Streda 23. január. Meniny má Miloš

Dohľad NBS: Najviac sťažností je na poisťovne

Jedným zo spôsobov ako sa domôcť neoprávnene odmietnutého poistného plnenia, je obrátiť sa na oddelenie ochrany klienta NBS. Vlani zaznamenala centrálna banka 933 takýchto podaní od fyzických aj právnických osôb, čo je medziročný rast o viac ako 7%. Takmer polovica sa týkala poisťovní.

Podľa správy o činnosti útvaru nad finančných trhom NBS smerovalo na banky 278 sťažností, na poisťovne 463 a na ďalšie subjekty zvyšných 192 sťažností. Žiaľ, centrálna banka nezverejnila zoznam finančných subjektov, ktoré vedú hitparádu sťažností. Na základe skúseností z kontroly však zdôraznila, že poisťovne musia klientovi poskytnúť: „jasne a zrozumiteľne dôležité informácie súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy a upozorniť ho na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace s uzavretím poistnej zmluvy a nesmú používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii svojej činnosti, nezamlčovať dôležité skutočnosti a neponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôžu zaručiť. A ich činnosť musí byť s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.“

NBS dodáva, že oddelenie ochrany klienta v mnohých prípadoch pomôže nespokojným klientom dohodnúť nápravu napadnutého rozhodnutia (napr. dohodnúť zmenu rozhodnutia poisťovne o neposkytnutí plnenia z poistnej udalosti) bez toho, aby sa klienti museli obrátiť na súd.

Pre centrálnu banku sú podania nespokojných klientov ďalším zdrojom informácií o pôsobení finančných inštitúcií. Dodržiavanie pravidiel kontroluje NBS prostredníctvom priamych dohľadov, vlani ich vykonala spolu 65:

Dohľad na mieste

Komplexný

Tematický

Dosledovací

Celkom

Banky

0

11

2

13

Obchodníci s cennými papiermi, ktorí nie sú bankami

6

0

0

6

Správcovské spoločnosti

2

0

2

4

Dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti

5

1

1

7

Poisťovne

5

1

3

8

Sprostredkovatelia poistenia, zaistenia a sprostredkovatelia investičných služieb

18

1

0

19

Subjekty, nad ktorými sa vykonáva devízový dohľad

8

0

0

8

Celkom dohľadov

44

14

8

65

Dohľad NBS nad finančnými sprostredkovateľmi

V prípade sprostredkovateľov poistenia sa centrálna banka zamerala na dodržiavanie platných zákonov v týchto spoločnostiach:

 • EPM, s.r.o. Bratislava,
 • BROKERNET, s.r.o. Bratislava,
 • INIS International Insurance Service, s.r.o., Sabinovská 6, Bratislava,
 • BPT LEASING, a.s., Drie ň ova 34, Bratislava,
 • B&H Insurance Consulting, s.r.o.,
 • Fincentrum a.s., Gorkého 3, 811 01 Bratislava,
 • TFC Slovakia, a.s. Bratislava,
 • Poistpartner, s.r.o., Bratislava,
 • H&H Partnership, s.r.o. Banská Bystrica,
 • Aegon partner s.r.o. Bratislava,
 • Happy Trend, s.r.o. Bratislava,
 • AVUS International, s.r.o. Bratislava,
 • I.B.I.S., s.r.o., Jozefa Hagaru 4, Bratislava, I Č O: 31 443 427,
 • BRVZ s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
 • COFIDIS, a.s., TOWER 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
 • B&H Insurance, s. r. o., Bratislava,
 • B.O.F. poisťovací maklér, s.r.o., Bratislava. 

Dohľad smeroval aj k investičných sprostredkovateľom CMS Capital Market, a.s. a FAROS Financial, s.r.o..

Dohľad NBS nad poisťovňami

Vlani sa pod lupou NBS ocitla Rapid life životná poisťovňa, ktorá sa pred pár rokmi negatívne preslávila zlou poistnou matematikou. Kontrolórov tentoraz zaujímala tvorba technických rezerv a podklady k ich tvorbe, správa poistných zmlúv, likvidácia poistných udalostí, poskytovanie poistného plnenia a predkladanie informácií NBS.

Komplexný dohľad na dodržiavanie zákona o poisťovníctve zaujímal centrálnu banku v prípade trojky poisťovní skupiny Vienna Insurance Grou: KOOPERATIVA, KOMUNÁLNA poisťovňa a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a takisto aj v prípade Amslico AIG Life.

V prípade ING životnej poisťovne sa dohľad zameral nielen na aktuálnu situáciu, ale aj na nápravu nedostatkov zistených v roku 2008. Odstránenie nedostatkov z roku 2007 museli preukázať aj dvojičky Groupama poisťovňa a Groupama životná poisťovňa, ktoré predtým pôsobili pod značkou OTP.

Dohľad NBS nad obchodníkmi s cennými papiermi a správcovskými spoločnosťami

Komplexný dohľad vykonala NBS aj u obchodníkov s cennými papiermi: Fio, Across Wealth Management, Slávia Capital, Capital Markets, Palčo Brokers, Fimex Capital a správcovských spoločností: Alico Funds Central Europe, Allianz Asset Management. V prípade Asset Managementu Slovenskej sporiteľne a Prvej penzijnej zaujímala NBS kontrola opatrení z roku 2007.

Dohľad NBS nad DSS a DDS

Dôchodkové sporenie je na Slovensku mimoriadne citlivou témou a povinných charakter druhého piliera so sebou prináša aj nespokojných klientov. Komplexný dohľad v DSS-kách AEGON a Allianz bol zameraný aj na preverenie sťažností sporiteľov. V prípade spoločnosti AXA sa kontrola týkala správy účtov sporiteľov.

Sťažnosti klientov sa objavili aj pri treťom piliery v prípade DDS AEGON, centrála banka kontrolovala aj ďalšie tri subjekty: ING Tatry – Sympatia, Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky a spoločnosť STABILITA.

Dohľad NBS nad bankami

Intenzívne pracoval dohľad centrálnej banky aj smerom k bankám:

UniCredit Bank Slovakia – tematický dohľad zameraný na hodnotenie pokročilého prístupu merania na účely požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika (AMA), na základe žiadosti UniCredit Group.

Slovenská sporiteľňa –  tematický dohľad zameraný na hodnotenie systému riadenia trhového rizika, systému riadenia rizika likvidity, účtovníctvo a výkazníctvo a kontrola nápravy nedostatkov zistených v roku 2007.

ČSOB stavebná sporiteľňa  – tematický dohľad zameraný na zhodnotenie systému riadenia kreditného rizika vrátane preverenia vybranej vzorky úverov.

UniCredit Bank Slovakia – dosledovací dohľad zameraný na naprávu nedostkov zistených v roku 2008 oblastiach – systém riadenia trhového rizika, systém riadenia rizika likvidity a prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti.

Československá obchodná banka – tematický dohľad zameraný na hodnotenie systému riadenia operačného rizika, vnútorného kontrolného systému banky a hodnotenie systému zostavovania vybraných výkazov a hlásení pre NBS.

OTP Banka Slovensko – tematický dohľad zameraný na zhodnotenie systému riadenia kreditného rizika vrátane preverenia vybranej vzorky úverov. 

Tatra banka – preverenie plnenia podmienok, ktoré boli banke stanovené rozhodnutím o udelení predchádzajúceho súhlasu na používanie prístupu interných ratingov v skupine non-retail. 

Tatra banka – RZB Group podala skupinovú žiadosť na používanie IRB prístupu pre kreditné riziko pre retailové expozície.

VÚB banka – Intesa Sanpaolo Group (ISP Group) podala skupinovú žiadosť o predchádzajúci súhlas na používanie pokročilého prístupu merania operačného rizika na skupinovom základe pre skupinu VUB.

Volksbank Slovensko – tematický dohľad s cieľom preverenia systému riadenia rizika likvidity, systému riadenia operačného rizika, systému ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu, preverenie informačného systému banky, preverenie vybraných výkazov a hlásení obozretného podnikania.

Volksbank Slovensko – tematický dohľad s cieľom preverenia systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu.

Dexia banka Slovensko – tematický dohľad s cieľom preverenia systému riadenia kreditného rizika, preverenia systému riadenia likvidity a preverenia vybraných štatistických výkazov a hlásení obozretného podnikania.

Poštová banka – mimoriadny tematický dohľad s cieľom kontroly a preverenia poskytnutých úverov na vybranej vzorke 30 úverov. V rámci vyžiadanej kompletnej úverovej dokumentácie k jednotlivým úverom boli preverené postupy banky pri poskytovaní úverových obchodov. Dohľad na diaľku preveril vybrané peňažné produkty Poštovej banky a zameral sa na systém riadenia rizík.

Text zostavený zo Správy o činnosti útvaru nad finančných trhom NBS.

Čo si myslíte o finančnej a ekonomickej gramotnosti Slovákov?

View Results

Loading ... Loading ...

8 odpovedí na “Dohľad NBS: Najviac sťažností je na poisťovne”

 1. Anonym píše:

  v podvodoch, ktorý je na fórach citovaný dnes a denne, ktorý sa snúbi s využívaním zahmlievania a s brainstormingom na pravidelných sobotných seanciách pod poslednými mimikrami „samospotrebiteľského modelu“ tie evidentné sociopatické žvásty… takže som dodal potrebné doklady do NBS, aby sa konečne dostalo podvedeným, okradenám a súdne stíhaným dvojicou podvodníckych organizácií s využitím „služieb“ pofidérnych advokátov… a aby aj pozôstalí dostali odškodnenie. A nielen podvody zo zákona 43/2004 Z.z., ale aj navádzanie na antidatovanie poistných zmlúv, daňové podvody, peniaze bez dokladov a aj amorálnosti zvrchu a stavanie do predstavenstva podľa tohoto kriteria.

  A toto je čo ?

  http://openiazoch.zoznam.sk/produkty/PM/nazory.asp?TID=PMZFP&page=2

  Dobry den. Chcel by som sa podelit zo skusenostami s firmou ZFP. Vo finnancnictve som uz nejaky ten rocik presnejsie 8a to co som vcera zazil na stretnuti u klienta kde boli “ akoze poradcovia zfp “ dokonca dvaja tak to musim napisat. Moji klienti rodina xxx mali vytvoreny plan mescne cca 165€ 5000 sk.
  Otec 8 rocne kzp -kapitalku mesacne 16,92€ stavebko pss 30€ mesacne .
  Manzelka mala uzatvorene 6 rocne kzp mesacne 16,92 € v ktorom bola dohodnuta doba na 10 rokov, izp axa comfort plus 25 €mesacne uz treti rok.
  Dieta 1 urobene kžp koopky fj tjprodukt na veno a stipendium s tym ze rodic plati do 18 dietata a poistovna 7 rokov dodovrsenia 25 rokov dietata plus izp aegon na 17€ kzp12,28 € a izp axa 10 €
  Dieta 2 kžp koopka fj 15,66 a izp aegon 17€ a izp axa 10 €.
  A pre manzelku sa mal pripravit este navrh na stavebko od wuestenrotu na rodinne stavebne sporenie kde sa daju premiovo zvyhodnit tak ako manzelka tak aj deti a nepotrebuju platit samostatne poplatky ako v pss.
  Co urobili “ akoze poradcovia zo ZFP “ urobili kombinaciu vraj vyhodnejsie ako mali predtym. Zrusili uplne vsetko klient mal uz zaplatene poistne 6970 € tj cca 210000 sk o ktore pri storne prisiel.
  A co ma najviac zarazilo bolo ze urobili tie iste izp s tymi istymi parametrami ako mali urobene predtim mam namysli Aegony . Dokonca pozastavili aj stavebko a urobili nove csob a premiovo zvyhodnili manzela . A to je len zlomok toho co este tato skvela particka vyparati u klientov .
  Lubo

  A toto je čo za praktiky ? Je azda málo obetí na životoch ?

  Od:
  Komu: „Mxxx RK 5 soukroma“
  Odesláno: 29. září 2009 12:59
  Připojit: Vxxx – dopis AFIZ – verze Svaťa.doc
  Předmět: FW: Vxxx – dopis AFIZ
  Stránka 1 z 2
  1.10.2009
  Dobrý den pane Mxxx,
  v příloze zasílám konečnou verzi dopisu pro pí Vxxx, který tato pošle na AFIZ (případně může i
  na ČNB). Dále jsme se s Mgr. Hxxx domluvili, že by bylo vhodné, aby klientka uvedený dopis zaslala na
  vědomí i naší společnosti (abychom to pak mohli p. xxx tzv. „omlátit o hlavu“, že svým jednáním
  poškodil ZFPA).
  Prosím tedy o vytištění a předání klientce, nepřeposílat mailem (viz níže). Za Vaši spolupráci předem
  děkuji.
  S pozdravem a přáním hezkého dne
  Zxxx
  vedoucí oddělení xxx
  a člen představenstva
  ZFP akademie,a.s.
  17.listopadu 12, 690 02 Břeclav
  Tel: +420 519 361 xxx
  Mob: +420 733 xxx xxx
  z.xxx@zfpakademie.cz

  From: Kxxx
  Sent: Monday, September 28, 2009 10:06 AM
  To: Mxxx RK 5 soukroma
  Subject: Vxxx – dopis AFIZ
  Dobrý den pane Mxxx,
  omlouvám se, ale dovolil bych si Vás požádat, aby jste s tím dopisem pro paní Vxxx, který jsem
  Vám včera zaslal, prozatím nic nedělal – z pokynu generální ředitelky jsem ještě upravil písmo (aby to
  nevypadalo jako dopis ze ZFPA) a ještě se na to musí mrknout Sxxx. Nejpozději zítra Vám ten dopis
  pošlu.
  Děkuji za pochopení a přeji hezký den
  Zxxx
  vedoucí oddělení xxx
  a člen představenstva
  ZFP akademie,a.s.
  17.listopadu 12, 690 02 Břeclav
  Tel: +420 519 361 xxx
  Mob: +420 733 xxx xxx
  z.xxx@zfpakademie.cz

  From: Kxxxx
  Sent: Sunday, September 27, 2009 5:54 PM
  To: Mxxx RK 5 soukroma
  Subject: Vxxx- dopis AFIZ
  Dobrý den pane Mxxx,
  v příloze Vám zasílám upravený dopis pro pí Vxxx. Dovolil bych si Vás však požádat, abyste dopis
  vytisknul a dal jej klientce pouze fyzicky na papíře – prosím nepřeposílejte jej, z každého souboru lze poznat,
  kdo a kdy jej vytvořil – byl bych nerad, aby se jméno naší společnosti pak někde ocitlo, že jsme někoho
  k něčemu naváděli ………… apod. Opatrnosti není nikdy dost.
  S pozdravem a přáním hezkého dne
  Zxxx
  vedoucí oddělení xxx
  a člen představenstva
  ZFP akademie,a.s.
  17.listopadu 12, 690 02 Břeclav
  Tel: +420 519 361 xxx
  Mob: +420 733 xxx xxx
  z.xxx@zfpakademie.cz

 2. Michal píše:

  Mám zlu skusenost s poistovnov Generali ,pri záplavach v roku 2011 aby nemuseli platiť si vymysleli že to bolo zapričinené spodnou vodou, aj ked v obhliadke bolo uvedené niečo iné. Takže ako si robia reklamu „KEBY NIECO“ tak nedostaneš nič , staci ak im platíš a oni z toho profituju.Nepomohla ani NBS – nechala to doriešiť im. TOMU SA HOVORI POISTENIE. TOTO UZ NIE JE KAPITALIZMUS ALE HYENIZMUS !!!!!!

 3. Tibor píše:

  s Generali mam velmi podobne skusenosti, kym treba platit, tak vsetko je v poriadku a ked chcem peniaze ja od nich, tak sa s nimi natahujem uz skoro rok a uz som bezradny, odbavuju ma hlupostami a nezmyslami, GENERALI – najhorsia poistovna

 4. Milan píše:

  Poistovne su tu od toho aby penjaze brali a spat nedavali.
  Je to smutne, ale oni vedia ze u nas na slovensku im nikto nic nemoze, lebo vacsina ludi sa vykasle aj na dlhy sudny spor.

 5. Zuzana Ivanová píše:

  Som poistená v poisťovni Rapid Life životná poisťovňa a na mimoriadnom vklade mam svoje celoživotné úspory, ktoré po požiadaní o výber mi neboli zaslané už 3 mesiace a aj po viacerých sťažnostiach.
  Je to neohľaduplné voči 10 ročnému klientovi. Žiadam Vás o prešetrenie

 6. Peter Gajdoš,Košice,Osloboditeľov.30,Košice píše:

  Mam zlu skúsenosť poisťovňou AXA odmietla mi poistné plnenie.Zmluva bola uzavretá 2015 a bola ukončená 2017 bez finančného vysporiadania

 7. Juraj píše:

  Mne sa stala banálna záležitosť.Suseda ma vytopila nieked v máji ,júny 2017.Pretekala mi voda na strope v chodbe aj v obývačke.Jasné,informoval som ju.Ona ,že je poistená v Axi.Tak som tam zavolal ,poslali technika ,všetko premeral,odfotil.V ten deň obhliadky suseda nebola doma ,tak,že u nej nebol.No a tým to asi všetko haslo.Dostal som odmietavú odpoveď,na ktorú som sa odvolal,A ešte dvakrát dookola.Že suseda si toho nie je vedomá.Osobne som sa s ňou bavil a paradoxne tvrdila ,že ju zatiaľ nikto neinformoval z poisťovne,že to bude riešiť jej právnik.No a už je február a stále nič sa nedeje.Je to zaujímavé,že AXA mi písomne tvrdí niečo iné,pričom ich poistenec ,(moja suseda )od nich nebola ani vyzvaná.Je nejaká možnosť sa sťažovať na poisťovňu , kôli takej banálnej záleťitosti?Koľko takých poškodených je a nesťažuje sa radšej.No a tak poisťovne majú pomaly zlaté kľučky na dverách a suprové prémie.Poraďte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *