Piatok 14. augusta. Meniny má Mojmír

FECIF: Nechajte nás po ťažkých mesiacoch aspoň chvíľu vydýchnuť

regulácia

Pre väčšinu občanov Európskej únie je práve čas dovoleniek. Zároveň je pre všetkých, čo zostali v kanceláriách, čas zamyslieť sa a venovať sa fundamentálnym otázkam, ako napríklad nastaveniu svojich procesov a cieľov. Po prvej vlne transpozície smerníc GDPR, IDD, PRIIPS a MIFID 2 je zároveň čas začať si klásť otázky.

Európa sa v súčasnosti opäť zamýšľa nad svojou budúcnosťou. To isté robia aj poradcovia, sprostredkovatelia, poskytovatelia služieb a ich klienti. Bolo by pre nich určite užitočné využiť týchto pár letných týždňov na úvahu o novom modeli podnikania a v konečnom dôsledku aj nad ich cieľmi a očakávaniami. No pozrime sa na situáciu bližšie.

Na jednej strane čelíme úradom, inštitúciám a najviac samotnej Európskej komisii, ktoré sa snažia zas a znova posunúť latku dopredu, navrhnúť nové pravidlách bez toho, aby boli tie predchádzajúce dostatočne adaptované a pochopené.

Na druhej strane všetci dnes hovoria o dôležitosti „poradenstva“, „angažovania sa“, „znižovania nákladov“, „silných firmách, „lepších produktoch“, „lepšom vzdelávaní“ a „nižšom riziku pre investorov. Je teda čas začať sa klásť otázky:

Je možné vytvoriť nové pravidlá pre tú istú situáciu a je zároveň možné dosahovať zisk a pridanú hodnotu pre všetkých?

Nedochádza tu náhodou k situácii, keď sa poradcovia snažia vykonávať svoju prácu pre klientov, najlepšie ako vedia, no za stále sa zhoršujúcich podmienok, a zároveň sú obviňovaní z toho, že sú platení príliš dobre? A to aj napriek tomu, že svoje peniaze používajú na to, aby vyhoveli stále náročnejším administratívnym požiadavkám? Neklesli už ziskové marže v odvetí poradenstva pod úroveň mnohých iných odvetí?

Je možné, že autori regulácie dúfajú v zlepšenie poradenského servisu v porovnaní so situáciou, keď je poskytovateľ služby zároveň aj predajcom a distribútorom? No práve naše odvetvie je tým, ktoré je schopné tento problém vyriešiť.

Je možné, aby jediný element v procese, ktorý navždy aj ľudským zostane – drobný investor, investoval svoje peniaze bez akéhokoľvek rizika? Je možné, aby sme od klientov očakávali, že budú mať prehľad vo financiách, hoci to sami nechcú, a navyše očakávajú poradenstvo, aj keď majú na investíciu vyhradených len pár eur?

Možno nemajú nič proti „robo poradenstvu“, len jednoducho uprednostňujú poradenstvo od človeka, ktorému môžu vysvetliť svoju osobnú a emocionálnu situáciu. Napríklad to, že im práve zomrel otec, alebo ich práve opustil životný partner.

Je možné, aby bola práca poradcu alebo kvalifikovaného sprostredkovateľa zaplatená stále menej a menej, napriek tomu, že náklady na prevádzku firiem rastú? Ide napríklad o požiadavku zabezpečiť globálnu, nie len lokálnu, bezpečnosť pre klientov v dnešnom vzájomne prepojenom svete.

Bolo by možné, aby regulácia poskytovateľov služieb a finančných agentov dávala zmysel? Alebo aby sme boli aspoň schopní prispôsobiť sa predchádzajúcim pravidlám, predtým ako vytvoríte nové?

Je fakt, že drobní investori a malé firmy budú naše služby i naďalej potrebovať. Náš trhový podiel každým rokom rastie. FECIF, ako aj ostatné profesijné asociácie, sa preto snažia, aby ich členské subjekty regulácii porozumeli a adaptovali ju.

Takže drahí občania Európskej únie, poradcovia, sprostredkovatelia a klienti, prajem vám príjemne strávené leto. No vedzte, že zatiaľ čo sa naši členovia snažia, aby sa v priebehu dvoch mesiacov stihli adaptovať na nové pravidlá, svet financií, poistenia a bankovníctva sa po vašom návrate z dovoleniek zásadne zmení.

Vážená madam Európa, počas tohto neuveriteľného roka, využijeme leto na to, aby sme vystavali naše firmy nanovo podľa prianí Európskej komisie. No nechaj nás potom aspoň na chvíľu vydýchnuť…

Autor je predsedom asociácie FECIF (Európska asociácia poradcov a finančných sprostredkovateľov)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial