Stvrtok 18. január. Meniny má Drahomíra

Exekúcia neznamená automatický stop na ceste k hypotéke

Počet aktívnych exekúcií na Slovensku sa pohybuje okolo hrozivého čísla troch miliónov. Hoci Slovenská komora exekútorov uviedla, že počet nových exekúcií klesá, aj v minulom roku pribudlo takmer 454 tisíc nových prípadov. Ide o odvrátenú stránku života na dlh, v ktorom Slováci nestrácajú dych. Ani napriek exekučnému konaniu pritom nie sú dlžníci navždy vyradení z hry na získanie nového úveru. Cesta k nemu však je komplikovanejšia.

Bezstarostné zadlžovanie nesie riziká

Zo štatistiky Národnej banky Slovenska vyplýva, že koncom marca tohto roku pripadlo na každých odložených desať eur 9,3 eura, ktoré má bežný Slovák požičané. To znamená, že je zadlžený takmer na hranici úspor. Ide však o štatistiku. To znamená, že narastá stále viac ľudí, ktorých dlhy presahujú úspory. NBS preto upozornila, že schopnosť slovenských domácností použiť v zhoršenej ekonomickej situácii svoje úspory na splatenie dlhov je nielen horšia ako v iných štátoch EÚ, ale v posledných rokoch sa neustále zhoršuje.

Hoci NBS už avizovala opatrenia voči rizikovému zadlžovaniu sa, do pozície dlžníka majú možnosť znovu vstúpiť aj tí, ktorí v minulosti svoje splátky nezvládli. Vzhľadom na prísnejšie pravidlá je však získanie hypotéky, alebo úveru s exekučným konaním na krku problematickejšie.  

Eviduje sa každá jedna exekúcia

V súčasnosti je prakticky nemožné, aby žiadateľ o úver zatajil pred bankou exekúciu. „Všetky exekúcie spojené s nesplácaním úverového produktu sú evidované v Spoločnom registri bankových informácii a tieto informácie sú dostupné aj pre iné banky,“ hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky. Banka sa na exekúcie ani dlhy žiadateľa nepýta priamo, všetko si overí sama v úverovom registri. Následne s informáciami ďalej pracuje. Účelom je zistenie kvality úverovej histórie a bonity klienta. Ďalším zdrojom informácií o exekúciách je Centrálny register exekúcií. Ten zhromažďuje všetky, aj tie nebankové, exekúcie.

„Vo všeobecnosti sa dá skonštatovať, že exekúcia môže klientovi výrazným spôsobom sťažiť získanie úverového produktu, preto klientom odporúčame dlh čo najskôr vyrovnať a až následne sa pokúsiť podať žiadosť o úver,“ hovorí L. Žáčková, no dodáva, že ani splatenie exekúcie nemusí znamenať automaticky pridelenie nového úveru: „Ak bola na účte exekúcia ukončená len nedávno, existuje vysoká pravdepodobnosť zamietnutia úveru.“

Banky zohľadňujú dôvod exekúcie

Zachytenie exekúcie v registroch je pre banku červeným výkričníkom a negatívnym znakom z pohľadu kreditnej bonity klienta. Na druhej strane banky samotné priznávajú, že nie je exekúcia ako exekúcia a pri posudzovaní žiadateľa o pôžičku rozlišujú dôvody, pre ktoré k nej prišlo. „Relevantnosť exekúcií závisí aj od toho, či išlo o pokutu z MHD, za neplatenie dane, aká bola dĺžka trvania exekúcie a podobne. Samotná exekúcia, ktorá bola rýchlo vysporiadaná, je staršieho dátumu, menšej výšky a takzvaná exekúcia z nepozornosti spravidla neznevýhodňuje klienta,“ hovorí Zuzana Dvoráková, PR manažérka VÚB.

Je teda rozdiel, či ste mali opletačky s exekútorom kvôli nesplácaniu úverového produktu, alebo pre neuhradenú platbu u mobilného operátora. Ak ste pre banku dobrým, spoľahlivým a bonitným klientom, hoci sa vo vašom úverovom registri objavila pohľadávka z nepozornosti, ktorú nebol problém splatiť, nie ste pre banku rizikovým klientom. „Banka posudzuje úvery individuálne s prihliadnutím na aktuálny finančný profil klienta v banke,“ dodáva Mária Mahútová z Tatra banky.

Úver dostane len polepšený dlžník

Pri schvaľovaní úveru sa banka nespolieha len na centrálny register dlžníkov, ale hodnotí všetky dostupné informácie o klientovi, ktoré ovplyvňujú jeho rizikový profil. Ak je dlžník v dobrej finančnej kondícii, napriek horšej minulosti mu banka vyjde v ústrety.

Z. Dvoráková vysvetľuje: „Klient, ktorý sa v minulosti dostal do prechodných problémov so splácaním, samozrejme môže dostať úver. Musí byť však zjavné, že jeho finančná  situácia sa stabilizovala a aktuálne si riadne plní svoje záväzky.“ V ešte lepšej situácii sa ocitne dlžník, ktorého exekúcia je už vymazaná z bankového registra. Ani ten totiž informácie nemôže uchovávať večne.

„Údaje o poskytovaných úveroch sa v bankovom registri uchovávajú po celú dobu trvania úverového vzťahu s bankou a ďalších päť rokov po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Po uplynutí tejto doby sú informácie z registra vymazané, teda na klienta sa bude hľadieť tak, ako keby exekúcia nikdy nebola,“ vysvetľuje L. Žáčková.

S pôžičkou na vyplatenie exekúcie nepočítajte

Ak klient nezíska úver kvôli zlému profilu, hoci už má exekúciu vyrovnanú, situáciu môže zachrániť dodatočná záruka. „Pri neodsúhlasení úveru môže klientovi pomôcť, ak si prizve do úverového vzťahu bonitného spoludlžníka, ktorý korektne svoje záväzky spláca. V niektorých inštitúciách sa dá použiť aj ručenie nehnuteľnosťou, ktorá môže do zmluvného vzťahu priniesť dôveru. Každá banka posudzuje rizikovosť klienta na základe iných kritérií,“ uvádza L. Žáčková.

Uvedený postup sa však netýka získania pôžičky na vyplatenie existujúcej exekúcie. „Financovanie za účelom vyplatenia  exekúcie je realizované veľmi zriedkavo, vo výnimočných prípadoch,“ hovorí Z. Dvoráková. Pre bežného dlžníka v exekúcii je však takáto možnosť prakticky vylúčená.

Samotné banky sa exekúciám vyhýbajú

Na exekúcie banky pozerajú ako znak extrémne rizikového klienta, pretože samy vedia, že často ide o posledný spôsob ako od problematického klienta dostať financie. Z dôvodu vyťaženosti súdov a značnej administratívnej náročnosti na dokumentáciu, je exekúcia náročný proces a samotné banky využívajú väčšinou cestu mimosúdneho vymáhania.

„Exekúcia je posledným štádiom pri vymáhaní splatných pohľadávok a pre jej realizáciu potrebuje mať veriteľ vykonateľný exekučný titul. Dovtedy banka štandardne dlžníka vyzýva na splatenie telefonicky, písomne, prostredníctvom špecializovaných partnerských inkasných agentúr a až v prípade nezdaru pristupujeme k Návrhom na vydanie platobného rozkazu a následne k exekúcii,“ hovorí o postupe bánk Z. Dvoráková.

Lýdia Žáčková dodáva, že sa s klientom pri omeškaní platieb snažia vždy dohodnúť: „Môžeme mu ponúknuť napríklad zníženie alebo odklad splátky alebo refinancovanie úveru. Až pokiaľ sa všetky pokusy o dohodu s klientom vyčerpajú, pristúpi banka  k exekúcii k odpredaju pohľadávky.“ Kým však banka pristúpi k takýmto krokom, uplynie spravidla niekoľko mesiacov. Po tomto kroku je už však ďalšia možnosť získať nový úver v rovnakej banke takmer mizivá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *