Piatok 30. októbra. Meniny má Šimon, Simona

Dopravná nehoda? Niektoré poisťovne kryjú aj právne služby v trestnom konaní

Nebezpečenstvo je na cestách prítomné stále, aj keď si to nepripúšťame. Čo ak zrazíte chodca práve vy, a ocitnete sa tak jednou nohou vo väzení? Stať sa to môže hocikomu. Dokazuje to i nedávny prípad bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica. Niektoré poisťovne preto poskytujú svojim klientom právne poradenstvo pri trestnom konaní pred políciou.

V minulom roku sa na Slovensku stalo 13 547 dopravných nehôd. Napriek tomu, že sa ich počet za posledných 20 rokov viac ako päťnásobne znížil, stále ide o vysoké číslo. Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je porušenie povinnosti vodiča, čiže napríklad nevenovanie sa vedeniu vozidla, telefonovanie a či prekročenie rýchlosti. V niektorých poisťovniach možno k povinnému zmluvnému poisteniu dostať i právne poradenstvo pre prípad zastupovania voči polícii.

Čo hrozí v prípade ublíženia na zdraví

Ak vodič pri dopravnej nehode niekoho zraní, môže byť stíhaný za trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti, spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví a v prípade smrteľného následku aj za prečin usmrtenia. Za ublíženie na zdraví sa považuje také poškodenie zdravia, ktoré si vyžiada dobu liečenia zvyčajne viac ako sedem dní.

Zákon definuje ťažkú ujmu na zdraví medzi iným ako zmrzačenie, stratu alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti, stratu alebo oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva, poškodenie dôležitého orgánu alebo poruchu, ktorá si vyžiada dobu liečby viac ako 42 dní. Vo všetkých prípadoch vinníkovi hrozí trest odňatia slobody, pričom v prípade prečinu usmrtenia je horná sadzba až dvanásť rokov.

Viac vinníkov

V praxi však nehodové situácie nemajú vždy iba jedného vinníka. Nakoľko sa na jazdu musia koncentrovať všetci účastníci premávky, individuálne zaváhanie nemusí nevyhnutne viesť k nehode. Predstavme si však situáciu, pri ktorej ste mali dať prednosť v jazde, no aj neprimeraná rýchlosť motorkára prispeje k tomu, že už neumožní odvrátiť kolíziu ani jednému z vás.

V inom prípade nebol šofér auta, s ktorým ste sa zrazili, pripútaný a v dôsledku toho utrpí oveľa vážnejšie zranenia. Časté sú aj havárie s cyklistami a chodcami, ku ktorým dochádza aj z dôvodov zanedbania osvetlenia, reflexných prvkov, alebo kvôli  konzumácii alkoholu. Podobné prípady sú z právneho hľadiska často príliš zložité na to, aby ich vedel vodič správne posúdiť bez špeciálnej právnej pomoci.

Byť pripravený

Pri zranení alebo usmrtení v rámci dopravnej nehody musí byť privolaná polícia. Pri podozrení, že je za nehodu zodpovedný vodič, sa potom musí začať trestné konanie. Pri ľahších zraneniach polícia čaká, či dĺžka práceneschopnosti poškodeného presiahne sedem dní.

„Vodič by si mal po poskytnutí prvej pomoci a oznámení udalosti na číslo 112 odfotiť situáciu po dopravnej nehode, poškodené vozidlá aj prípadné stopy, najlepšie z rôznych uhlov. Mal by tiež zvážiť, či je po príchode polície hneď pripravený vypovedať. Aj keď sa domnieva, že nehodu nespôsobil, mal by ju i tak vždy oznámiť svojej PZP poisťovni,“ radí riaditeľ poisťovne Groupama Tomáš Kalivoda.

„Z našich skúseností vyplýva, že ľuďom chýba potrebné právne povedomie. Často sa stáva, že vodič po traumatizujúcom zážitku nevyhľadá kvalifikovanú právnu pomoc a je sám vystavený trestnému konaniu, ktoré mu spôsobí ďalšiu enormnú psychickú záťaž,“ hovorí T. Kalivoda.

Vodiči najčastejšie robia chybu v tom, že v rozrušení po nehode podrobne vypovedajú o jej vzniku a priebehu. V dobrej viere, že hovoria pravdu, podávajú neprijateľné a rozporuplné informácie v stave rozrušenia. Na objasnenie príčin nehody podaním vysvetlenia účastníkmi je dostatok času aj neskôr, po opadnutí prvotného šoku, prípadne aj za prítomnosti advokáta.

Nad rámec zákona

Zabezpečiť klientovi advokáta síce je povinnosťou každej poisťovne, no len na konanie o náhrade škody, nie na trestné konanie. Znamená to, že z PZP všetky poisťovne poskytujú svojim klientom právne poradenstvo v súdnom spore s ďalšími účastníkmi nehody. Netýka sa to ale stíhania zo strany štátu za porušenie zákona alebo predpisov.

Niektoré poisťovne však ponúkajú túto službu ako bonus. Napríklad Groupama dáva bezplatné právne konzultácie v trestnom konaní v trvaní troch hodín. Zabezpečuje ich špecializovaná advokátska kancelária Javor-Tokár.

Advokát informuje klienta o priebehu trestného konania a jeho možných dôsledkoch, rozoberie s klientom dopravnú nehodu, vysvetlí mu pochybenia a porušenia dopravných predpisov, vyhodnotí jeho zodpovednosť aj okolnosti svedčiace v jeho prospech. 

Právne služby v trestnom, priestupkovom alebo správnom konaní poskytuje aj poisťovňa UNIQA. Je však potrebné si ich pripoistiť. Poisťovňa potom hradí aj výdavky a odmeny za zastupovanie advokátom v zahraničí, súdne trovy, cestovné náklady spojené s účasťou na konaní či iné náklady, vynaložené poisteným v zahraničí.

Ďalšou poisťovňou s poistným krytím právnych nákladov je ČSOB poisťovňa. Tá uhrádza v prípade správneho, trestného alebo iného súdneho konania v dôsledku dopravnej nehody náklady na právne služby do výšky 800 eur. 

Ostatné poisťovne kryjú v rámci PZP len zákonom požadované právne zastúpenie pri nárokovaní škody zo strany poškodeného. Teda za ujmu na jeho majetku, alebo zdraví. Nie však v konaní pred políciou. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial