Nedeľa 08. decembra. Meniny má Marína

Idete na dovolenku autom? Ako zvládnuť nehodu, či krádež auta alebo batožiny

dovolenka autom
Poistenie Peter Apolen 08.08.2018 | 00:00 0 Komentárov

Dovolenka autom je častou prvou voľbou pri cestách do zahraničia. Volíme ju najmä pri geograficky dostupných krajinách napríklad Chorvátsko. Krádež, či vykradnutie vozidla, alebo dopravná nehoda je nočnou morou. Pomôže poistenie, no nie len finančnou náhradou, ale aj profesionálnou asistenciou.

Pri cestách do zahraničia sa aj inak skúsený vodič dostáva do neznámeho prostredia, kde je konfrontovaný s dopravným značením v cudzom jazyku, oveľa hustejšou premávkou a iným správaním sa vodičov v cestnej praxi. Aj dobrý šofér sa tak malou nepozornosťou môže dostať do nepríjemností.

PZP – nevyhnutnosť, havarijné poistenie – výhoda

Úplne základným minimom pred cestou do zahraničia, že skontrolovať si povinné zmluvné poistenie (PZP). Malo by ho mať každé auto v premávke i na Slovensku. Slúži totiž na úhradu škôd spôsobených tretím osobám.

Škody spôsobené prevádzkou vozidla v zahraničí sa môžu vyšplhať do závratných výšok. Je to jednak vyššou hodnotou majetku – poškodených vozidiel, ale najmä vyššími náhradami, ktoré za úrazy priznávajú zraneným súdy v západnej Európe. Polícia preto zodpovednostné poistenie v zahraničí často kontroluje. Jeho platnosť sa preukazuje tzv. zelenou kartou, ktorú je vodič povinný mať pri sebe. V medzinárodnom systéme uznávania zodpovednostných poistení je zapojených množstvo krajín.

Odporúča sa navyše si v prípade cesty mimo Slovenska uzatvoriť  aj havarijné poistenie. To kryje škody, ktoré si vodič spôsobí sám, alebo ich majú na svedomí vandali, či zvieratá. Pri havarijnom poistení si je dobré pred cestou skontrolovať územnú platnosť danej poistnej zmluvy. Niektoré krajiny totiž môžu byť vo výlukách.

Čo v prípade nehody

Prvým krokom pri nehode v zahraničí by malo byť kontaktovanie asistenčnej služby poisťovne. Vyškolení pracovníci vedia usmerniť pri vybavovaní administratívnych náležitostí, ale aj pomôcť pri zabezpečení servisu, vybavení náhradného ubytovania, či zabezpečení náhradného vozidla.

„Odporúčame vyhotoviť si niekoľko fotografií poškodenia vozidla, dopravnej situácie na ceste, polohy vozidiel po nehode a vozidlo protistrany, prípadne ďalších účastníkov nehody. Fotky si treba uschovať pre účely preukazovania miery zodpovednosti na dopravnej nehode, resp. ich doručiť spolu s oznámením škodovej udalosti do poisťovne,“ radí riaditeľka oddelenia komunikácie UNIQA poisťovne Silvia Vlasková.

S druhým účastníkom nehody je potrebné spísať tlačivo „Správa o nehode“, ktorá je platná iba v prípade, ak je podpísaná oboma účastníkmi nehody. V prípade, že nie je možné sa s druhým účastníkom nehody dohodnúť na tom, kto nehodu zavinil, alebo došlo aj k zraneniu osôb, je nutné privolať políciu. Rovnako je potrebné privolať políciu v prípade, ak sa druhý účastník nevie preukázať „Zelenou kartou“ alebo iným potvrdením o dojednaní poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Správu o nehode spolu so správou od polície budú potrebovať poisťovne účastníkov nehody k posúdeniu oprávnenosti nárokov na poistné plnenie. V prípade, že nehovoríte jazykom danej krajiny alebo sa anglicky neviete sa dohovoriť s políciou, i tu je riešením asistenčná služba.

„Mnohí vodiči ani nevedia, že pre tieto prípady sú klientom k dispozícii asistenčné služby, ktoré poskytujú telefonické tlmočenie a preklady aj pri styku s políciou alebo pri cestnej kontrole,” hovorí S. Vlasková.

V prípade, že auto nie je po nehode pojazdné, asistenčná služba poisťovne zabezpečí, aby bolo odtiahnuté do servisu, či až na Slovensko. Niekedy je možné požiadať aj o náhradné vozidlo.

Čo ak vám ukradnú auto?

Pricestovali ste na dovolenku autom a v zahraničí vám ho ukradli? Krádež je potrebné ihneď nahlásiť polícii a následne poisťovni. Preplatenie škody za ukradnuté auto je možné nárokovať si doma z havarijného poistenia. Táto poistka kryje aj škody spôsobené krádežou výbavy vozidla.

Z polície je potrebné si vyžiadať potvrdenie o nahlásení krádeže, ktoré bude potrebovať poisťovňa, aby mohla začať riešiť poistnú udalosť. Následne nahláste krádež aj svojej poisťovni a oznámte jej všetky informácie o zmiznutom vozidle a okolnostiach krádeže.

Asistenčná služba poisťovne vám v prípade potreby poskytne ubytovanie alebo náhradné vozidlo na dopravu do cieľa. O službe, ktorá bude klientovi poskytnutá, rozhodne na základe posúdenia konkrétnej situácie operátor asistenčnej služby.

Kľúče od auta si bezpečne uložte

V prípade, že máte auto havarijne poistené, škodu z krádeže vozidla vám poisťovňa preplatí do 15 dní od ukončenia šetrenia poistnej udalosti. K tomu však potrebuje už zmienené potvrdenie od miestnej polície o krádeži, a ďalej policajné potvrdenie o ukončení vyšetrovania udalosti. Poisťovni je treba odovzdať doklady od auta a všetky kľúče od neho.

„Odovzdanie všetkých kľúčov od vozidla je jednou zo základných podmienok plnenia, ak príde ku krádeži. Pre poisťovne je to dôkaz, že páchateľ si nemohol otvoriť auto kľúčom,“  upozorňuje vedúci oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA poisťovne Martin Križan.

Poisťovni je preto treba vždy nahlásiť, ak náhodou došlo k strate jedného z kľúčov. Na dovolenke je ich potrebné vždy ukladať na bezpečné miesto. Úplne ideálne je mať ich uzamknuté v hotelovom trezore.

Ak chodíte na pláž autom, nikdy kľúče nenechávajte na lehátku, či už voľne pohodené alebo v taškách. Takisto sa neodporúča nosiť kľúče v plavkách a ísť s nimi do vody. UNIQA eviduje prípad klienta, ktorý si kľúče od auta vložil do vrecka na bermudových plavkách a išiel plávať. Hoci mal vrecko na plavkách zapnuté, kľúče vo vode stratil.

Vykradnutie auta

Aj túto dovolenkovú sezónu sa objavujú prípady vykrádania áut dovolenkárov na odpočívadlách a parkoviskách. Ak vám v zahraničí ukradnú veci z auta, platí rovnaký postup, ako pri krádeži vozidla. Udalosť treba okamžite nahlásiť miestnej polícii a vyžiadať si policajnú správu o krádeži pre poisťovňu.

Škody spôsobené krádežou výbavy vozidla kryje havarijná poistka. Pokiaľ si pripoistíte aj batožinu, poistné krytie sa vzťahuje nielen na odcudzené veci v aute, ale napr. aj na veci uložené v strešnom boxe vozidla. Strešný box je však v prípade krádeže potrebné zabezpečiť bezpečnostnými uzamykacími systémami. Je teda nedostatočné, ak je strešný box a jeho nosič uchytený k vozidlu iba skrutkami.

Vždy však platí, že najlepšou ochranou pred nepríjemnosťami je prevencia. V aute na sedadlách sa odporúča nenechávať si vôbec nič . Už vonkoncom by tam nemali zostať viditeľné mobilné telefóny, peňaženky, či príručná batožina. V turistických destináciach sa totiž často pohybujú skupiny, ktoré na nepozorných dovolenkárov doslova poľujú. Veci v aute sú pre nich ako magnet a dostať sa k nim im zaberie doslova pár sekúnd. Dovolenka potom môže zbytočne získať neželane trpkú príchuť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *