Utorok 04. augusta. Meniny má Dominik, Dominika

Európske firemné výsledky sklamali, no výhľad je pozitívny stále viac pre Európu ako pre USA

Uvedomujeme si, že blížime do poslednej fázy ekonomického cyklu. Očakávame preto, že výnosy naprieč triedami aktív budú nižšie, ako sme videli v minulosti – hovorí londýnska portfólia manažérka spoločnosti Amundi, Reema Desai. Aktuálny vývoj na finančných trhoch komentuje v rozhovore exkluzívne pre investujeme.sk.

Ako by ste charakterizovali súčasné finančné trhy?

Dnes vidíme celosvetovo pozitívne rastové signály, tak na rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa trhoch. To je dôvod, pre ktorý nechávame naše portfólio stále na risk-on móde. Uvedomujeme si však, že blížime do poslednej fázy ekonomického cyklu. Očakávame, že výnosy naprieč triedami aktív budú nižšie, ako sme videli v minulosti.

Dokážete nachádzať ešte nejaké príležitosti na akciových trhoch?

Treba si byť vedomý toho, že valuácie pri rizikových aktívach sú už veľmi vysoko. Napríklad pri akciách, tak na rozvinutých, ako aj rozvíjajúcich sa trhoch, sme mohli tento rok vidieť veľmi slušný rast. No na akciových trhoch je možné už nájsť podhodnotené, a teda dostatočne atraktívne, príležitosti čoraz ťažšie.

Podobná situácia je aj na trhoch ostatných aktív. Tak dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín, ako aj korporátne high yield dlhopisy alebo dlhopisy s investičným ratingom už majú spready veľmi napäté.

Aktuálne sme svedkami zaujímavého javu, keď sa spready korporátnych dlhopisov, tak na peňažnom, ako aj derivátom trhu, vracajú späť z miním, na ktoré klesli začiatkom tohto roka. Keď si vezmeme indexy, ktoré sledujú peňažné poukážky a ich deriváty, spready už začínajú rásť. Začalo k tomu dochádzať len zhruba pred zhruba dvomi týždňami. Vznikne tak pravdepodobne zaujímavá nákupná príležitosť.

S čím by mohol súvisieť tento nový trend?

Je to spôsobené neistotou, ktorá sa objavuje na trhoch. Dôvodom sú napríklad očakávania zmeny politiky centrálnych bánk alebo geopolitické napätie. Trhy majú obavy z výsledku rokovaní medzi Britániou a EÚ o brexite, ďalšou oblasťou, ktorú sledujú trhy, je politika vo Washingtone, aktuálne v oblasti daňovej reformy. Trhy zahŕňajú do cien pozitívny dopad daňových škrtov, no zatiaľ sme nevideli dostatok podrobností tohto plánu, takže nemôžeme ani kvantifikovať pozitívny dopad na rizikové aktíva. Kladieme si teda otázku, či sú tieto riziká už dostatočne presne premietnuté aj do cien aktív, ktoré už teraz extrémne napäté.

Ako sa pozeráte na európske trhy?

V súčasnosti sa nachádzame uprostred výsledkovej sezóny korporácií. Európske firmy vykázali horšie výsledky, ako sa očakávalo. Dôvodom bolo euro, ktoré sa v poslednom štvrťroku posilňovalo, čo malo na zisky európskych firiem. Toto zhoršenie však ešte nebolo započítané do cien akcií a môže byť príčinou miernej korekcie. Trhy to postupne začínajú akceptovať.

Sú už teda európske trhy rovnako drahé, ako tie americké?

Stále si myslíme, že ocenenia európskych aktív sú výhodnejšie, ako amerických. Aj makroekonomické ukazovatele sú v Európe pozitívnejšie. Videli sme napríklad silné čísla PMI. Sú tu samozrejme aj isté riziká, no tie sa týkajú oboch trhov. Pre Európu je to napríklad už zmienený brexit, budúcoročné voľby v Taliansku, či situácia v Katalánsku.

Bude pozitívny vývoj na európskych trhoch pokračovať?

Súčasný trh je hnaný silným momentom, ktorý môže ochabnúť v prvom štvrťroku budúceho roka. Meníme teda naše pozície v prospech call opcií, ktoré nám dávajú možnosť participovať na raste, no zároveň nás zabezpečia proti výpredajom. Zároveň starostlivo uplatňujeme bottom-up selekciu titulov.

Ako hodnotíte zmeny v politike centrálnych bánk?

Politiku centrálnych bánk treba brať do úvahy aj z krátkodobého hľadiska. Vidíme, že rétorika centrálnych bánk je aktuálne viac holubičia, ako jastrabia, čo je určite dobrá podpora pre rizikové aktíva. Zo strany ECB tu vidíme predlženie programu výkupu dlhopisov. Očakáva sa, že Fed zvýši sadzby už teraz v decembri, no čísla inflácie nie sú veľmi presvedčivé.

Na budúci rok trh počíta s dvomi zvýšeniami sadzieb Fedu. To nás do istej miery znepokojuje, pretože ak budú výsledky americkej ekonomiky uspokojivé, Fed môže byť aktívnejší ako plánoval, a to by znamenalo vyššiu volatilitu trhu.

Stále častejšie sa objavujú špekulácie o vzniku novej krízy. Beriete ich pri investičných rozhodnutiach do úvahy?

Áno, pripravujeme sa aj na eventualitu novej krízy, a to snahou redukovať expozíciou voči riziku, napríklad rôznymi hedgovými nástrojmi. Navyše pristupujeme k investičným príležitostiam veľmi selektívne, a uvážlivo.

Viacerí odporúčajú sústrediť sa viac na rozvíjajúce sa trhy, napríklad Rusko a Čínu. Čo si o nich myslíte?

Oba trhy, tak Rusko aj Čína, sú zastúpené v našich portfóliách. Fundamenty pre všeobecné trhy sú všeobecne veľmi silné, no sme si vedomí, že je medzi rozvíjajúcimi sa trhmi je veľká divergencia. Tým, ako niektoré krajiny prechádzajú štrukturálnymi reformami, a iné nie, spôsobuje to, že niektoré trhy sú atraktívnejšie, ako iné. Staviame sa teda aj tu k jednotlivým krajinám veľmi selektívne.

Máme napríklad relatívne long na ruské akcie. Náš pozitívny prístup vyplýva z toho, že ak sa začne stabilizovať cena ropy, Rusko to môže posilniť. Kvartálne výsledky na tomto trhu síce troch sklamali, no ďalší výhľad bol revidovaný smerom nahor.

Rusko je však stále veľkým otáznikom, domáci trh tu nie je nijako silný, takže je to stále najmä na ropu naviazaná ekonomika. Aby sme mohli byť viac pozitívni v prospech Ruska, museli by sme vidieť podstatné zlepšenie domácej ekonomiky. Naša pozícia aktuálne vyplýva z toho, že je to lacný spôsob, ako si staviť na budúci rast cien ropy.

Myslíte si teda, že cena ropy bude rásť?

Aktuálne sa ropu obchoduje v pásme okolo 55 dolárov. Videli sme niekoľko faktorov, ktoré obmedzili ponuku, napríklad hurikány v USA,  alebo obmedzenie produkcie v krajinách ako Venezuela a Líbia. Očakávame, že škrty v produkcii ropy budú pokračovať aj na budúci rok, čo bude predstavovať podporu pre cenu. Dopyt sa podľa nás meniť príliš nebude, takže cena ropy by mohla v krátkodobom hľadisku zotrvať na súčasných úrovniach.

Otázna je však reakcia producentov bridlicovej ropy v USA pri tejto cenovej úrovni. Ak dôjde k nárastu ich produkcie, môžeme opäť vidieť prebytok ropy na trhu. Z toho dôvodu je pre ropu veľmi ťažké robiť dlhodobú prognózu.


Reema Desai – pracuje pre Amundi Asset Management ako Client Portfolio Manager v Londýne. Jej hlavným zameraním sú multi-asset fondy a ázijský kapitál. Zodpovedá za komunikáciu investičnej filozofie, procesu a výkonu investičných produktov. V Amundi Asset Management pracuje od roku 2008. Predtým pracovala v Citibank London.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *