Streda 19. február. Meniny má Vlasta

Dlhopisy sú neodmysliteľnou súčasťou investičného portfólia

Dlhopisy sú charakteristické nízkou mierou kolísania hodnoty a opačným pohybom v porovnaní s akciami. Ich úlohou je dodať portfóliu stabilitu, a to nielen v turbulentných časoch.

Zaujímavé sú aj pre investorov, ktorí požadujú pravidelný kupónový príjem a splatenie vopred známej istiny.

Za vyššiu istotu nižší výnos

Nízka volatilita dlhopisov sa však premieta do nižších výnosov než majú akcie. Tie sú z dlhodobého pohľadu najvýnosnejšou tradičnou triedou aktív a zároveň najlepším nástrojom na boj proti inflácii. Dlhopisy tak majú význam najmä pre investorov, ktorí nie sú ochotní podstupovať riziko spojené s akciami. Naopak hľadajú stabilitu a uchovanie hodnoty.

Preto plnia niektoré dlhopisy úlohu takzvaných bezpečných prístavov. Investori ich vyhľadávajú, aby sa vyhli turbulenciám pri iných druhoch aktív. Táto situácia sa extrémne odráža na súčasných výnosoch nemeckých vládnych dlhopisov. Desaťročný nemecký bund sa aktuálne obchoduje s výnosom mínus 0,303. Znamená to, že investori sú ochotní nemeckej vláde platiť za to, že si od nich požičala. Po zohľadnení aktuálnej inflácie v eurózone 1,2 percenta strácajú investori na nemeckých dlhopisoch dovedna reálne 1,5 percenta.

Dlhopisový trh rastie

Investičné univerzum dlhopisového trhu je obrovské. Analytik spoločnosti Across Private Investments, Jakub Rosa, hovorí, že hodnota trhu s dlhovými nástrojmi vzrástla za posledných tridsať rokov viac než desaťnásobne. Dosahuje približne 110 biliónov dolárov.

Na trhu existuje viacero typov dlhopisov. Delia sa podľa rôznych kritérií. Za najbezpečnejšie sú považované vládne dlhopisy. Firmy emitujú korporátne dlhopisy a mestá zas komunálne. Podľa stupňa rizika sú najviac cenené dlhopisy s investičným stupňom ratingu. Väčšie riziko so sebou naopak nesú high yield, alebo junk dlhopisy.

Okrem toho sa bondy líšia podľa doby splatnosti, geografického zamerania, či iných charakteristík. Existujú teda aj tzv. inflačné dlhopisy, dlhopisy s pohyblivým kupónom, či tzv. perpetuálne dlhopisy, pri ktorých nie je stanovený dátum splatnosti. Majiteľ dostáva len pravidelné výnosy, pričom k splateniu menovitej hodnoty môže alebo nemusí prísť. Hybridnou formou sú zas tzv. konvertibilné dlhopisy, ktoré obsahujú opciu na výmenu za akcie spoločnosti.

NBS upozornila na vysokú expozíciu slovenských domácností voči dlhopisom

Nie všetky dlhopisy sú stávkou na istotu. Niektoré nesú riziko porovnateľné s akciami. Na Slovensku sa napríklad udomácnili korporátne výnosy s relatívne vysokým výnosom. Napríklad spoločnosť JTRE Financing patriaca do portfólia J&T minulý rok emitovala dlhopisy so sedemročnou splatnosťou a ročným výnosom 4,26 percenta. Nominálna hodnota dlhopisov je tisíc eur, takže sú dostupné aj bežnými investorom. Podobné ponuky na trh priniesli aj ďalšie veľké finančné alebo realitné spoločnosti.

Fixný výnos môže navodzovať podobnosť s termínovaným vkladom, s ktorým sa neviaže žiadne riziko. Národná banka Slovenska aj preto vo svojej pravidelnej Správe o finančnej stabilite upozornila na vyššie riziko tohto typu investície. Pred dvomi rokmi držali domácnosti korporátne dlhopisy v celkovom objeme presahujúcom jednu miliardu eur. Bolo to dvakrát toľko ako v roku 2014.

„Zaujímavé výnosy tejto investície ju v aktuálnom prostredí nízkych úrokových sadzieb robia lukratívnymi aj pre retailovú klientelu. Je však dôležité, aby si domácnosti, ktoré investujú priamo do tohto segmentu, alebo aj nepriamo cez realitné fondy, boli vedomé rizík,“ konštatuje NBS.

„Rastúca angažovanosť domácností na financovaní sektora podnikov otvára najmä otázku finančnej gramotnosti a toho, či sú si domácnosti vedomé rizík spojených s takýmto typom investície,“ upozornila centrálna banka.

Riešením môžu byť dlhopisové fondy

„Každý dlhopis má vlastné špecifiká, akými sú mena, rating, kupón, emitent, výnos do splatnosti, durácia a podobne,“ konštatuje J. Rosa. Vyznať sa v tejto „džungli” môže byť preto podľa neho pre individuálnych investorov náročné. Limitáciou pri investovaní do single dlhopisov môže byť aj vysoká vstupná hodnota investície. Často dosahuje až sto tisíc eur.

Navyše ponuka dlhopisov online formou je stále obmedzená. Väčšinou sa predávajú tradičnou cestou na fyzickým miestach predaja. Pre drobných investorov sú preto viac ako samotné dlhopisy zaujímavejšie dlhopisové fondy. Podobne ako ostatné fondy rozkladajú riziko nákupom veľkého počtu titulov a znižujú obstarávaciu cenu na úroveň dostupnú pre bežného investora.

Jedna odpoveď na “Dlhopisy sú neodmysliteľnou súčasťou investičného portfólia”

  1. investor píše:

    Dlhopisy môžu byť rôzne. Od nízko zarábajúcich s minimálnym rizikom, až po špekulatívne s vysokým výnosom. Nedajú sa teda posudzovať všeobecne, aj keď je to dokopy tá istá trieda aktív.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *