Pondelok 09. decembra. Meniny má Izabela

Emerging Markets: Sú rozvíjajúce sa krajiny rizikové?

Rozvíjajúce sa krajiny boli historicky považované za rizikové. Avšak v poslednej dekáde sa mnohé zmenilo. Rozvíjajúce sa krajiny sa ratingom približujú rozvinutým. Môžu byť bezpečným prístavom investícií? 

S búrlivým vývojom svetovej ekonomiky pred rokom 2008 výrazne bohatli aj rozvíjajúce sa krajiny, aj keď zďaleka nie všetky. Mnoho z týchto krajín si udržalo dobrú ekonomickú výkonnosť podporenú dobrými ekonomickými ukazovateľmi aj po roku 2008. To sa však nedá povedať o množstve vyspelých („západných“) krajín, ktoré strácajú svoj lesk, lebo je oslabená dôvera v ich schopnosť splácať dlhy, čo má za následok okrem iného rast úrokových mier dlhopisov týchto krajín.

Výsledok na seba nenechal dlho čakať. Investori „zlákaní“ dobrou výkonnosťou rozvíjajúcich sa krajín, vložili do nich miliardy dolárov. To okrem iného pozitívne ohodnotili ratingové agentúry a rating krajín Emerging Markets (EM) sa tak zvyšuje. To pre nich znamená nižšie náklady na pôžičky a postupné približovanie sa rozvinutým krajinám.

Rozvinuté krajiny vo väčšine prípadov disponujú lepším (vyšším) ratingom. Avšak táto „medzera“ sa pomaly uzatvára. Priemerný rating krajín obsiahnutých v indexe JPM EMBL (Emerging Market Bond Index) podľa agentúry Moody ‚s, vzrástol od roku 2007 z hodnoty Ba2 na Baa3 (o dva stupne), zatiaľ čo v prípade rozvinutých krajín klesol priemerný rating týchto krajín v agentúre Moody‘ z hodnoty Aa2 na A1 (o dva stupne). V súčasnosti rozdiel je štyri stupne.
Zlepšujúce sa hodnotenie je dôkazom toho, že mnoho rozvíjajúcich sa krajín bohatne a znižuje svoje riziká. Už si toľko nemusia požičiavať u medzinárodných investorov na riziko citlivých, ale môžu využiť aj investičnú silu domácich investorov. Zároveň tiež pomerne dobre spravujú svoje ekonomiky. Avšak podľa mnohých investorov a analytikov je medzera v hodnotení stále vysoká.

Ako príklad môžeme uviesť Filipíny. Táto ázijská krajina si v súčasnosti požičiava za rovnakú cenu (úrokovú mieru) ako Španielsko. Pritom má v priemere o dva stupne horší rating, ktorý sa však stále zlepšuje. A práve očakávanie zlepšovania ratingového hodnotenia krajiny sa prejavuje v „lepšej“ hodnote úrokových mier. Pritom v prípade Španielska je to opačne. Filipíny majú navyše nižšiu hodnotu poistenia (CDS) proti nesplácaniu ako Španielsko, preto sa javia ratingovým agentúram a investorom dôveryhodnejšie. Rovnako ekonomické ukazovatele ako rast HDP (v roku 2011 Filipíny 4,7%, Španielsko 0,7%), nezamestnanosť a podobne hovoria skôr pre ázijskú krajinu, ako tú na Pyrenejskom polostrove.

Prečítajte si

„Povstanie“ rozvíjajúcich sa krajín

Ale aj keď sa ratingy rozvíjajúcich sa krajín zlepšujú, niektorým politikom a ekonómom z príslušných krajín to nestačí a volajú preto po zmene hodnotiacich modelov. Napríklad Lamido Sanusi (guvernér nigérijskej centrálnej banky) tvrdí, že agentúry sa pri svojom hodnotení politických rizikových faktorov zaoberajú skôr populárnymi témami, ktoré plnia hlavné stránky novín. A niektorí investori dávajú takýmto tvrdeniam za pravdu. Navyše hovoria, že západné agentúry nerozumejú špecifickým podmienkam v rozvíjajúcich sa krajinách a sú voči nim predpojaté. Čo však tieto popierajú a tvrdia, že väčšiu váhu dávajú fiškálnom ukazovateľom, ako je miera štátneho dlhu, HDP či ukazovatele dôvery v splatenie záväzkov, než politickým kritériám.

rating-average-isk-sept-2012

Ľudia sa príliš zameriavajú na ukazovateľ pomeru dlhu k HDP, čo ich často privádza k mylným záverom – zvlášť keď niektoré rozvíjajúce sa krajiny majú tento ukazovateľ nízky (a naopak iné rozvinuté vysoký). Často zabúdajú, že dôležitejším kritériom pri hodnotení zadlženosti je riziko úpadku dlžníka.

Rýchle zotavenie nečakajte

Medzi investormi panuje konsenzus, že zotavenie rozvinutých krajín nebude rýchle. Aj keď majú rozvíjajúce sa krajiny nižší pomer dlhu k HDP, silný ekonomický rast a dobrú demografiu, stále nie sú a nemôžu byť považované za bezpečný prístav, ale za rizikové aktíva.

Aj keď rozvinuté krajiny v súčasnosti „predávajú“ svoj dlh (vydávajú dlhopisy) lacnejšie ako okrajové krajiny eurozóny, nie je možné očakávať v blízkej dobe uzatvorenie medzery v ratingovom hodnotení rozvíjajúcich sa a rozvinutých krajín. Predsa len nie je to tak dávno, čo sme mohli sledovať tanky v uliciach Thajska a vojnu v Indonézii či na Filipínach.

Článok vyšiel na Investujeme.cz, ilustračné foto: sxc.hu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *