Utorok 22. január. Meniny má Zora

Firemná kultúra dokáže rozhodnúť zápas

Kultúra pracovného prostredia, štýl obliekania, spôsob komunikácie to sú faktory, ktoré dokážu získať angažovanosť zamestnancov a zvýšiť ich pracovný výkon. Firma, ktorá si to uvedomuje a na svojej firemnej kultúre cieľavedome pracuje dokáže zvrátiť súboj s konkurentmi vo svoj prospech. 

Necelá polovica (45 %) slovenských spoločností považuje atmosféru na pracovisku a firemnú kultúru za základ spokojnosti zamestnancov. Najčastejšie sa pritom inšpirujú práve zahraničnými spoločnosťami, ktoré sú v tejto otázke skúsenejšie a dôslednejšie. Na svojbytnej firemnej kultúre si zakladá až 70 % zahraničných a medzinárodných spoločností operujúcich v Slovenskej republike.

„Atmosféra na pracovisku a firemná kultúra by sa nemali podceňovať. Nespokojní zamestnanci a ich vysoká fluktuácia môžu mať fatálne následky na podnikanie,“ hovorí Katarína Bobotová, operation manažérka personálnej spoločnosti Grafton Recruitment. Dodáva, že, hodnotový rebríček potenciálneho zamestnávateľa je častou otázkou uchádzačov o prácu.  

Zamestnanci vo firme s nefunkčnou firemnou kultúrou sú podľa K. Bobotovje často nevýkonní, častejšie chybujú, nekomunikujú a boja sa náročnejších úloh, pretože pracujú pod stresom, v atmosfére nedôvery a strachu, čo sa vo výsledku odráža aj na prosperite celej firmy. Platí to i naopak. Zamestnanec identifikujúci sa s firmou pracuje uvoľnenejšie, rýchlejšie, kreatívnejšie, a je produktívnejší.

Úspešné zahraničné firmy si uvedomujú, že príčinou potenciálnych problémov nemusia byť len zreteľné faktory ako nehospodárnosť alebo nedokonalý produkt. Niektoré slovenské firmy ale týmto neviditeľným príčinám veľkú prioritu neprikladajú.

Na ekonomické zdravie spoločnosti má pritom značný vplyv preťaženie majiteľa či manažérov, stres, nedostatok dôvery vo vnútri firmy, nízka otvorenosť manažmentu voči zamestnancom a vysoká fluktuácia zamestnancov, ktorá je spôsobená práve nezdravou firemnou kultúrou.

Z toho potom vyplýva nízka ochota ľudí angažovať sa, malá ochota k zodpovednosti alebo nízka miera organizácie práce. Firemná kultúra odráža každodennú atmosféru na pracovisku, vzájomnú komunikáciu a spôsob vedenia a delegovania jednotlivých úloh. 

Open space??

Usporiadanie kancelárie, farby a dekorácie. I týmito nástrojmi sa pokúšajú úspešné firmy pôsobiť na zamestnancov. Veľkou témou je v tomto aspekte open space, ktorý niektoré firmy  používajú za účelom zlepšenia komunikácie medzi zamestnancami. Pre mnohých však naopak predstavuje zdroj stresu a diskomfortu.

Zo skúseností zahraničných firiem vyplýva, že open space má veľký vplyv na tímovú spoluprácu a zároveň aj na efektivitu práce špecifických pracovných pozícií, ako účtovné oddelenia, call centrá alebo IT podpora. To je hlavný dôvod širokej popularity open space.

No podľa zistenia štatistického úradu Eurostat prevažnej väčšine zamestnancov takto koncipované kancelárie nevyhovujú a pracovať v nich nechcú. Ak sa však zamestnanci už raz do tohto typu pracovného priestoru dostanú, takmer 85 % sa už následne nechce sťahovať späť do uzavretých, malých kancelárskych buniek.

Dress code

Najväčší dôraz na štýl obliekania kladú obchodné spoločnosti. Naopak kreatívne agentúry či IT spoločnosti vedia, že zaviazať programátorov či grafikov predpismi firemného odevu bude mať za následok ich odchod, alebo menej dynamický pracovný výkon.

Napriek tomu je štýl obliekania spoločnosťami vnímaný ako dôležitý prvok firemnej kultúry. Aj napriek tomu, že mnoho firiem uprednostňuje oficiálny dress code, čiastočne ho kompenzujú piatkové „casual days“. 

Soft skills

Tretím najčastejšie spomínaným aspektom firemnej kultúry je štýl komunikácie. Úspešné firmy si uvedomujú, že komunikácia je pre úspech čím ďalej dôležitejšia. Stále viac preto kladú dôraz na takzvané mäkké zručnosti svojich zamestnancov či kandidátov o zamestnanie.

„Zamestnávatelia stále častejšie vyžadujú preverenie mäkkých schopností, teda schopnosť komunikácie, riešenie krízových situácií, flexibilita, emočná inteligencia a podobne,“ hovorí K. Bobotová. Preto sa podľa nej stále viac využíva „behaviorálny a hodnotový nábor, alebo tiež psychometrické testovanie“. Aktuálne tieto metódy pri preverovaní svojich kandidátov o prácu podľa štatistík Grafton Recruitment vyžaduje až polovica slovenských zamestnávateľov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *