Utorok 19. marca. Meniny má Jozef

Garančný fond investícií chráni investorov pred spreneverou

Aj svet investícii má svoju alternatívu bankového Fondu ochranu vkladov. Ide o Garančný fond investícií. Neslúži však na krytie investičného rizika. 

Na rozdiel od Fondu na ochranu vkladov kryje Garančný fond investícií prostriedky investorov, ktorí sa rozhodli zhodnocovať svoje peniaze aj inak ako na termínovaných vkladoch a účtoch v banke.

Krytie aj pre investorov

Vklady kryté Fondom na ochranu vkladov majú medzi konzervatívnymi Slovákmi obľubu aj vďaka garancii, že v prípade problémov banky im peniaze plus úrok do sumy 100 tisíc eur garantuje štátna náhrada v plnej výške.

Investície prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností sa vnímajú ako rizikovejšie, keďže pod toto krytie nespadajú. Máloktorí investori však vedia o Garančnom fonde investícií (GFI), ktorý na Slovensku funguje od roku 2002. Práve tento fond sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý na vykonanie investičnej služby.

„Vďaka účasti obchodníka v Garančnom fonde investícii klient získa aj v menšej spoločnosti garanciu, že sa peniaze, ako to bolo napríklad pri BMG alebo Horizonte, nespreneveria,“ hovorí Juraj Hrbatý CFA, predseda predstavenstva spoločnosti Finax.

Ako totiž vysvetľuje Linda Lalinská z Tatra banky: „Obchodník s cennými papiermi, ktorému udelila Národná banka Slovenska povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinný prispievať do Garančného fondu pravidelné príspevky.“

„Garančný fond funguje tak, že všetky subjekty musia prispievať časť z poplatkov, ktoré platia zákazníci ako povinný odvod do tohto fondu. Štandardne je to 1,45 percenta, ale závisí to aj od typu licencie. Dnes je vo fonde takmer šesť miliónov eur, ktoré sa použijú na vyplácanie náhrad v prípade, že by nejaký obchodník, jeho zamestnanec, alebo ktokoľvek v reťazci firiem, zdefraudoval klientovi peniaze,“ hovorí J. Hrbatý. „Klient tak získava dôveru v obchodníka, že pokiaľ by jeho peniaze spreneveril, tak sa môže spoľahnúť, že mu ich GFI vyplatí. Je to podobné ako Fond ochrany vkladov,“ dodáva.

Garancia u obchodníkov nemusí byť totožná

Vstup do Garančného fondu investícií je pre obchodníka povinný, no nie každý musí patriť do slovenskej schémy a tu môžu vznikať rozdiely.

Viliam Végh, predseda prezídia GFI vysvetľuje, že na základe legislatívy EÚ, ktorá je v jednotlivých členských štátoch prakticky jednotná, nemôže  žiaden obchodník s cennými papiermi poskytujúci investičné služby pôsobiť bez toho, aby nebol zúčastnený v niektorom  z členských štátov EÚ na ochrane klientov – teda v nejakej garančnej schéme.

„Samozrejme, v rámci jednotlivých kompenzačných schém existujú určité rozdiely. Primárne ide hlavne o výšku náhrad za nedostupný klientsky majetok, ktorá môže byť v jednotlivých členských štátoch rozdielna,“ konštatuje V. Végh.

Preto je vopred dobré si overiť, v akej garančnej schéme je daný obchodník zapojený a do akej výšky sú financie mu zverené kryté. Ak je totiž obchodník s cennými papiermi poskytujúci služby na Slovensku zapojený do kompenzačnej schémy v inom členskom štáte EÚ, klient môže za spreneverený majetok dostať rozdielnu výšku náhrady ako v SR.

„Aktuálna je výška výplaty náhrady na Slovensku súhrnne pre jedného klienta, teda fyzickú alebo právnickú osobu, 50 tisíc eur,“ hovorí V. Végh. Týka sa to nielen istiny, ale aj úrokov. Úroky spojené s nedostupným klientskym majetkom sa na tieto účely vypočítajú podľa stavu ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupný. Samozrejme garančný fond nekryje a nevracia stratu, ktorá klientovi vznikla z dôvodu nesprávneho investičného rozhodnutia.

Na Slovensku sa ešte krytie neuplatnilo

V prípade nedostupnosti klientskeho majetku, ktorú môže vyhlásiť buď Národná banka Slovenska, alebo právoplatné rozhodnutie súdu, prichádza k spusteniu  mechanizmu výplaty náhrad z GFI. Podľa V. Végra však takáto situácia nenastala: „Sme jednou z mála krajín v EÚ, kde od roku 2003 neprišlo k poškodeniu klientov zo strany obchodníka s cennými papiermi.“ Neznamená to však, že by na Slovensku v minulosti nedošlo k podvodom. K najznámejším patrí napríklad už zmienené BMG, či Horizont. Na investície sa zahraničných finančných trhoch sa klamlivo hrala napríklad spoločnosť Trends Trading.

Investori by tak nemali investičným maklérom, či správcovským spoločnostiam bezmedzne dôverovať. Je treba si vždy overovať, komu zverujete peniaze. Garančný fond investícií preto na svojich stránkach zverejňuje aktuálny zoznam subjektov, ktoré podliehajú ochrane. Ako hovorí V. Végh, v minulosti prišlo k pokusom využiť Garančný fond investícií na odškodnenie klientov za pochybenia obchodníka s cennými papiermi, ktorý však nebol fondom krytý.

Nerozvážna investícia ohrozuje nárok na náhradu

Základnou podmienkou pre vyplatenie náhrady za nedostupný majetok investora je zmluva o poskytovaní investičných služieb v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách. „Zákon prísne rozlišuje, čo je a čo nie je investičná služba a s tým súvisí aj podstata nedostupnosti klientskeho majetku,“ upozorňuje V. Végh.

Dodáva, že nedostupným môže vklad spraviť aj nerozvážna investícia. Príkladom je eufória v súvislosti s kryptomenami, pri ktorých sa majetok vymaňuje spod ochrany. „Rád by som upozornil klientov investujúcich do kryptomien, aby postupovali obozretne a nepodceňovali odporučenia NBS, komerčných bánk a obchodníkov s cennými papiermi. Virtuálne meny nie sú totiž riadnymi národnými menami.

Ich používanie nie je regulované, ani dohliadané regulátormi a ani Európskou centrálnou bankou. Z tohto dôvodu nespadá akákoľvek nedostupnosť klientskeho majetku, ktorý obsahuje virtuálnu menu, pod kompenzačnú schému,“ uzatvára V. Végh.

Jedna odpoveď na “Garančný fond investícií chráni investorov pred spreneverou”

  1. Investor píše:

    Nazov fondu evokuje, ze fond ruci za investicie, ako je to pri vkladoch v bankach. Riziko si ale kazdy musi znasat sam…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *