Sobota 06. júna. Meniny má Norbert

Do konca januára treba zaplatiť daň z motorových vozidiel

Dane Peter Apolen 21.01.2014 | 00:00 0 Komentárov

Podnikatelia či firmy majú už len dva týždne na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Tú musia zároveň do 31. januára 2014 aj zaplatiť. Inak hrozí bez pardonu pokuta. Tento rok pritom platí pre výpočet dane viacero zmien. Napríklad povinnosť platiť daň i za automobily používané v zahraničí alebo zdaňovanie i súkromných vozidiel zamestnancov využívaných v podnikaní.

Podnikatelia sú povinní za rok 2013 podať daňové priznanie a platiť daň na Slovensku aj za vozidlá, ktoré používajú na podnikanie v zahraničí a držiteľom ktorých je slovenský podnikateľ či firma. V minulosti sa za tieto vozidlá platila daň z motorových vozidiel len v tej krajine, kde sa využívali na podnikanie,“ podotýka k jednej zo zmien Ladislava Pozdechová, vedúca  účtovného oddelenia Business Lease Slovakia.

Rovnako zamestnávateľ, ktorý vlani posielal zamestnancov na služobné cesty ich vlastnými autami, už musí tieto vozidlá zahrnúť do daňového priznania a zaplatiť daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívali na podnikanie. Výpočet ročnej dane z motorových vozidiel podľa počtu dní používania vozidla na podnikanie je ďalšou dôležitou zmenou. Napokon, platcovia DPH musia podať len elektronické daňové priznanie – na papierovú formu sa viac neprihliada.

„I tak je najčastejším problémom to, že podnikatelia nestihnú načas podať daňové priznanie a zároveň zaplatiť daň, respektíve ju nevypočítajú správne,” hovorí. Ak daň podnikateľ nevypočíta správne, ešte vždy má šancu podať dodatočné či opravné daňové priznanie podľa toho, či sa pri výpočte výšky dane pomýlil do lehoty podania, alebo po lehote. „Ak však podnikateľ podá daňové priznanie, ale daň nestihne do 31. januára zaplatiť, žiadne ospravedlnenie neplatí a daňový úrad mu uloží pokutu podľa zákona o správe daní a poplatkov,“ upozorňuje.

Mnohí podnikatelia pritom využívajú autá na podnikanie v rôznych krajoch Slovenska, tie však majú rôzne sadzby dane. Ak má preto daňovník vozidlá zahlásené na dopravnom inšpektoráte v rôznych krajoch, daňové priznania musí podať na jednotlivé pobočky daňového úradu týchto krajov. Podáva len  jedno daňové priznanie za všetky vozidlá prihlásené v danom kraji. „Treba si uvedomiť, že držiteľ sa nie vždy rovná majiteľ. Daň platí ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ podotýka Pozdechová z Business Lease Slovakia.

Rozdiel v subjekte daňovníka je aj v prípade využívania auta pri finančnom či operatívnom lízingu, prípadne správe vozidlového parku. „Pri finančnom lízingu platí daň nájomca vozidla, ktorý je ako držiteľ zapísaný v technickom preukaze. Pri operatívnom lízingu je však držiteľom vozidla lízingová spoločnosť, ktorá tak platí aj daň. Podnikateľ, ktorý si vozidlá nechá len spravovať, však za ne platí daň sám,“ dodáva.

 Desať rád ako na daň z motorových vozidiel

1.     Daň z motorových vozidiel  musí podnikateľ/daňovník nielen priznať, ale aj zaplatiť do 31. januára. Inak sa pokute nevyhne.

Dátum zaplatenia dane sa určuje podľa dátumu odpísania platby na bankovom výpise. Ak daň do 31. januára zaplatená nie je, žiadne ospravedlnenia daňovníka nezachránia.

2.     Ak je podnikateľ aj platcom DPH, daňové priznanie musí podať len elektronicky.

Posledný termín je 23.59 hod. dňa 31.1.2014. Na papierové podania daňový úrad neprihliada. Neplatcovia DPH podávajú daňové priznanie v papierovej forme.

3.     Opravné daňové priznanie môže podnikateľ podať len do 31. 1. 2014.

Ak podnikateľ zistí chybu v daňovom priznaní ešte v lehote, napríklad nesprávne stanovil ročnú sadzbu dane k danému vozidlu, nesprávne stanovil dobu používania vozidla na podnikanie alebo opomenul nejaké vozidlo v daňovom priznaní, môže podať do 31.1. 2014 opravné daňové priznanie. Ak zaplatil vyššiu daň než mal, môže žiadať o vrátenie preplatku alebo o jeho započítanie s inou daňovou povinnosťou.

4. Po lehote sa chyby vo výpočte dane opravujú už len dodatočným daňovým priznaním.

Ak zistí podnikateľ chybu po lehote, možno podať dodatočné daňové priznanie. Musí tak urobiť vždy, ak má byť daň vyššia ako bola vypočítaná v riadnom daňovom priznaní. Pokiaľ zistená chyba má za následok nižšiu daň, podnikateľ môže podať dodatočné daňové priznanie.

5.     Každý kraj má svoju sadzbu, podnikateľ platí podľa toho, kde má prihlásené vozidlo.

Ak podnikateľ využíva auto na podnikanie v rôznych krajoch, platí sadzbu podľa toho, v ktorom kraji má vozidlá zahlásené na dopravnom inšpektoráte. Ak ich má na viacerých, podáva priznanie na jednotlivých pobočkách daňových úradoch týchto krajov. Vždy však podáva len jedno priznanie za všetky vozidlá prihlásené v danom kraji.

6.     Platí sa už aj za autá, s ktorými sa podniká v zahraničí.

Ak slovenské firmy či podnikatelia doteraz využívali autá na podnikanie len v cudzine, neplatili daň. Za vlaňajšok ich však jej zaplatenie neminie. 

7.     Firma zaplatí aj za zamestnancovo auto, ak ho využije na služobnú cestu.

Ak podnikateľ pošle zamestnanca na služobnú cestu vlastným autom, zaplatí zaň už daň, a to v prepočte na počet dní, kedy auto využil na podnikateľské aktivity.

8.     Ak firma platí preddavky, je lepšie viesť si to prehľadne v účtovníctve.

Ak podnikateľovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky, uhrádza ich daňovému úradu, kde podal daňové priznania. Pre lepšiu prehľadnosť si môže viesť v účtovníctve kolónku zaplatených preddavkov na jednotlivé daňové úrady.

9.     Splácanie auta na finančný lízing znamená platiť aj dane.

Ak si firma spláca auto cez finančný lízing a podniká s ním, daň platí ona, aj napriek tomu, že je momentálne nájomca. Je totiž zároveň držiteľom zapísanom v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce.

10.  Pri prenájme na operatívny lízing daňové priznanie podáva lízingovka.

Ak má firma vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodáva ona, ale lízingová spoločnosť, ktorá je ako prenajímateľ držiteľom vozidla . Tá zároveň aj platí v stanovenom termíne daň. Ak však firma požiada lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostáva a daňová povinnosť je na firme. 

Zdroj: Business Lease Slovakia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *