Piatok 24. mája. Meniny má Ela

Farmaceutické spoločnosti si hľadajú nové odbytiská. V rozvíjajúcich sa krajinách

Farmaceutický sektor poznačila už hospodárska kríza v rokoch 2008–09, ďalšou ranou bola eurokríza v rokoch 2011–12 a s ňou spojené šetrenie vedúce k väčšiemu využívaniu generík. Farmaceutické firmy reagovali presunom pozornosti na rozvojové trhy, kde rastú nároky na zdravotnícky štandard ako i priemerný vek pacientov. Ponúka ešte farmabiznis priestor na zaujímavé zhodnotenie investícií?

„Výrazné zníženie výdavkov na zdravotníctvo v Európe však už spôsobuje, že sa farmaceutické spoločnosti v snahe prekonať patovú situáciu snažia oživiť vývoz a expandovať na nové trhy,“ konštatuje spoločnosť Coface vo svojej analýze farmaceutického sektora v Európe.

Hospodárska kríza urýchlila zmeny vo farmaceutickom odvetví

Priama úloha štátu pri znižovaní výdavkov na zdravotníctvo

Ekonomická kríza mala veľmi negatívny dopad na spotrebu liekov v Európe, a to aj napriek starnutiu populácie. Vlády, ako hlavní finančníci, museli obmedziť verejné výdavky na zdravotníctvo tak, aby zvládli a znížili nárast svojich dlhov. V dôsledku okresania výšky úhrad za lieky klesol aj podiel HDP krajín vynaložený na lieky. Len v rokoch 2003 až 2011 padol tento podiel zo 14,9 percent na 13,4 percent. Okrem toho, do popredia sa dostala vládna podpora predaja generických liekov, ktorá ide na úkor ziskov farmaceutických spoločností. Cieľom vlád je, aby lekár, prípadne lekárnik ponúkol pacientovi najprv generické liečivá, teda lieky, ktorým vypršala patentová ochrana, a sú lacnejšie než originálne liečivá. „Aj cenová politika únie prispieva k znižovaniu výdavkov štátov na zdravotníctvo,“ vysvetľuje Coface.

lieky-ktorym-konci-patentova-ochrana

 Tlak generických liekov na lieky chránené patentom sa vyostrí v roku 2016

 

Osemdesiate roky znamenali pre výskum a vývoj liekov veľmi úspešné obdobie. Stali sa z nich doslova „kasové trháky“. Po roku 2000 však mnohé z týchto liečiv prestala chrániť patentová ochrana. Nástup generických liekov preto niektorým farmaceutickým firmám ohrozil veľké percento príjmov. Dokonca po roku 2010 sa tento proces zrýchľuje. Pokračovať by mal do roku 2020, no svoj vrchol by mal dosiahnuť už do roku 2016.

podiel-na-trhu-farmaceuticke-spolocnosti

Zrodenie nového modelu so zameraním na „pharmerging“

• Firmy čelia tlaku rastúcej regulácie zo strany štátnych orgánov v Európe…

Verejné autority dnes viac ako inokedy regulujú celý proces uvádzania liekov na trh. To je zrejmé z cenovej politiky „Value Based Medicine“[1] (liečivá prinášajúce hodnotu). Farmaceutické spoločnosti musia preukázať, že okrem terapeutickej účinnosti prinášajú patentové lieky hodnotu pre pacienta aj z hľadiska kvality života.

Tieto bariéry však spomaľujú proces uvádzania liekov na trh a zrejme rovnako aj znižujú hodnotu úhrad produktov farmaceutických spoločností, ktoré súčasne čelia tvrdej konkurencii zo strany výrobcov generických liekov. Generiká už teraz tvoria viac ako 50 percent podielu na trhu, pokiaľ ide o objem predaja (v roku 2013 bol tento pomer 46 percent ku 54 percentám v prospech generických liekov). Na lieky, ktoré už sú na trhu, nemusia firmy vynakladať financie na výskum a vývoj, vďaka čomu môžu byť ich ceny výrazne nižšie ako u liekov originálnych.

• … potrebné je rozvíjať nové segmenty na trhu

Farmaceutické spoločnosti sa v snahe zvýšiť produktivitu začali orientovať na trhy rozvíjajúcich sa krajín. Práve tamojšie starnutie populácie predstavuje pre ne budúci rastový trh. Okrem toho, aj najnovšia politika zdravotnej starostlivosti v novoindustrializovaných krajinách zlepšuje prístup k starostlivosti.

„Pharmerging“ sa stáva novým Eldorádom pre európske farmaceutické spoločnosti. Na rozdiel od vyspelých krajín by mal predaj liečiv v rozvíjajúcich sa krajinách  zaznamenať ročne do roku 2017 dvojciferný rast. Tento potenciál bude čiastočne kompenzovať dopady zdržanlivej rozpočtovej politiky štátov v Európe. Hlavné priemyselné skupiny sa snažia teraz zabezpečiť si rast v rozvíjajúcich sa krajinách,“ „vysvetľuje Khalid Aït-Yahia, odvetvový ekonóm Coface.

Farmaceutické spoločnosti si však osvojili aj ďalšie myšlienky, vrátane presťahovania svojho výskumu a vývoja na menšie, ale hodnotnejšie trhy. Firmy láka strategicky umiestniť najmä výskum liečiv na najzložitejšie ochorenia. Vysoko cielený vývoj zahŕňa choroby, u ktorých je liečba veľmi drahá a často ju hradia vlády. „Farmaceutické spoločnosti plánujú rast hlavne v oblasti komplexnej liečby takých chorôb, ako onkológia, cukrovka a kardiovaskulárne ochorenia. V Európe sa táto perspektíva stáva pre farmaceutické firmy už realitou aj vďaka úzkej spolupráci s významnými celosvetovými výskumnými centrami, ktoré sú hlavným zdrojom základného výskumu na pochopenie ťažko liečiteľných chorôb,“ konštatuje Coface.


[1] Cenu za liečivo a výšku refundácie určujú  vlády  podľa účinnosti liečiva, čo je však z hľadiska stanovenia zdĺhavý proces

Poskytuje podľa vás zdravotníctvo ešte priestor na zaujímavé zhodnotenie?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *