Nedeľa 25. októbra. Meniny má Aurel

Daňové priznanie – ako pri hypotéke a 3. pilieri ušetriť na daniach

Blíži sa termín daňového priznania. Štát umožňuje hypotekárnym klientom a sporiteľom v 3. pilier ušetriť na daniach. Musia daňovému úradu však doručiť potrebné podklady.

Hoci daňová sezóna vrcholí už tradične koncom marca, aj úvod roka sa nesie v znamení rôznych daňových povinností. Ide napríklad od dane z motorových vozidiel pre podnikateľov, alebo daň z nehnuteľnosti pre všetkých, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v minulom roku.

Je však treba mať na pamäti, že dane sa nemusia len platiť, ale za istých okolností je ich možné získať daňového úradu aj späť. ide najmä o finančné produkty. Podmienkou je však dať dokopy všetky podklady a sledovať si kľúčové termíny.

Hypotekárny daňový bonus

Kým do konca roku 2017 získavali mladí ľudia do 35 rokov štátny príspevok pri splácaní hypotéky automaticky, dnes musia o daňový bonus, čiže zníženie daňovej povinnosti o zaplatené úroky, požiadať sami.

Je preto potrebné splniť tri podmienky: Ak ste v momente podania žiadosti o hypotéku mali najviac 35 rokov, spĺňate prvú podmienku. Druhým kritériom je hypotéka výlučne na nehnuteľnosť určenú na bývanie. A tretím je hrubý príjem, ktorý v momente uzatvorenia zmluvy o úvere nemôže presiahnuť 1,3-násobok priemernej mzdy za rok predchádzajúci roku uzavretia hypotekárnej zmluvy.

Do hrubého príjmu sa počíta príjem:

• zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania,
• z podnikania,
• z inej samostatnej zárobkovej činnosti (všetky dohody o brigádnickej činnosti, zmluvy o dielo…)
• z príjmov z prenájmu nehnuteľností,
• z kapitálového majetku

Naopak, do príjmov sa nepočíta rodičovský príspevok a invalidný dôchodok.

„Dobrou správou je, že výška príjmu sa preveruje len raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere. Ak podmienku príjmu splníte raz, ďalších päť rokov sa považuje za automaticky splnenú a nikto ju už neskúma,” hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Je to výhodné najmä pre ľudí, ktorý príjem stúpa. Priemerná mzda rástla v prvých troch štvrťrokoch minulého roka o 8,1 percenta. V roku 2018 to bolo o 6,2 percenta.

Priemerná mzda vtedy dosiahla 1013 eur. Do akého príjmu teda majú mladí ľudia, ktorí minulý rok uzavreli hypotekárnu zmluvu, nárok na bonus? Nesmeli vlani mesačne v priemere zarábať viac ako 1317 eur v hrubom. Mesačný priemer sa počíta z celkového ročného príjmu, deleného dvanástimi.

Ak o hypotéku žiadala dvojica, jej spoločný príjem nesmel presiahnuť dvojnásobok tejto sumy, teda 2634 eur. Daňový bonus si môže uplatniť len jeden dlžník, teda jeden z dvojice.

Zamestnanci majú čas len do 15. februára

Kto si chce uplatniť daňový bonus, potrebuje od banky potvrdenie o zaplatených úrokoch. Praxi doručovania potvrdí sa v každej banke líši. „V niektorých bankách ho nájdete automaticky v internetbankingu, inde však musíte oň žiadať.  Banka má potom až 30 kalendárnych dní na jeho bezplatné vystavenie,” hovorí M. Búlik. Banky však v praxi túto lehotu nevyužívajú. Buď vystavujú potvrdenia proaktívne dopredu, alebo na požiadanie klientov na mieste, či do pár dní.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ, mu potrebujú doručiť doklady do 15. februára. Kto tento termín nestíha, môže využiť možnosť podania daňového priznania. Pre túto eventualitu sa môžu rozhodnúť aj zamestnanci, nie len firmy a živnostníci. Výhodou je, že daňové priznanie sa podáva až na konci marca, prípade v odloženom termíne do konca júna. Napriek tomu, je dobré vybaviť si potvrdenie z banky s dostatočným predstihom.

Koľko sa dá ušetriť

Ministerstvo financií SR od minulého roku limitovalo výšku štátnej podpory pre mladých hypotekárnych klientov. Daňový bonus sa vzťahuje na 50 percent zo zaplatených úrokov, avšak len do sumy úveru vo výške 50 tisíc eur. Bonus navyše môže dosiahnuť maximálne 400 eur ročne. Nárok naň vzniká päť po sebe nasledujúcich rokov splácania hypotéky.

V prvom roku sa však bonus počíta len z počtu mesiacov, počas ktorých sa reálne splácala hypotéka. Ak ste hypotéku uzavreli napríklad v polovici roka a splácali ju teda len šesť mesiacov, máte nárok iba na polovicu z tejto sumy. Tým, ktorí nezaplatili na daniach viac ako im vyšiel ich daňový bonus, dostanú preplatok od daňového úradu späť. Podmienky daňového bonusu upravuje paragraf 33 zákona o dani z príjmov

Tí, ktorí uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie do 31. decembra 2017, majú nárok na zvýhodnenie podľa starých pravidiel. “Tie boli výhodnejšie a umožňovali získať výrazne úľavu vyššiu až o 1 700 eur ročne. Ak ste však tento úver v uplynulých dvoch rokoch refinancovali, strácate na bonus nárok. Rovnako na bonus nie je nárok pri hypotéke na chaty a chalupy, čiže nehnuteľnosti, ktoré nie sú určené na trvalé bývanie. Podstatné je to, čo máte napísané na liste vlastníctva,“ upozorňuje M. Búlik.

Daňová úľava sa vzťahuje aj na sporenie v 3. pilieri

Všetci, ktorí mali vlani uzavreté doplnkové dôchodkové poistenie, čiže takzvaný tretí pilieri, majú rovnako ako hypotekárni klienti nárok na daňovú úľavu. Zo základu dane si môžu odrátať 180 eur ročne a ušetriť tak na dani 34,2 eur. Na získanie úplnej daňovej úľavy je potrebné si sporiť minimálne 15 eur mesačne. Tretí pilier však samozrejme nie je o daňovej úľave. Jeho prínosy sú v zhodnotení prostriedkov na finančných trhoch a v príspevkoch firiem na dôchodkové účty ich zamestnancov.

Vlani na trhu pôsobilo päť dôchodkových správcovských spoločností: DDS Tatrabanky, NN, AXA, Aegon a Stabilita. Aegon sa v priebehu roka začlenil do NN DSS. Každá zo spoločností má zo zákona povinnosť po skončení roka poslať ročný elektronický výpis, ktorý slúži ako podklad pre uplatnenie daňovej úľavy. Na vyžiadanie DSS vystavujú aj papierový výpis.

„Ak vám z DDS neprišlo potvrdenie o prijatých platbách k uplatneniu daňovej úľavy, môže byť problém v tom, že nespĺňate podmienky  pre získanie úľavy. To sa stáva pri starších zmluvách, uzatvorených do 31. decembra 2013 s dávkovým plánom. V tomto prípade potrebujete uzavrieť k zmluve dodatok, aby ste na úľavu získali nárok. Dodatkom však majitelia staršej zmluvy strácajú nárok čerpať financie z 3. piliera skôr ako až po dosiahnutí dôchodkového veku,“ vysvetľuje analytik.

Daň z nehnuteľnosti už do konca marca

Ten, kto si v minulom roku kúpil nehnuteľnosť, musí do 31. januára podať daňové priznanie. Pre vznik povinnosti je podstatný dátum zápisu nadobudnutej nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Aj keď banka poskytla hypotéku v roku 2019, ale kataster zapísal nového vlastníka nehnuteľnosti až v januári 2020, povinnosť podať daňové priznanie vznikne až k 31. januáru budúceho roku.

V prípade manželov stačí, aby priznanie podal iba jeden z nich. Samozrejme len v prípade, že majú bezpodielové spoluvlastníctvo. V opačnom prípade, čiže u manželov so zrušeným bezpodielovým spoluvlastníctvom alebo v prípade viacerých majiteľov, podáva každý z majiteľov nehnuteľnosti daňové priznanie sám alebo si môžu zvoliť zástupcu, ktorí tak urobí za všetkých.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva osobne na obecnom alebo mestskom úrade podľa miesta príslušnosti danej nehnuteľnosti, poštou alebo elektronicky. Pri elektronickom podaní je potrebné mať občiansky preukaz s čipom, čítačku a samozrejme istú počítačovú zručnosť. Ak daňové priznanie nepodáte, hrozí vám pokuta do výšky vyrubenej dane, a to od päť do tri tisíc eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial