Pondelok 26. októbra. Meniny má Demeter

Druhý pilier by mali vylepšiť zásadné zmeny

druhý pilier
Penzia Peter Apolen 14.10.2020 | 00:00 1 Komentár

Zmeny v druhom pilieri dostávajú reálnejšie kontúry. Po tom, čo svoje predstavy prostredníctvom plánu reforiem predstavilo ministerstvo práce, želanú podobu druhého piliera komunikuje aj Národná banka Slovenska.

Druhý pilier by sa ma zásadne vylepšiť. V mnohých bodoch sa odstránia anomálie, ktoré do neho dostali vlády Roberta Fica.

Zásadné zmeny v 2. pilieri

Najvýraznejšou zmenou je povinný vstup do systému pre všetkých, ktorí začnú po prvý krát pracovať. „Automatický vstup do druhého piliera zabezpečí diverzifikáciu zdrojov príjmov jednotlivcov na dôchodku,“ uvádza sa v dokumente Moderné a úspešné Slovensko. Do určitého veku by však potom mali mať novovstupujúci možnosť z druhého piliera vystúpiť. Dnes je systém nastavený opačne. Automaticky nevstupuje niekto. Musí tak urobiť každý uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, na čo má čas do dňa svojich 35. narodením.

Ďalšou významnou zmenou je zmena zadefinovanie predvolenej stratégie. Tá by mala zlepšiť rozloženie úspor sporiteľov medzi akcie a dlhopisy. Súčasný stav je nevyhovujúci, pretože v dlhopisových fondoch je aktuálne 72 percent majetku sporiteľov. Tie síce zo zákona nemôžu sporiteľom prerábať, ale príliš konzervatívne nastavenie im znemožňuje aj zarábať.

Päť dlhopisových fondov dosahuje doteraz historicky zhodnotenie od 1,7 do 2,8 percenta ročne. Vo väčšine je to menej ako inflácia. Pred nástupom pandémie napríklad rast cien na Slovensku dosahoval 2,9 percenta. Úspory v dôchodkových fondoch teda prinajmenšom nezarábajú, ak rovno neprerábajú. Zmena nastavenia by preklopila úspory viac do akciových alebo indexových fondov.

Každý sporiteľ by tak mal podľa jeho veku a počtu rokov odchodu do dôchodku preddefinovanú investičnú stratégiu. Cieľom je, aby mladí investovali viac do akcií a indexov a naopak s blížiacim sa príchodom dôchodkového veku by sa úspory preklápali viac do dlhopisov. „Zavedenie predvolenej sporiacej stratégie v druhom pilieri prinesie efektívne rozloženie aktív sporiteľov medzi akcie a dlhopisy, ktoré im zvýši výnosy, zohľadňujúci ich vek,“ konštatuje plán reforiem.

Okrem toho by sa mala stanoviť minimálna časť odvodov, ktorá bude smerovať do druhého piliera. Dnes tam smeruje päť percent z vymeriavacieho základu a 13 percent ide do Sociálnej poisťovne. O dva roky sa pomer zmení na šesť ku 12tim. Zmena by mala zabezpečiť, aby ani pri zmene vlád a politického smerovania odvod do druhého piliera predstavoval aspoň štvrtinu celkového odvodu na dôchodok.

Zavedie sa porovnávanie úspešnosti jednotlivých fondov so stanovenými očakávaniami. Štát teda povie, aká by mala byť výkonnosť konkrétneho typu fondu a sporiteľ bude môcť posúdiť, či jeho fond tento predpoklad spĺňa alebo nie.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť bude popri svojich súčasných kompetenciách raz ročne vypracovávať a zverejňovať správu o stave dôchodkového systému a predkladať ju do parlamentu.

Investičnú politiku v druhom pilieri bude určovať Investičná rada pre dôchodky ako poradný orgán vlády SR – navrhuje ministerstvo práce.

Ministerstvo práce zatiaľ zverejnilo len predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona o dôchodkovom systéme. Do pripomienkového konania by sa konkrétne zmeny mali dostať v novembri. Zákon by mal podobu ústavného zákona, čo znamená že na jeho zmeny bude potrebná ústavná väčšina 90 poslancov, nie len 76 poslancov ako pri bežnej legislatíve.

Aj NBS má svoju predstavu

„Naše predstavy sa do veľkej miery zhodujú s tým, čo navrhuje ministerstvo,“ hovorí guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. NBS vydala k avizovaným zmenám vlastné stanovisko. „Národná banka Slovenska považuje ukotvenie základných princípov celého dôchodkového systému do ústavného zákona za užitočnú iniciatívu. Napriek tomu, že žiadna právna úprava nevie úplne odstrániť zo systému politické riziko, môže ho skoncentrovať na dobre vymedzené ihrisko,“ uvádza.

Navrhuje do ústavného zákona premietnuť dvanásť princípov. Hovoria o nastavení celého dôchodkového systému. Druhého piliera sa týkajú tieto z nich:

• Pevné miesto pre druhý pilier – vzhľadom na schopnosť diverzifikovať makroekonomické riziká, prinášať vyššie penzie pri akceptovateľnom riziku a lepšie rozkladať medzigeneračné bremeno starnutia, kapitalizačný pilier by mal mať nezanedbateľné miesto v slovenskom penzijnom systéme.

• Základné nastavenia v prospech sporiteľov – vzhľadom na dobre zdokumentované behaviorálne odchýlky od úplnej racionality je potrebné základné nastavenia v druhom pilieri určiť tak, aby sporitelia profitovali z multi-pilierového systému, aj keď celý život neurobia žiadnu aktívnu zmenu ohľadom organizácie svojich úspor. Týka sa to predovšetkým automatického vstupu do druhého piliera alebo predvolenej investičnej stratégie do pasívne spravovaných globálnych fondov.

• Princíp dlhodobého a dobre diverzifikovaného investovania – druhý pilier potrebuje oveľa lepšiu definíciu dlhodobej investičnej stratégie. Prostredníctvom dobre diverzifikovaných globálnych akciových a dlhopisových indexov by sa malo určiť vodítko pre investičnú stratégiu v druhom pilieri. Výkonnosti všetkých fondov by mali byť uvádzané v porovnaní s týmito benchmarkmi.

• Cenovo dostupná pasívna investičná stratégia – každý sporiteľ by mal mať nárok na pasívnu investičnú stratégiu, ktorá by kopírovala globálne indexy. Táto alternatíva by mala byť lacnejšia (s nižšími poplatkami) ako aktívne manažované portfóliá.

• Zohľadnenie životného cyklu – relatívne váhy akciovej a dlhopisovej časti portfólií by mali byť v predvolených stratégiách naviazané na životný cyklus sporiteľov. Mladí ľudia by mali mať výrazne väčšie zastúpenie akcií v portfóliách než starší občania.

Ochrana súkromného majetku – naakumulované prostriedky v druhom pilieri by mali byť chránené proti znárodneniu alebo pred významnou penalizáciou v prvom pilieri, ak sa sporitelia dobrovoľne nevzdajú svojich penzijných úspor.

Jedna odpoveď na “Druhý pilier by mali vylepšiť zásadné zmeny”

  1. Vlado píše:

    Konečne začínajú s 2. pilerom niečo robiť. Dobrá myšlienka a tak ju ľavicové vlády pokazili. Snaď sa podarí vytiahnuť ľudí z dlhopisových fondov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial