Streda 23. mája. Meniny má Želmíra

Dôchodok s tretím pilierom? Možno drobné na sladkosti pre vnúčatá

Tretí pilier by mal byť dôležitou súčasťou dôchodkového zabezpečenia. Napriek tomu sa mu, či už ide o počet sporiteľov, alebo o zhodnotenie, veľmi nedarí. Prečo nedokážu dôchodkové fondy zarábať a pritiahnuť tak väčší záujem sporiteľov?

Podľa prognóz budú už o dvadsať rokov štátne dôchodky dosahovať len tretinu priemernej mzdy a starnutie populácie bude situáciu len ďalej zhoršovať. Štát to po rokoch zľahčovania závažnosti demografickej krízy konečne priznal tiež a slovami exministra práce Jána Richtera v januári pracujúcim odkázal, že sa naň v dôchodku nemajú spoliehať.

Vymieranie Slovenska ešte zhoršuje sťahovanie sa mladých ročníkov za hranice a reálne hrozí, že na budúce dôchodky sa v budúcnosti nebude mať kto poskladať. Okrem pomerne rozšíreného druhého dôchodkového piliera na trhu existuje aj pilier tretí. Ten však ani za dve dekády svojej existencie a proklamovanej podpory vlád Roberta Fica nedokázal k sebe pritiahnuť skutočné masy a v súčasnosti sú do neho zapojení len asi traja z desiatich pracujúcich. Prečo to tak je a má do neho vôbec zmysel vstupovať?

Podľa údajov štyroch doplnkových dôchodkových sporiteľní, ktoré na Slovensku pôsobia, si v budúci dôchodok v treťom pilieri vylepšuje bezmála 720 tisíc sporiteľov. To je o polovicu menej ako okolo 1,5 milióna v druhom pilieri. Svoj vrchol zhruba 800 tisíc sporiteľov dosiahol tretí pilier krátko pred rokom 2011, kedy ho zmeny prijaté Radičovej vládou, najmä zrušenie daňovej úľavy pre sporiteľov, takmer zadusili.

Z tohto šoku sa tretí pilier nespamätal do súčasnosti, napriek tomu, že nasledujúci Ficov kabinet od roku 2014 daňovú úľavu čiastočne obnovil a znížil aj poplatky vyplácané sporiteľniam. Všetky štyri sporiteľne nám však potvrdili, že počet sporiteľov sa v súčasnosti stabilizoval, prípadne mierne rastie.

Čo je tretí pilier:

 • obdoba najrozšírenejšieho penzijného produktu sveta zamestnaneckého sporenia tak, ako ho poznáme napríklad v USA, 
 • kombinuje príspevky od zamestnávateľa a zamestnanca, ktoré spravuje zvolená doplnková dôchodcovská spoločnosť (DSS),
 • zamestnanec si môže vybrať, či bude investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch vybranej DDS. Štyri DSSky ich majú celkovo sedemnásť,
 • je nepovinný s výnimkou zamestnancov vykonávajúcich rizikové povolanie. V ich prípade odpadá aj povinnosť prispievať do systému svojou časťou,
 • v sporiacej fáze si účastník môže odrátať zo svojho daňového základu do 180 eur ročne 
 • výplatná fáza nastáva po priznaní starobnej či predčasnej starobnej penzie, alebo po desiatich rokoch výkonu rizikových prác, no najskôr päť rokov pred dovŕšením penzijného veku. Vtedy sa dôchodcom vyplatí časť nasporených peňazí jednorazovo a časť postupne vo forme doplnkového starobného dôchodku.

„Súčasné nastavenie tretieho dôchodkového piliera na Slovensku nepovažujem za ideálne, pretože možnosť sporenia v doplnkovom dôchodkovom sporení je pre sporiteľov málo lákavá,” hovorí Gábor Szűcs, poistný matematik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. „Je tam síce motív zníženia nezdaniteľnej časti základu dane o určitú sumu príspevkov odvedených na doplnkové dôchodkové sporenie, čo hodnotím pozitívne, ale výška tejto sumy je pomerne nízka.”

V súčasnosti si môže účastník tretieho piliera odrátať zo svojho daňového základu do 180 eur ročne, čo predstavuje úsporu približne 34 eur.

Najväčšia výhoda systému však jednoznačne spočíva v príspevku od zamestnávateľa, teda v prípade, že zamestnávateľ sa k tomu dobrovoľne zaviaže. Ten je totiž priemere výrazne vyšší ako príspevok samotného sporiteľa, keďže mnohé spoločnosti v snahe zatraktívniť sa na trhu práce a udržať si zamestnancov zahrnuli tretí pilier do svojich sociálnych programov. Mnohé firmy však majú povinnosť prispievať do systému danú zo zákona, a to tým zamestnancom, ktorí vykonávajú práce ohrozujúce zdravie.

“Priaznivo vnímame ako výhodu aj fakt, že tento typ sporenia nezaťažuje klienta,” upozorňuje Janka Volnerová z poisťovne Stabilita. „Platby a ich odvádzanie, rozpisy a aj veľkú časť agendy realizuje samotný zamestnávateľ a zamestnancovi z tohto vzťahu neplynú v podstate povinnosti, ktoré by ho bežne zaťažovali.” A keď už príde k najhoršiemu, teda k smrti sporiteľa, príbuzní sa k peniazom na jeho účte dostanú bez komplikácií.

„V prípade smrti sporiteľa je výhodou, že ak sporiteľ v zmluve určil oprávnené osoby, automaticky nárok na výplatu aktuálnej hodnoty zostatku na jeho osobnom účte a prostriedky zo sporenia sa nezapočítavajú do dedičského konania,” hovorí Daniela Guťanová z NN.

Kde si môžete otvoriť tretí pilier:

NN Tatry – Sympatia, DDS, a. s. 280tisíc klientov

STABILITA, DDS, a. s. 221tisíc klientov

DDS Tatra banky, a. s. 180tisíc klientov

AXA, DDS, a. s. 120tisíc klientov

(Približné počty klientov nám poskytli samotné DSS)

 

Tu však výhody tretieho piliera, žiaľ, končia. Za jeho najväčšiu slabinu sa považuje jeho výnosnosť alebo skôr nevýkonnosť. V jednom z ponúkaných príspevkových fondov totiž dokonca v dosahuje negatívne hodnoty a pri zopár ďalších to za posledných päť rokov v priemere nebolo ani percento.

„Príčinu nízkych výnosov vidím aj v nastavení piliera, aj v prílišnej konzervatívnosti fondov,” vysvetľuje poistný matematik Gábor Szűcs. „Pravidlá investovania sú v zákone o doplnkovom dôchodkovom sporení nastavené pomerne prísne, čo je pozitívne z hľadiska ochrany úspor sporiteľa. Na druhej strane ale tieto nastavenia môžu správcom fondov zväzovať ruky a môžu ich donútiť k voľbe jednoduchších investičných stratégií a bezpečných investícií,” hovorí.

Odborníci v tejto súvislosti ukazujú prstom na poplatky alebo oficiálne odplaty ktoré si sporiteľne účtujú. Tie totiž v mnohých prípadoch úplne “zožerú” už aj tak biedne výnosy. Situácia tak nápadne pripomína štátny príspevok na bývanie, ktorý v mnohých prípadoch úplne „skasírujú” stavebné sporiteľne. A to aj napriek tomu, že vláda v novele z roku 2014 znížila ich maximálnu výšku.

Pre tretí pilier sú stanovené na 1,6 percenta z celkového majetku fondu, čo je stále veľa. „Súčasné nastavenie tretieho piliera považujem za nešťastné práve kvôli výške priebežných poplatkov, ktoré si sporiteľne účtujú,” upozorňuje finančný poradca Marcel Onufer.

Podľa Gábora Szűcsa navyše do hry vstupuje aj slabá konkurencia medzi poisťovňami. „Väčšie súťaženie o sporiteľa, napríklad vyšším zhodnotením jeho úspor, by sa podľa môjho názoru mohlo odzrkadliť aj na zvýšení výnosov v treťom pilieri.” Aj samotné poisťovne sa sťažujú na nedostatočnú podporu dobrovoľného sporenia si na dôchodok zo strany štátu. „V budúcnosti sa dôchodcovia nebudú môcť spoliehať len na štátny dôchodok a nevyhnutnosťou sa pre nich stane dobrovoľné dôchodkové sporenie. Dôležité pre nich bude, aby sporenie na dôchodok v treťom pilieri bolo podporené ďalšími daňovými alebo odvodovými úľavami, tak pre zamestnávateľov ako aj samotných účastníkov, aby bol tretí pilier atraktívnejší ako dnes,” myslí si Daniela Guťanová z NN.

treti-pilier-fondy_1

Návrhy na zlepšenie

Spôsobov, ako systém zatraktívniť, je celý rad. Janka Volnerová z poisťovne Stabilita, napríklad, navrhuje zrušiť povinnosť zamestnávateľov odvádzať z príspevkov do tretieho piliera odvody do zdravotnej poisťovne. Marcel Haniš, vedúci oddelenia produkt manažmentu DDS Tatra banky, sa zasa inšpiroval príkladom v susednom Česku, kde podľa neho štát tretí pilier podporuje oveľa výraznejšie systémom odvodových a daňových bonusov.

Gábor Szűcs vidí možnosti v zavedení daňových výhod podľa počtu vychovaných detí, keďže len rodičia poskytnú dôchodkovému systému ďalších budúcich prispievateľov. Zároveň by privítal väčšiu propagáciu tretieho piliera, keďže aj jej nedostatok podľa neho stojí za nezáujmom mnohých sporiť si týmto spôsobom na dôchodok. Marcel Onufer by zasa privítal širší výber fondov, najmä čisto akciových, ktoré ponúkajú možnosť vyšších výnosov ale aj vyššej volatility.

Komu sa oplatí?

Vráťme sa však k otázke, ktorú sme si položili na začiatku. Má vôbec zmysel do tretieho piliera s mnohými jeho nedostatkami vôbec vstupovať? Ako pre koho. „Pre zamestnancov, za ktorých prispieva ich zamestnávateľ, takáto otázka ani nemá svoje opodstatnenie − pre nich doplnkové dôchodkové sporenie prináša len výhody,” hovorí Gábor Szűcs.

Takzvaní samoplatitelia teda sporitelia, ktorí si v systéme sporia bez príspevkov od zamestnávateľa sú však v inej situácii, keďže sami pravdepodobne nedokážu nasporiť dosť, aby v dôchodku prínos tretieho piliera výraznejšie pocítili. Odborníci najmä s poukázaním na doterajšiu relatívne nízku výnosnosť systému radia do tretieho piliera „z vlastného” vkladať len nevyhnutné minimum.

„Osobne klientom neodporúčam prispievať do tohto riešenia viac ako nutnú sumu pre získanie maximálneho príspevku od zamestnávateľa,” hovorí Marcel Onufer. „Pre maximálne využitie tretieho piliera tiež odporúčam neprispievať viac ako 180 eur ročne, pretože príspevky nad túto sumu už nie sú odpočítateľnou položkou základu dane.” Nad tretím pilierom ako takým však palicu rozhodne neláme.

„Akákoľvek príprava na starobu, ktorá umožňuje priebežne zhodnocovať prostriedky aspoň na úrovni inflácie svoje opodstatnenie určite má,” hovorí. „Tretí pilier v spojení s príspevkami zamestnávateľa podľa môjho názoru tieto predpoklady spĺňa a má teda vysoký predpoklad vykazovať reálne zhodnotenie vkladov sporiteľov.”

Ak nová vláda nezostane len pri slovách, tretí pilier sa možno čoskoro stane aspoň o trochu aktraktívnejším. V aktuálnom programovom vyhlásení vlády si stanovila pokračovať v jeho podpore a sľúbila zvážiť možnosť využiť úspory v tomto systéme na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku z dôvodu neuplatnenia sa na trhu práce v preddôchodkovom veku. Z tretieho piliera sa tak môže stať akási „poistka” pred budúcou nezamestnanosťou v zvlášť citlivom veku pred dôchodkom. Je však otázne, nakoľko to ľudí presvedčí k vstupu, pretože tretí pilier, diplomaticky povedané, viditeľne kríva.

2 odpovede na “Dôchodok s tretím pilierom? Možno drobné na sladkosti pre vnúčatá”

 1. Palo píše:

  V návrhoch na zlepšenie DDS zabudli spomenúť úpravu poplatkov, ktoré najviac požierajú účet sporiteľa.

 2. Slavomir píše:

  Pri odchode na starobny dochodok sa cela nasporena suma v 3.pileri zdanuje , resp.je rozdiel pri zdanovani prispevkov zamestnavatela a sporitela ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *