Streda 26. septembra. Meniny má Edita

Finančný trh: Kto sú najväčší hráči?

Pre investora má dobrá informácia doslova cenu zlata. Okrem sledovania bežných správ z trhu je vždy dobré mať predstavu o tých najdôležitejších subjektoch na trhu. Kapitál pod ich kontrolou a preto aj moc ich rozhodnutí môže mať na trh kľúčový dosah. Poďme si teda predstaviť najväčších hráčov na finančnom trhu.

Najväčšími hráčmi na trhu sú bez pochyby banky. Tie majú pod kontrolou viac ako 70 biliónov aktív, pričom nehovoríme o ostatných mimobilančných položkách ako sú deriváty. Na druhom mieste sa umiestňujú penzijné fondy, tesne za nimi sú v objeme spravovaných aktív podielové fondy. Tie disponujú takmer tridsiatimi biliónmi dolárov v aktívach. Na štvrtom mieste sú poistné fondy, ktoré disponujú takmer dvadsiatimi biliónmi dolárov. Posledné tri spomínané subjekty však nebývajú aktívnymi hráčmi na finančných trhoch a väčšinou len slepo nasledujú najvýnosnejšie aktíva. Nás zaujímajú aktívni hráči, ktorých predstavuje skupina Suverénnych majetkových fondov (Sovereign wealth funds alebo SWF) a hedge fondov. Ich aktíva ukazuje nasledovný obrázok:

Čo sú Hedge fondy?

HF je investičný fond, ktorý je otvorený iba pre určitú skupinu investorov povolenú regulačným orgánom, s cieľom umožniť širšie a neštandardné spôsoby investovania. Každý HF má svoju investičnú stratégiu, napr. makro, arbitráž, trend, systém… Obrovské množstvo HF však nedáva príliš veľkú šancu sledovať ich obchodovanie a zároveň obmedzuje ich vplyv na trh.  Pozrime sa preto radšej na Suverénne majetkové fondy, ktoré majú k dispozícií väčší kapitál,  ich množstvo je menšie a teda ich celkový vplyv ich rozhodnutí je väčší.

Čo sú SWF?

Suverénne majetkové fondy sú štátom vlastnené investičné fondy, ktorých cieľom je zvýšiť výnosy z prostriedkov, ktoré krajina získava po väčšinou z exportu ropy alebo prebytkovej obchodnej bilancie. Nasledujúca tabuľka ukazuje, akú časť svojich prostriedkov investujú do rôznych druhov aktív.

SWF investujú zväčša dlhodobo a ich nákupy akcií často znamenajú kontrolný podiel vo veľkých firmách; príkladom môže byť minulotýždňový nákup akcií Daimler AG (Merzedes Benz) spoločnosťou Abu Dhabi. Nasledujúce grafy ukazujú, že veľká väčšina prostriedkov pochádza z predaja ropy, čiže SWF bude dominovať Stredný východ. Druhá časť prostriedkov pochádza z deficitu americkej obchodnej bilancie, preto druhým dominantným regiónom bude Ázia. To, že tieto fondy investujú najmä do akcií potvrdzuje myšlienku, že s každým deficitom USA predáva časť svojho bohatstva.

Kto sú najväčšie SWF? Nasledujúca tabuľka udáva SWF podľa kapitálu. Vidíme, že najväčším fondom je Abu Dhabi fond Spojených arabských emirátov s kapitálom viac ako 875 miliárd dolárov. Na druhom mieste sa nachádza nórsky fond, ktorého príjmy pochádzajú z predaja ropy.

Nasledujúca tabuľka udáva transparentnosť a a stratégiu SWF. Vidíme, že jedny z najtransparentnejších fondov sú singapurské fondy snažiace sa o strategické investovanie. Pre nás ako investorov bude veľmi dôležité vnímať správanie týchto fondov, pretože ich obrovské držby amerických dlhopisov a ich prípadné zmeny budú môcť na trhu vyvolať obrovské pohyby hodnoty amerického dolára s ďalekosiahlymi konsekvenciami.

Autor je senior analytik CI Komodity.

Kam s voľnými peniazmi?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *