predstavovala 3 803,33 eura za rok, alebo 316,94 eura za mesiac. Poznámka: v aktuálnom tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013 sa zaplatené odvody uvádzajú na 2 miestach:

 • prvýkrát v VI. oddieli pod tabuľkou č. 1 v jednej celkovej sume
 • druhýkrát podrobnejšie na s. 12 (Príloha č. 1), kde sa rozpisujú na zdravotné a sociálne poistenie samostatne; rovnako sa samostatne uvádza dobrovoľné sociálne poistenie a preddavky na zdravotné poistenie za bežné mesiace (SZČO si totiž môže vo výdavkoch uplatniť aj prípadné jednorazové nedoplatky za staršie roky).
Stiahnite si: 

Pri podnikaní iba počas niekoľkých mesiacov je absolútny strop 420 EUR za mesiac

Absolútny strop sa vzťahuje aj na SZČO, ktoré v r. 2013 podnikanie začali alebo ho skončili. Podnikali teda menej ako 12 mesiacov. Výška tohto limitu je však stanovená na každý mesiac skutočného podnikania – a to v sume 420 EUR. Podnikateľ, ktorý v roku 2013 podnikal iba niekoľko mesiacov, si teda nemôže uplatniť paušálne výdavky do výšky 5 040 EUR, ale iba do výšky 420 EUR za každý mesiac podnikania.

Príklad:

Slečna Zuzana si založila živnosť v auguste 2013. Do konca r. 2013 zinkasovala príjmy v sume 10 000 EUR, odvody zatiaľ neplatila. Vypočítané výdavky vo výške 40%, teda 4 000 EUR sú síce nižšie než ročný strop 5 040 EUR. V jej prípade si však môže uplatniť iba sumu 420 EUR x počet mesiacov podnikania 5, to znamená 2 100 EUR.

Základ dane = 10 000 – 2 100 = 7 900 EUR.

Paušalisti nevedú účtovníctvo, niektoré evidencie však áno

Paušálnymi výdavkami sa SZČO zbavuje rozsiahlej evidencie, nejakú však podľa zákona viesť musí. Čo je teda povinný evidovať?

 • pohľadávky – tými sú najčastejšie vystavené faktúry
 • príjmy – všetky príjmy, ktoré zinkasoval v roku 2013. Môžu nimi byť inkasá spomenutých vystavených faktúr, ale aj rôzne iné príjmy, ktoré vstupujú do jeho základu dane
 • zásoby – ak ich SZČO na účely svojho podnikania nakupuje a používa (teda vyrába výrobky alebo predáva tovar)
 • z dôvodu preukázania výšky výdavkov sa odporúča evidovať aj zaplatené odvody 

Zákon nepredpisuje formu evidencie – v praxi sa preto evidované údaje často zmestia do dvoch, troch tabuliek, prípadne je možné využiť aj štandardný účtovný softvér. Rovnako nie je SZČO s paušálnymi výdavkami povinná predkladať účtovnú závierku, teda výkazy, aké spolu s daňovým priznaním predkladajú SZČO s jednoduchými účtovníctvom.

V tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2013 však na tento účel pribudla jedna časť – ide o tabuľku č. 1b v VI. oddieli. SZČO je povinný uviesť stav pohľadávok a zásob k začiatku roka 2013 a k jeho koncu. Podobné tabuľky – de facto nahrádzajúce účtovnú závierku – pribudli aj pre ostatné SZČO, ktoré nevedú účtovníctvo: pre tých, ktorí výdavky preukazujú daňovou evidenciou a rovnako pre prenajímateľov nehnuteľností so zjednodušenou evidenciou.

8 odpovedí na “Daňové priznanie 2013: ako si uplatniť paušálne výdavky”

 1. Marcela Mrvová píše:

  Čo v prípade, ak som SZČO, podnikala som 7 mesiacov z roku 2013, pri príjme brutto 2600 €?

  • Peter Furmaník ml. píše:

   Pri takomto ročnom príjme nie je potrebné uplatniť výdavky, veď ho pokryje nezdaniteľná časť, o ktorú sa základ dane znižuje. Výsledná daň = 0 EUR.

   • Peter Furmaník ml. píše:

    Áno, v tomto daňovom priznaní ešte jej celú sumu. Budúci rok už iba štvrtinu prípadnej zostávajúcej časti.

 2. vieroslava0 píše:

  V roku 2013 si uplatňujem paušál, ale aj tak mi vyšla daň /aj po odpočítaní NČZD/. Môžem si umoriť stratu z roku 2010 vykázanú zo živnosti /aktívnych príjmov/? V roku 2010–12 som si uplatňovala preukazateľné výdavky.

  • Peter Furmaník ml. píše:

   Áno, v tomto daňovom priznaní ešte jej celú sumu. Budúci rok už iba štvrtinu prípadnej zostávajúcej časti.

 3. Juro píše:

  V článku sa píše: „Od základu dane je potom možné i odrátať si nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorá za minulý rok predstavovala 3 803,33 eura za rok“. Podľa mnohých iných zdrojov to však je 3735,94 €. Ktoré číslo je teda správne?

 4. Boris Brychta píše:

  Mám otázku. Ak som si založil živnosť v máji minulého roka, mám možnosť si v rámci paušálnych výdavkov uplatniť 420,– EUR mesačne (v mojom prípade 8×420) bez ohľadu na to, koľko som v daných mesiacoch zarobil? Ďakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *