Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

ECB zvýšila sadzby. Kedy sa to prejaví v cenách úverov?

Európska centrálna banka zvýšila minulý týždeň už druhý raz v tomto roku úrokové sadzby o 0,25 p. b. a z dôvodu protiinflačných opatrení zrejme pridá do konca roka ďalší štvrťbod. Vyššia cena peňazí sa prejaví na úročení úverov a vkladových produktov. Nie však okamžite a nie priamo úmerne.

Okrem dôležitého faktora, ktorým je rizikovosť klienta, ovplyvňuje výšku úrokovej sadzby pri úveroch cena peňazí na medzibankovom trhu a konkurenčné prostredie. Práve konkurencia vlani pomerne výrazne ovplyvnila úrokové sadzby. Tvrdí to analýza finančného sektora za rok 2010 z dielne NBS zverejnená v apríli 2011: „Priemerná vážená sadzba za bankový sektor pomerne výrazne poklesla, a to aj napriek tomu, že medzibankové úrokové sadzby v rovnakom období rástli. Výnimkou boli len sadzby v rámci systému stavebného sporenia. … Správanie sa bánk malo najmä v druhom polroku 2010 výraznejší vplyv na vývoj na trhu úverov na bývanie ako správanie sa klientov.“

Od zavedenia eura však ani vývoj medzibankových sadzieb nie je jednoznačným ukazovateľom pretože neodráža kreditné riziko špecifické pre Slovensko. Podľa Analýzy úrokových sadzieb na retailové úvery na nehnuteľnosti s fixáciou do jedného roka, ktorú Ján Klacso z NBS publikoval v odbornom časopise Biatec, možno sadzby aproximovať výnosom štátnych dlhopisov. „Pri testoch kointegrácie sa potvrdila existencia dlhodobého vzťahu medzi sadzbami na úvery na bývanie s fixáciou do 1 roka a výnosom 2-ročných štátnych dlhopisov aj pre obdobie 2005 až 2008, aj pre obdobie predĺžené až do konca prvého polroka 2010… Celkovo teda možno zhrnúť, že úrokové sadzby na úvery na nehnuteľnosti s fixáciou do 1 roka sú síce vyššie v porovnaní s inými členskými krajinami, ich výška je však ovplyvnená hlavne výškou suverénneho rizika Slovenska, v menšej miere aj vyššími likvidnými prirážkami.“

Rok 2010: Nemenné sadzby ECB a cenová vojna o klienta

To, že výška sadzieb ECB a úrokové sadzby pri úveroch na bývanie spolu súvisia len nepriamo potvrdzuje vývoj v roku 2010. ECB znížila svoje sadzby na historické minimá v máji 2009 a nehýbala nimi až do apríla 2011. Úrokové sadzby pri hypotékach však tak stabilné neboli. Ako na júnovej konferencii Fincentra pripomenul výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský: „Konzervatívny prístup niektorých bánk v roku 2009 sa prejavil poklesom ich podielu na celkových úveroch na bývanie. V druhej polovici roka 2010 sa niektoré banky snažia naspäť získať stratené trhové pozície a začína sa cenová vojna, ktorá mení trhové podiely poskytnutých úverov. Významný podiel získavajú aj doteraz menšie banky.“

Priaznivý vývoj takzvaných Interest Rate Swapov (IRS) alebo swapov na úrokovú mieru umožnil napríklad na jeseň 2010 Tatra banke spustiť akciu, v rámci ktorej získal skutočne každý klient úrokovú sadzbu 3,75% pri ročnej, dvojročnej alebo trojročnej fixácii. Keď sa mimoriadne lacné peniaze minuli, k atraktívnej sadzbe 3,75% pribudla v marketingových materiáloch predložka "už od"… Nenápadná predložka sa stala dôležitým nástrojom boja o klienta aj v ďalších mesiacoch.

Zdroj: Patria.cz, Slovenská banková asociácia.

Rok 2011: Banky očakávajú zdražovanie úverov, zlacňujú…

Na začiatku roka 2011 analytici očakávali postupné zvyšovanie sadzieb ECB, samotné bankové domy však reagovali znižovaním krátkodobých sadzieb s patričnou marketingovou podporou a osvedčenou formuláciou, úroková sadzba "už od"… Napríklad Tatra banka znížila v máji dolnú sadzbu s ročnou fixáciou na 3,55%, súbežne však zvýšila sadzby pri dvoj a trojročných fixáciách. ČSOB v rovnakom mesiaci reagovala rovnako nízkou spodnou sadzou, už o mesiac ju však zvýšila na 3,99%. Pod štyri percentá sa pohybovali aj ďalšie banky. Vývoj vidieť v tabuľke priloženej na konci článku.

Spodná hranica úrokovej sadzby je však vždy predovšetkým marketingový údaj, ktorý klienta trošku zavádza. Potvrdzuje to aj fakt, že tri najväčšie banky na otázku, aké percento klientov získa najnižšiu sadzbu, neodpovedali. Napriek tomu sme so spodnou hranicou úrokovej sadzby pri úveroch na bývanie pracovali, jednoduchý priemer sadzieb v ponuke bánk sme porovnali s vývojom hlavnej úrokovej sadzby ECB a práve v období prvého zvýšenie v apríli paradoxne mierne poklesol priemer spodných sadzieb pri ročnej, 5-ročnej aj 10-ročnej fixácii. V júni, keď analytici očakávali ďalšie blízke zvýšenie sadzieb ECB, už spodné hranice úrokových sadzieb rástli.

Jednoduchý priemer spodných úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie

Zdroj: internetové stránky bánk, prepočet Investujeme.sk

Pohľad na priemernú úrokovú sadzbu skutočne poskytnutých úverov na bývanie zo štatistík NBS naznačuje, že zmenu sadzieb ECB sú viac citlivé úrokové sadzby pri plávajúcich sadzbách a ročných fixáciách ako pri strednodobých. Sadzby pri ročnom fixe vplyvom cenovej vojny klesali až do apríla a máji narástli o viac ako 0,25 p. b., aj keď internetové stránky bánk o zvýšení spodnej hranice úrokových sadzieb neinformovali. Pri strednodobých fixáciách sa menili sadzby skôr nepatrne. Pri dlhodobých fixáciách si vysokú volatilitu priemernej úrokovej sadzby vysvetľujeme nízkym podielom na celkových úveroch.  

 

január

február

marec

apríl

máj

Float a 1R

4,7422

4,6124

4,5602

4,6362

4,9253

1R+ až 5R

4,4074

4,7458

4,7352

4,7952

4,8501

5R+ až 10R

6,1438

6,5057

6,073

5,8769

5,0747

10R+

6,0814

6,7447

5,6582

6,1772

6,1818

 Zdroj: NBS, prepočet Investujeme.sk

Vývoj úrokových sadzieb pri poskytnutých úveroch na bývanie 

 

Zdroj: NBS, prepočet Investujeme.sk

  

Podiel fixácií úrokovej sadzby na objeme úverov  

Zdroj: NBS, prepočet Investujeme.sk

Čo nás čaká?

Na rast úrokovej sadzby budú najrýchlejšie a najvýraznejšie reagovať plávajúce sadzby a sadzby fixované do jedného roka. Napriek tomu, že banky tieto sadzby zatiaľ oficiálne nezvýšili, májový nárast priemernej úrokovej sadzby v tejto kategórii oproti aprílu naznačuje niečo iné. Pri dvoj a trojročných fixáciách banky už aj oficiálne oznámili zvýšenie úrokovej sadzby.

Je nepresné tvrdiť, že zvýšenie základných sadzieb ECB sa v plnej miere prejaví na výške úrokových sadzieb. Dôležitú úlohu zohrá konkurenčné prostredie v bankovom sektore a takisto aktívny prístup klientov pri vyhľadávaní nižších úrokových sadzieb. Ak bude v tomto smere tlak na banky dostatočne silný, budú musieť mierne znížiť svoju ziskovú maržu. Rizikovú maržu by zas mohlo pozitívne ovplyvniť klesajúce kreditné riziko domácností. Už od januára budú banky musieť uvádzať úrokovú sadzbu ako súčet dvoch zložiek – základnej úrokovej sadzby a hrubej marže a klient si tak ľahšie všimne, či je vysoká úroková sadzba naozaj reakciou na zvyšujúcu sa cenu peňazí, čo by malo podporiť úrokovú turistiku.   

Klientské úrokové sadzby pri úveroch na bývanie by teda mohli zdražieť menej ako porastú sadzby ECB. Rovnako však treba počítať aj s faktom, že v cene peňazí bude zohľadnený rast sadzieb v budúcich rokoch. Hlavná sadzba ECB je po zvýšeni na úrovni 1,5%, pričom v roku 2000 bola až na úrovni 4,25%. Európska centrálna banka sa bude rozhodovať na základe inflačných tlakov.

Vývoj dolnej hranice úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie

Fixácia 1 rok

 

február

marec

apríl

máj

jún

júl akt

ČSOB

3,75

3,75

3,75

3,55

3,99

3,99

Dexia

4,18

4,18

3,8

3,8

3,8

3,8

mBank

5,68

5,68

5,68

5,68

6,31

6,31

OTP

3,99

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

SLSP

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99

Tatra

3,75

3,75

3,75

3,55

3,55

3,55

UCB

3,89

3,89

3,59

3,59

 

3,59

Volksbank

4,05

4,05

4,05

4,29

4,29

4,29

VÚB

4,14

3,69

3,69

3,69

3,5

3,5

Fixácia 5 rokov

 

február

marec

apríl

máj

jún

júl akt

ČSOB

4,55

4,55

4,55

4,35

4,35

4,35

Dexia

5,2

5,2

4,55

4,55

4,55

4,55

mBank

6,69

6,69

6,69

6,69

6,69

6,99

OTP

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

4,45

SLSP

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

4,49

Tatra

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

4,25

UCB

4,59

4,59

4,59

4,59

4,59

4,59

Volksbank

4,71

4,71

4,71

5,23

5,23

5,23

VÚB

4,44

3,99

3,99

3,99

3,99

3,99

Fixácia 10 rokov

 

február

marec

apríl

máj

jún

júl akt

ČSOB

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

Dexia

5,94

5,94

5,35

5,35

5,35

5,35

OTP

5,49

5,49

5,49

5,49

5,49

5,49

SLSP

5,19

5,19

5,19

5,19

5,19

5,19

Tatra

4,95

4,95

4,95

4,95

4,95

4,95

UCB

5,59

5,59

5,59

5,59

5,59

5,59

Volksbank

5,46

5,46

5,46

5,46

5,8

5,8

VÚB

5,24

4,89

4,89

4,89

4,89

4,89

Ako sa prejaví zvýšenie sadzieb ECB na úrokových sadzbách pri hypotékach?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *