Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Fincentrum Investíciou roka 2010 sa stal fond ING Invest Prestige & Luxe

Investorom vlani najviac zarobili luxusné značky. Vyplýva to z analýzy Fincentrum Investícia roka zameranej na pravidelné investovanie Slovákov do podielových fondov. V prospech víťazného akciového fondu ING (L) Invest Prestige & Luxe hovoril najlepší čistý výnos v pomere k riziku. Práve tento ukazovateľ dokáže podľa analytikov Fincentra najobjektívnejšie porovnávať akciové, dlhopisové, peňažné a zmiešané fondy.

Najlepší fond ING (L) Invest Prestige & Luxe ťažil z pokrízového oživenia: „Fond investuje do značiek, ktoré sú spojované s prestížou a luxusom. Jeho dobré výsledky potvrdili, že úspešní ľudia si po odriekaní v roku 2009 vlani dopriali odmenu za tvrdú prácu. Darilo sa aj ďalším fondom s podobným zameraním,“ vysvetľuje predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Milan Repka.

Výkonnosť tohto fondu prekvapila šéfredaktora českého odborného magazína Finanční poradce Petra Fejteka: „Asi som naivný, ale to by som skôr stavil športku, (ktorú som v živote nestavil), ako Prestige & Luxe. Ale keď som sa dočítal, že európska firemná značka Louis Vuiton má vyššiu cenu ako Mercedes, WV alebo Nokia…“

Na vlaňajšiu výkonnosť fondov sa dá podľa Milana Repku pozerať z dvoch uhlov: „Na jednej strane sú to peňažné fondy s nízkym zhodnotením, ktoré v mnohých prípadoch zhodnotili peniaze klientov slabšie ako termínované vklady v bankách. V prípade rizikovejších inštrumentov, ako sú akciové fondy, sme videli dynamický rast.“

Celkové výsledky analýzy Fincentrum Investícia roka 2010

Kategória

Názov

Hrubý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos/riziko

Fond peňažného trhu 2010

ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., ČSOB EURO KONTO o.p.f.

1,95%

0,45%

0,63

Konzervatívny dlhopisový fond 2010

KBC Renta Slovakrenta

2,69%

0,42%

0,31

Progresívny dlhopisový fond 2010

KBC Renta AUD-Renta

29,09%

26,55%

2,42

Akciový fond 2010

ING (L) Invest Prestige & Luxe

50,29%

44,54%

2,66

Zmiešaný fond 2010

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

34,52%

29,23%

1,47

Investícia roka (hlavná kategória)

ING (L) Invest Prestige & Luxe

50,29%

44,54%

2,66

Čo rozhodovalo o Investícii roka?

Hodnotenie je postavené na objektívnych proklientských kritériách. Ako vysvetľuje analytik Fincentra Ján Porázik: „Pri hodnotení sme do úvahy brali celkový ročný výnos fondu po odpočítaní poplatkov, od neho sme ešte odrátali 12-mesačný EURIBOR platný ku koncu roka 2009. Výsledkom bol nadvýnos, teda informácia o tom, akú pridanú hodnotu priniesol fond v porovnaní s bezrizikovou investíciou.“

Cieľom bolo porovnať fondy zaradené v rôznych kategóriách: „Aby sme mohli porovnať fondy s rozdielnym rizikom (napríklad akciové verzus dlhopisové), vydelili sme nadvýnos priemernou volatilitou konkrétneho fondu. Výsledkom je miera čistého nadvýnosu v prepočte na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe Ratio. Hlavný ukazovateľ Investície roka teda vyjadruje, koľko fond zarobil vzhľadom k riziku, ktoré so sebou niesol.“

Podrobnú metodiku nájdete tu.

Čo si o metodike myslia odborníci?

„K metodike nemám zásadné pripomienky, je myslím dosť jednoduchá a zároveň je dobré, že zahŕňa vplyv inflácie. Využitie Sharpe Ratio je otázka na diskusiu, ale určite je vhodná jeho popularizáciu,“ myslí si šéfredaktor Finančního poradce Petr Fejtek.

„Použitie Sharpovho pomeru považujem za pomerne šťastné riešenie ako uskutočniť porovnanie naprieč kategóriami zaradenia fondov,“ hodnotí šéfredaktorka odborného portálu Finance.sk Miroslava Hrášková. „Výsledok kategórie Fond roka tak priamo ukáže na skvelých manažérov a na to ako sa vo svojich stratégiách „popasovali“ s magickým trojuholníkom: likviditou, výnosnosťou a rizikom. Spoliehanie sa na matematiku však v slovenských podmienkach môže predsa len ´naraziť´. Jediným úskalím totiž môže byť zber pravdivých informácií, ktoré vstupujú do vzorcov a tiež kontrolný mechanizmus, ktorí overí správnosť výpočtov. Verím, preto, že Fincentrum a taktiež manažéri fondov budú poskytovať pravdivé informácie.“

Celkovo podľa Hraškovej: „Analýza Investícia roka prináša objektívne porovnanie očistené o vstupné a ďalšie poplatky. Retailoví klienti tak pri rozhodovaní o svojej investícii získajú neoceniteľný zdroj objektívnej informácie. Oproti iným „anketám“ sa autori projektu spoliehajú na matematiku a výpočty a nie na hlasovanie poroty. Práve použitie matematiky zabezpečuje vyššiu objektivitu výsledkov.“

Ekonomický novinár Vladimír Ješko z časopisu Goodwill hovorí: „Spoločnosť Fincentrum vo svojom hodnotení investíciií do podielových fondov prišla so zaujímavou možnosťou porovnať akýkoľvek podielový fond cez jeho výnos a volatilitu. Aby sa toto hodnotenie vžilo aj medzi tými, čo do podielových fondov ukladajú svoje peniaze, teda medzi drobnými investormi, bude im treba výhody tohto ukazovateľa aj zrozumiteľne vysvetliť. Verím, že to v Fincentre zvládnu. Investori sa novým pristupom v hodnotení investícií musia učiť tiež. Je to v ich záujme – v záujme ich peňazí.“

Podľa Miroslavy Hraškovej majú klienti problém nájsť optimálnu investíciu: „Keď drobný investor uvažuje, kam by vložil svoje voľné finančné prostriedky, iste sa zaujíma o výnos aký by mu investícia priniesla. Zaujíma sa alebo by sa aspoň mal zaujímať, ako fondy hospodária a aké dosahujú výsledky. No zistiť, ktorý fond je najlepší sa javí ako nadľudský výkon.“

Prečítajte si aj:


Pohľad na jednotlivé kategórie

Fond peňažného trhu 2010 – ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., ČSOB EURO KONTO o.p.f.

Fondy peňažného trhu nedosahovali vlani zaujímavé zhodnotenie a tak o víťazovi rozhodovali predovšetkým poplatky. Portfólio manažéri správcovskej spoločnosti ČSOB ich dokázali nastaviť dostatočne nízko, aby podielnikom nepohltili celý výnos.

Podľa predajného prospektu: "Je fond určený pre konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem podieľať sa na stabilných úrokových výnosoch fondu v EUR na obdobie 1 rok pri nízkom stupni finančnej neistoty. Je vhodný pre investorov, ktorí očakávajú vyšší výnos ako dosahujú klasické bankové produkty, napr. bežné účty či termínované účty.“

S poslednou vetou však pri vlaňajších výsledkoch možno polemizovať. Petr Fejtek z Finančního poradce dodáva: „Podľa mňa nie sú fondy peňažného trhu žiadna skutočná investície a výsledky ukazujú, prečo. Majú sa používať na naozaj krátke peniaze, čo väčšina ich podielnikov nerobí a dobre im tak. Niet divu, že za posledné tri roky z nich v ČR odišlo 30 miliárd korún.“

Konzervatívny dlhopisový fond 2010 – KBC Renta Slovakrenta

Podľa Petra Fejteka dlhopisy vlani predviedli neuveriteľný výkon: „Ktorý dlho (ak nie nikdy) neuvidíme. Dvojciferné výnosy na jar prilákali mnohých investorov, ale bolo jasné, že je už po zbere a posledný polrok už aj fondy strácajú.“

Z pohľadu metodiky Investície roka – keď sledovaná investícia trvala od januára do decembra – však dlhopisové fondy výrazný výkon nedosiahli. Tu podobne ako pri predchádzajúcej kategórii mali vzhľadom na nízku cenu peňazí na trhu veľký vplyv poplatky. „Najlepšie fondy dosiahli plusové hodnoty čistého výnosu najmä vďaka nízkym poplatkom,“ vysvetľuje vedúci analytik Fincentra Josef Rajdl.

Progresívny dlhopisový fond 2010 – KBC Renta AUD-Rento

Na rozdiel od hrubého výnosu najlepšieho konzervatívneho fondu 2,69%, dosiahol najlepší progresívny dlhopisový fond úctyhodné zhodnotenie 29,09%. „V kategórii Progresívne dlhopisové fondy, kde sme akceptovali aj fondy v iných menách ako euro, čerpal fond KBC Renta AUD-Renta výhodu aj z vývoja kurzu EUR/AUD,“ vysvetľuje vedúci analytik Fincentra Josef Rajdl.

Petr Fejtek dodáva, že unikátom boli najmä fondy korporátnych dlhopisov, ktoré v "pokrízových" dobe výnosovej vyleteli až k 60% výnosom. "Z tých však bolo najlepšie "vystúpiť" už vo februári – to by do nich, ale investor musel ísť na jar 2009 a takých bolo ako šafranu.“

Akciový fond 2010 – ING (L) Invest Prestige & Luxe

Celkový víťaz dosiahol hrubý výnos 50,29%, takýto výkon však nesmie neskúsených investorov pomýliť. „Stále len nevýrazná menšina chápe, že výnos je len odmenou za podstúpenie volatility – ale je nás postupne stále viac. Obrovský problém je však teraz menové riziko. Preto fandím jednoznačne tým, ktorí menovo zaisťujú,“ hovorí Petr Fejtek.

Zmiešaný fond 2010

V kategórii Zmiešaných fondov sa osvedčila stratégia postavená na zlate. „Víťaz v kategórii zmiešaných fondov Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST zvíťazil vďaka tomu, že investori vlani silne inklinovali ku komoditám, najmä zlatu. Samotný fond investuje do spoločností ťažiacich zlato a striebro a tiež do ETF v sektore drahých kovov,“ hovorí analytik Fincentrum Media Daniel Kuchta. Petr Fejtek dodáva, že zlatu k rekordu reálnej ceny po 2. ropnom šoku v 1979 ešte tretina chýba.

Prečo Fincentrum Investícia roka?

„V prístupe bežných ľudí k investovaniu vidíme stále veľké rezervy. Zrušenie daňovej podpory účelového sporenia túto situáciu ešte zhorší,“ varuje predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Slovensko Milan Repka. „Súčasná mladá generácia sa vôbec nemôže spoliehať na štátny dôchodok a preto by mala oveľa viac myslieť na alternatívne formy sporenia. Vyhlásením Investície roka chceme otvoriť diskusiu o fondoch a vysvetliť, že investovanie nie je zábavka pre horných – ´desaťtisíc´.“ Fincentrum zvolilo pri hodnotení fondov proklientské kritériá: „Chceli sme ľuďom ukázať, že aj zdanlivo neporovnateľné fondy sa dajú porovnávať. Stačí mať dostatok informácií.“

Fincentrum Investícia roka predstavuje analýzu investičných príležitostí v roku 2010 so zameraním na bežného slovenského občana. Vyhodnocované sú len ľahko dostupné nástroje kolektívneho investovania (otvorené fondy), pričom kritériom je absolútny výnos vzhľadom na volatilitu a menové riziko. Cieľom analýzy je popularizácia nástrojov pravidelného investovania bežným občanom SR a zvýšenie ich finančnej gramotnosti v tejto oblasti. Investujeme.sk je spoluvyhlasovateľom Investície roka.

Čo rozhoduje o najlepšom fonde?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *