Sobota 30. mája. Meniny má Ferdinand

Fincentrum a Forbes oceňovali najlepšie podielové fondy

Spoločnosť Fincentrum už štvrtý rok spracováva analýzu slovenského investičného trhu podielových fondov v siedmych kategóriách. Ak zohľadníme primeranosť rizika najzaujímavejšími investičnými inštrumentmi boli v minulom roku prevažne akcie. Napriek tomu Fincentrum & Forbes Investíciou roka 2013 sa stal „Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.“, ktorý si svojou výrazne nízkou volatilitov zabezpečil prvenstvo so slušným náskokom v pomere nadvýnosu a volatility.

Ani tento rok sa Investíciou roka nestal fond s najvyšším hrubým výnosom. Skôr naopak, víťazný fond sa vyznačoval nízkym výnosom. Čo ho však vynieslo s veľkým náskokom na vrchol bola takmer nulová volatilita. Takzvaný Sharpov index, ktorý je hodnotiacim kritériom rebríčka, hovorí o vzťahu medzi výnosom po očistení od nákladov na poplatky a od porovnateľnej investície meranej Euriborom v pomere k volatilite výnosov fondu.

A tá bola pri Zaistenom fonde IAD depozitné konto naozaj veľmi nízka a celkovo piata najnižšia spomedzi všetkých hodnotených fondov. „Fond tak bol príležitosťou pre konzervatívnych investorov. Bol stávkou na istotu,“ hovorí predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Milan Repka. „No tí, ktorí hľadali vyššie zhodnotenie, museli hľadať inde,“ dodáva.

Víťazstvo bolo pokračovaním trendu z predchádzajúceho roka, keď, rovnako pre nízku volatilitu, vyhral dlhopisový fond Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov.

Kto si chcel minulý rok pripísať zaujímavé zhodnotenie, mal investovať do akciových fondov. Najmä tie americké dosiahli zaujímavé zhodnotenie. Podobne i japonské, alebo investujúce do biotechnológií. Výnosy tu prekračovali 50 percent, no vyššie zhodnotenie sa tradične spájalo s vyšším rizikom, takže po jeho zohľadnení sa víťazom kategórie akciových fondov stal fond investujúci do malých a stredných európskych podnikov. „Podobný vývoj zaznamenáme pravdepodobne i tento rok,“ myslí si šéfredaktor Forbes Juraj Porubský. „Americký trh bude pravdepodobne v zajatí obmedzovania kvantitatívneho uvoľňovania zo strany FEDu, pumpovanie eur do európskej ekonomiky by ale malo tento rok vrcholiť. Dá sa preto očakávať, že akcie perspektívnych európskych podnikov dosiahnu tento rok svoje maximá, podobne ako to bolo vlani v USA,“ dodáva.

investicia-roka-2013-1

Okrem absolútneho víťaza oceňovania sa vyhodnocovali fondy ešte v šiestich kategóriách: Fond peňažného trhu, Konzervatívny dlhopisový fond, Progresívny dlhopisový fond, Akciový fond, Garantovaný fond a Zmiešaný fond.

Víťazi v týchto kategóriách sú nasledovní:

1. Fond peňažného trhu 2013

Generali PPF Konzervatívny fond (ISIN: IE00B4361325)

Hrubý výnos:                                       2,91%
Nadvýnos:                                           2,37%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         2,87 

Konzervatívny fond Generali PPF bol minulý rok medzi peňažnými fondmi jednoznačným víťazom. Podarilo sa mu získať relatívne slušný hrubý výnos. No atraktivitu mu dodali najmä nulové poplatky a takmer nulová volatilita. Fond sa dosiahol o takmer osem desatín vyšší nadvýnos ako minuloročný víťaz, ktorý však mal vyšší hrubý výnos. Fond tak pri porovnateľnej rizikovosti dokázal investorom zarobiť viac ako bankové termínované vklady.

Fond investuje predovšetkým do pokladničných poukážok, termínovaných vkladov u dôveryhodných bánk, do štátnych dlhopisov a bonitných korporátnych dlhopisov. Priemerná durácia celého portfólia nesmie prekročiť hodnotu jedného roku.

2. Konzervatívny dlhopisový fond 2013

KBC RENTA SLOVAKRENTA (ISIN: LU0145231543)

Hrubý výnos:                                       1,83%
Nadvýnos:                                           0,27%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         0,15

V kategórií konzervatívnych dlhopisových fondov nebola vlani veľká konkurencia. Do hodnotenia sa kvalifikovali len dva fondy, oba od KBC. A pri oboch boli rozdiely vo výnosoch len minimálne. O víťazovi rozhodla o niečo menšia volatilita. Stojí ale za pozornosť, že výnosnosť v tejto kategórii oproti predchádzajúcemu roku veľmi klesla. Vlaňajší víťaz – ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond, zaknihoval hrubý výnos 13,1 percent s Sharpovým pomerom 5,83, čo sa s tohtoročným premiantom nedá porovnať. Vlaňajšok nebol rok konzervatívnych dlhopisov, takže investori si v tomto segmente veľmi nepolepšili.

Portfólio tohto fondu tvoria predovšetkým slovenské štáte dlhopisy a euroboligácie. Fond môže tiež investovať do ostatných inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Predpokladaná neutrálna durácia je tri až tri a pol roka. 

3. Progresívny dlhopisový fond 2013

Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov (ISIN: IE00B4362Q21)

Hrubý výnos:                                       4,93%
Nadvýnos:                                           3,34%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         1,83

Minuloročný víťaz tejto kategórie potvrdil svoje prvenstvo aj v tomto ročníku. Fond Generali PPF Fond korporátnych dlhopisov však nebol tak výkonný ako v predchádzajúcom ročníku. Prvenstvo mu tento krát zabezpečil hrubý výnos vo výške 4,93%. „Segment korporátnych dlhopisov v roku 2013 svoj debut z vlaňajška nezopakoval. Hrubý výnos víťazného fondu sa medziročne prepadol o viac ako 11 p.b., napriek tomu si Fond korporátnych dlhopisov dokázal udržať prvenstvo vo svojej kategórii a potvrdil, že je najzaujimavejšou alternatívou v segmente z pohľadu výnosu na jednotku rizika“ poznamenáva Porázik. 

Fond investuje do  dlhových cenných papierov ako sú štátne, korporátne a municipalitné dlhopisy, cenné papiere zaistené aktívami či dlhopismi s nulovým kupónom a nezaistené dlhové cenné papiere. Vyšší výnos prinášajú dlhopisy s investičným stupňom B- až BBB+. Fond zároveň používa obmedzené množstvá jednoduchých derivátových nástrojov ako sú swapy a forwardy.

4. Akciový fond 2013

Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund (A acc EUR) (ISIN: LU0138075311)

Hrubý výnos:                                       36,12%
Nadvýnos:                                           29,45%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         3,12

Výnosnosť akciových fondov oproti predchádzajúcemu roku mierne poklesla. Minuloročný víťaz – HSBC GIF Turkey Equity, si pripísal plus v hrubom výnose až 72 percent. No Sharpov pomer oboch fondov bol zhruba rovnaký. Hoci Turecké akcie v roku 2012 vysoko rástli, vyznačovali sa i vysokou volatilitou. Dobre vyvážený mix akcií malých a stredných európskych podnikov na tom bol vlani oveľa lepšie. Na prvý pohľad môže vyvstať otázka, prečo sa na prvom mieste neumiestnili fondy amerických akcií alebo biotechnologické fondy, ktoré si oba pripísali vysoké výnosy. Odpoveďou je práve volatilita, ktorá zrazila hodnotiace kritérium súťaže – Sharpov pomer, týchto fondov smerom nadol a zvýhodnila práve víťazný fond.

V tomto prípade možno netradične špekulovať o pokračovaní dobrých výsledkov fondu i tento rok. ECB bude totiž pravdepodobne celý rok pumpovať nové peniaze do európskej ekonomiky, čo by mohlo akcie podnikov poslať k rekordným hodnotám, podobne ako vlani Fed poslal tie americké.

Najviac investícií fondu je akciách priemyselných podnikov a viac ako polovica investícií sa nachádza na britských ostrovoch.

5. Garantovaný fond 2013

Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. / IAD Investments

Hrubý výnos:                                       1,05%
Nadvýnos:                                           0,51%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         5,03

Tohtoročný víťaz v kategórií garantovaných fondov zvíťazil len na body. Jeho výnos bol totiž zo všetkých fondov v kategórií najnižší. Najväčší nadvýnos 7,6 percenta zaznamenal fond Archipel Portfolio Pro November 90 od KBC. O víťazstve tak opäť rozhodla volatilita, ktorá bola vo všetkých ostatných fondoch vyššia ako vo víťaznom. Vstupovať alebo vystupovať z ostatných fondov teda bolo oveľa riskantnejšie ako pri fonde IAD.

Fond je určený pre konzervatívnych investorov investujúcich v eurách a uprednostňujúcich ochranu investícií pred maximalizáciou výnosu. Fond má zvýšený limit na korporátne investície. Investuje do nástrojov s vopred definovaným pevným úrokovým výnosom, ktoré drží obvykle až do ich splatnosti.

6. Zmiešaný fond 2013

Franklin Global Convertible Securities Fund (A acc EUR-H1) (ISIN: LU0727123316)

Hrubý výnos:                                       17,02%
Nadvýnos:                                           13,55%
Sharpov pomer (nadvýnos/riziko):         2,27

Víťaz v tejto kategórii sa javí ako ideálny fond. Spája slušný výnos s nízkou volatilitou. Fond dosiahol takmer rovnaké výsledky ako favorit z roku 2012.

Pozornejší pohľad na tohtoročný rebríček ale odhalí ďalší fond hodný zreteľa – BNP PARIBAS PLAN INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Classic-Capitalisation. Dosiahol vysoké ročné zhodnotenie – viac ako 41 percent a prvenstvo mu neušlo o veľa. Výsledky fondu počas roka boli totiž príliš turbulentné na to, aby  udržali jeho atraktivitu i cez Sharpov index. No pri akceptácii vyššieho rizika mohol byť fond zaujímavou investičnou príležitosťou.

Víťazný fond investuje najmä do firemných konvertibilných cenných papierov vrátane cenných papierov s nízkym ratingom, s neinvestičným stupňom a do cenných papierov,  ktoré sú po splatností.

Divoká krata Forbes

Súčasťou oceňovania Fincentrum & Forbes Investícia roka bolo u udelenie takzvanej divokej karty. Cieľom je vybrať potenciálneho favorita na nasledujúce obdobie. No nejde o investičné odporúčanie, skôr o otvorenie možných investičných obzorov.

Cenu Divoká karta Forbes si odniesol fond ING (L) Invest Health Care. Dôvodom bola perspektíva tohto sektora i samotného fondu.

Zdravotníctvo bolo v minulosti označované len ako defenzívny sektor, ktorý býval útočiskom najmä v čase poklesu trhov. Tie časy sú ale dávno preč. Svedčia o tom výsledky fondu, ale aj trhového indexu za uplynulé obdobia.

Očakáva sa, že dopyt po zdravotníctve bude stúpať s rastúcim blahobytom a životnou úrovňou predovšetkým v Ázii a v Afrike. Zdravotnícke služby sa tak stanú dostupnejšie čoraz väčšiemu okruhu ľudí. Poskytovatelia tak získavajú nové trhy.

Čína má napríklad rozvoj zdravotníckej starostlivosti pre svojich občanov v záveroch ostatného zjazdu vládnucej komunistickej strany. Okrem toho sektor zdravotníctva môže povzbudiť zdravotnícka reforma v USA, ktorá naleje do tamojšieho systému veľký objem peňazí.

Fond dosahoval vysoké výnosy už i v uplynulých dvoch rokoch. Môže teda vzniknúť obava, či má potenciál pokračovať v tejto trajektórií i ďalší rok. Ak dôjde k súhre vyššie zmienených prorastových faktorov je potenciál, že fond si pripíše ďalšie zhodnotenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *