Streda 08. júla. Meniny má Ivan

Eldorádo lacných peňazí: Prečo nízke úroky a nie mzdy?

Už minulý týždeň sme naznačili, že pre dlžníkov je znižovanie úrokových sadzieb javom, ktorý so širokým úsmevom vítajú. Rast cenovej hladiny je rovnako želaným hosťom v dlžníckom prostredí nakoľko hodnota dlhu sa znižuje. Drvivá väčšina spoločnosti si pritom neuvedomuje, že veriteľmi sú práve oni.

Spoločnosti pri úverovej expanzii založenej na tom, čo Ludwig Von Mises nazýva „cirkulačný úver“, s úsmevom na perách vítajú zvyšovanie svojich platov žijúc v ilúzii a nevidiac do budúcnosti.

Kým Misesov zdravý komoditný úver je prísne stanovený veľkosťou naakumulovaného kapitálu, abstinenciou od spotreby a teda úsporami (ktoré dnešná US ekonomika má blízke nule), kvantita cirkulačného úveru závisí od bankových predpisov. Komoditný úver nemôže byť zväčšovaný bez rastu úspor, zatiaľ čo inflačný cirkulačný môže (a pred krízou smer boli svedkami, že aj bol) zvýšený takmer ľubovoľne. Banka jednoducho začne viac požičiavať a je označovaná za viac liberálnu, čo je podľa Misesa kuriózne.

Cirkulačné úvery prinášajú rast komodít i miezd

Úverová expanzia cez cirkulačné úvery  prináša so sebou nezvrátiteľnú tendenciu pre rast cien komodít, ako aj miezd. Najhorší vplyv má na cenu trhového úroku ako dôležitú nositeľku informácie o efektívnosti investovania. Takáto expanzia, ako upozorňuje Mises, dodáva na trh dodatočný objem peňazí (vytvorených z ničoho) a samozrejme, že vytvára tlak na znižovanie úroku pod úroveň, ktorá by vznikla ak by trh nebol pod narkózou tejto inflačnej expanzie. „Dnes je to hlavný nástroj menovej politiky cielenej na lacné peniaze.“ povedal Mises v pred viac ako 65 rokmi. Paradoxne dnes sme v rovnakej situácii, keď FED, BoE, ale zo slovenského pohľadu žiaľ aj ECB, uskutočňujú podľa Misesa takúto škodlivú inflačnú politiku, ktorá povedie do pekla ak nebude zastavená. Samozrejme, naliatie peňazí na trh v okamžitej reakcii zníži úrokové sadzby, avšak efekt to bude mať len krátkodobý.

Poďme si to teda celé vysvetliť a otvoriť oči niektorým skalným prívržencom kvantitatívneho uvoľňovania  ozdravnou kúrou Misesových myšlienok. “V trhovej ekonomike je štruktúra cien, miezd a úrokov určovaná trhovým prostredím, ktoré riadi aktivity podnikateľských subjektov tým smerom, v ktorom môžu uspokojiť potreby spotrebiteľov najlacnejšou možnou cestou. Ceny materiálových výrobných vstupov, miezd a úrokových sadzieb na jednej strane a na druhej očakávané budúce ceny spotrebiteľských statkov sú premenné, ktoré vstupujú do kalkulácie podnikateľa“, píse Mises. Výsledok týchto kalkulácií je otázka, či má alebo nemá zmysel robiť projekt, jednoducho či bude ziskový a vyplatí sa.

„Avšak ak trhové dáta, ktoré vstupujú do jeho kalkulácie budú manipulované viditeľnou rukou vlády alebo centrálnej banky, výsledky budú pochopiteľne zavádzajúce.“ tvrdí Mises. To je príčinou, prečo raz musela bublina trhu prasknúť a prísť kríza. Jednoducho, ak na základe chybnej kalkulácie pristúpi korporácia k realizácii projektu, ktorý je na základe premenných označený ako ten, ktorý dokáže uspokojiť najurgentnejšie túžby spotrebiteľov, vzniká v tomto pokrivenom prostredí diskrepancia. Tá sa prejaví po príchode výrobku na trh, keď tento produkt nemôže byť predaný za cenu dopredu vypočítanú a vznikne to, čo sa označuje chybná investícia.

Pozor na fiškálne stimuly!

Zatiaľ to vyzerá na suché makroekonomické názory a konštatovania, avšak je to nevyhnutný predvoj k tomu, čo chceme povedať a hlavne, čo mal Mises na srdci, keď varoval pred tlačením peňazí v štýle dnešného FEDu s Bernankem a zasahovaním vlády do ekonomiky. Ak by trh nebol manipulovaný vládou, výsledkom kalkulácii by mohli byť úplne iné a projekt, ktorý sa vďaka umelému zníženiu sadzieb (ktoré vydrží aj tak len dočasne) javí ako profitabilný by dostal na základe férových trhových dát červenú. Preto sú aj dnešné fiškálne stimuly US vlády (ale aj nemeckej či slovenskej) na rozbehnutie ekonomiky vnímané cez optiku rakúskej ekonomickej školy ako choré a škodlivé, keďže krivia cenu ako nositeľku informácii pre rozhodovanie a niektoré z opatrení sú navyše aj poriadne nespravodlivé voči ostatným odvetviam (napr. šrotovné na autá ako tvrdí Václav Klaus).

Okrem toho, že spôsobujú nie najefektívnejšie využitie obmedzených zdrojov (teda ich plytvanie) ich druhotnou chybou je skutočnosť, že tieto zdroje (za predpokladu nezasahovania viditeľnej ruky štátu, ktorá rozhodne nemôže povedať čo je pre jednotlivca najlepšie) by sa umiestnili inde, v efektívnych výrobách, ktoré (keďže zdroje boli použité na iné účely) môžu zaniknúť vďaka chybnej kalkulácii vyšších vstupov. Jednoducho vzniká pokrivenie trhu, ktoré nemá konca….

Takže keď si toto zhrnieme dokopy, prídeme na ďalší čiastkový záver, pre ktorý je potrebné použiť opäť slová samotného Ludwiga von Misesa: „Je prípustné povedať, že to, čo priamo pôsobí ako prevencia pred realizáciou istých (neefektívnych) projektov je úroveň cien vstupov, miezd a úrokových sadzieb. Je hrubou chybou veriť, že ak by niektorá z týchto veličín bola nižšia výrobná (a ekonomická) aktivita by mohla byť rozšírená.“ Expanzionisti ako Bernanke, Greenspan teda šéf  a exprezident FEDu vidia vo vysokej miere úroku nič iné ako prekážku k ďalšiemu rastu výroby a ekonomiky ako takej.

Prikážu vlády znížiť mzdy?

Ak by však takíto ľudia boli dôslední a išli až do detailov, mali by sa rovnakým spôsobom pozerať okrem úroku aj na cenu práce teda mzdu alebo ceny materiálových vstupov upozornil by ich Mises. „Vládny predpis znížiť mzdy na polovicu by pravdepodobne tiež dal zelenú niektorým projektom, ktoré by sa za normálnych okolností (bez zásahu vlády) javili ako neprofitabilné. Nie je viac logiky vo výroku, že výška úrokovej sadzby zabraňuje ďalšej expanzii produkcie ako vo výroku, že vysoké mzdy pôsobia rovnako. Skutočnosť, že expanzionistický tábor tlačí iba na znižovanie úrokov a nie aj ostatných výrobných vstupov je dôkazom, že nekonajú s chladnou hlavou," uzatvára Mises (pričom samozrejme aj úradné znižovanie miezd by bol chorý zásah ruky vlády do trhu a spôsobil by ďalšie negatívne dopady).

Autor je analytik CI Komodity.

Kam s voľnými peniazmi?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *