Stvrtok 12. decembra. Meniny má Otília

FECIF lobuje v Bruseli za lepšiu finančnú reguláciu

Európska federácia finančných sprostredkovateľov a poradcov – FECIF, združuje 19 národných asociácia a niekoľko priamych členov – sprostredkovateľských spoločností, medzi nimi i Fincentrum. Cieľom federácie je lobovať na európskej úrovni pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa finančných služieb a ich distribúcie. To, že je to neľahká úloha, dokazuje i ročný odpočet vlaňajšej činnosti tejto organizácie.

Federácia FECIF bola založená v roku 1999. Dnes zastupuje takmer 250 tisíc poradcov a sprostredkovateľov v celej Európe. Celkovo ide o viac ako 600 tisíc jednotlivcov, ak započítame aj administratívnych a ostatných zamestnancov. Fincentrum je jej členom od roku 2012.

V minulom roku sa FECIF (European Federation of Financial intermediaries and Financial Advisers) zúčastnilo spolu viac ako 40 významných európskych konferencií, konzultácií, stretnutí a vypočutí s cieľom presadzovať a obhajovať záujmy finančných sprostredkovateľov a poradcov.

„Bez lobistickej činnosti a obhajovania záujmov FECIF a ďalších príslušných odvetvových združení by mnoho nariadení a smerníc EÚ nefungovalo, a niektoré by dokonca boli prijaté na úkor spotrebiteľov, ktorých majú chrániť. Stojí to obrovské množstvo času aj úsilia, ale prínosy a výhody tejto činnosti sú jasne viditeľné,“ hodnotí generálny tajomník Paul Stanfield.

„FECIF v uplynulom roku formálne prispelo alebo sa zúčastnilo približne pol tucta legislatívnych konzultácií; zhromažďovalo a zostavovalo dáta, získavalo nformácie a stanoviská od svojich členov v celej Európe s cieľom pomôcť s prípravou právnych predpisov a s ich vykonávaním,“ vysvetľuje predseda FECIF Johannes Muschik.

Tieto predpisy zahŕňali konkrétnu regulačnú problematiku, napríklad smernice MiFID II a IDD a nariadenia PRIIP, ako aj všeobecnejšie záležitosti, ako napríklad automatizáciu vo finančných službách, celoeurópsku individuálnu dôchodkovú legislatívu, prekážky cezhraničného podnikania a programy dôchodkového poistenia zamestnancov.

„Naša práca prispela prinajmenšom k preskúmaniu a odkladu nariadenia o balíkoch retailových investičných produktov alebo o poistných produktoch s investičnou zložkou. Problémom boli potenciálne zmeny v oznamovaní kľúčových informácií,“ vysvetľuje P. Stanfield. Inak by podľa neho regulátori pokračovali v procese, ktorý by mohol viesť k nejasnostiam a obmedzeniu ponuky pre spotrebiteľov.

Začiatkom minulého roka sa FECIF v súčinnosti a spolupráci s ďalšími subjektami, ako napríklad AILO, dlhodobo usilovalo o vysvetlenie problémov, ktorými by Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – ESMA, mohol spôsobiť chaos v oblasti dohľadu nad správou aktív. J. Muschik vtedy vysvetlil: „ESMA predpokladá, že vždy existuje priamy vzťah medzi producentmi a distribútormi. To však neplatí. Všetci preto potrebujú rovnaký prístup zohľadňujúci rozmanitosť obchodných modelov ako aj ich rôzne charakteristiky.

Federácia FECIF je presvedčená, že toto zastupovanie má pre jej členov aj pre spotrebiteľov nesmierny význam, pretože pomáha regulačným orgánom pochopiť dôsledky a niekedy aj nepredpokladané výsledky ich krokov, čím chráni svoje odvetvie sprostredkovania, ako aj finančných spotrebiteľov. Poskytuje tým poradenstvo a pomoc.

Tu však činnosť federácie nekončí. Členovia Rady a Poradného výboru FECIF pravidelne vystupujú na rôznych akciách alebo sa zúčastňujú diskusných panelov a pracovných skupín. „Tým, že takto odovzdávame informácie či už nášmu odvetviu, alebo spotrebiteľom a všetkým ostatným zainteresovaným stranám, snažíme sa zabezpečiť, aby všetky relevantné subjekty boli plne informované alebo vopred varované, ak by im z prijímanej legislatívny hrozili nežiaduce a škodlivé účinky,“ uvádza P. Stanfield.

Vysvetľuje, že väčšina regulátorov nikdy neplnila poradenskú či sprostredkovateľskú funkciu, a teda môže byť pre nich ťažké plne porozumieť príslušným praktickým aspektom. Výsledkom potom môže byť nerealistický právny rámec. „Snažíme sa s týmito orgánmi neustále spolupracovať tak, aby legislatíva chránila spotrebiteľov vhodným a zároveň uskutočniteľným spôsobom. Objem našej práce za minulý roka poukazuje na dôležitosť tohto poslania,“ hovorí tajomník asociácie.

Okrem toho, že FECIF vlani zahájil prevádzku jedinečnej Regulačnej databázy a knižnice, spustil aj Projekt výskumu európskeho trhu finančného poradenstva, ktorého výsledky by mali byť známe v prvom štvrťroku tohto roka. Organizácia pracuje s najvýznamnejšími médiami na trhu, aby tak dokázala poskytnúť vysoko relevantné , včasné a prínosné informácie. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *