Nedeľa 29. novembra. Meniny má Vratko

Investičné poradenstvo umožní sprostredkovateľom dávať investičné odporúčania

Investičné poradenstvo otvorí finančným sprostredkovateľom pri poskytovaní investičných služieb nové možnosti. Budú môcť klientom dávať investičné odporúčania a zostavovať a spravovať im portfóliá.

Slovenská legislatíva striktne rozlišuje medzi finančným poradenstvom a finančným sprostredkovaním. Obe tieto profesie fungujú pri odlišných zákonných podmienkach. Rozdiel je najmä v spôsobe odmeňovania. Kým finančný poradca je za svoje služby platený klientom, finančný sprostredkovateľ dostáva províziu za predané služby od poskytovateľa, teda finančnej inštitúcie.

Ďalším rozdielom je obsah práce. Finančný sprostredkovateľ predkladá klientom ponuky od finančných inštitúcií a poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo súvisiace s týmito ponukami. Finančný poradca má viac kompetencií. Môže navrhovať finančné plány a vykonávať nestrannú analýzu.

Zákon však definuje ďalší termín. Ide o investičné poradenstvo. Na prvý pohľad sa môže zdať, že investičný poradca je druhom finančného poradenstva a je teda platený klientom, no nie je to tak.

Investičné poradenstvo otvorí nové možnosti

„Ľudia si často mýlia investičné poradenstvo s finančným poradenstvom. V skutočnosti ide len o podobnosť v názvoch. Odmeny sú však vyplácané odlišným spôsobom. Klient si za služby investičného poradenstva neplatí priamo, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať,“ vysvetľuje František Dragúň, riaditeľ spoločnosti Fincentrum.

Investičné poradenstvo tak môžu vykonávať aj finanční sprostredkovatelia. Nepotrebujú licenciu finančného poradcu. Oproti klasickému sprostredkovaniu im to však dáva širšie možnosti pri poskytovaní investičných služieb.

“Znamená to, že na rozdiel od prijímania a postupovania pokynov klienta môžu agenti lepšie využiť informácie, ktoré o klientoch majú s cieľom poskytnúť im odporúčania šité na mieru,” hovorí právnička spoločnosti Fincentrum Ingrid Judinová. Investičné poradenstvo tak poskytuje väčšie možnosti bez zmeny legislatívneho režimu finančného sprostredkovania.

Spoločnosť Fincentrum sprístupnila tento týždeň svojim sprostredkovateľov možnosť poskytovať služby investičného poradenstva. „Doteraz sme v rámci legislatívy poskytovali pri investíciách klientom len služby sprostredkovania. Išlo teda o spracovanie pokynov zákazníkov. Nemohli sme im dávať rady ani odporúčania,“ približuje F. Dragúň.

Uznáva, že mnohé firmy zákonné podmienky v praxi obchádzajú. „My sme sa však rozhodli, že touto cestou ísť nechceme a chceme poskytovať kvalitnejšie služby, teda klientom aj radiť. Je to ďalší level profesionality služieb pre našich klientov,“ hovorí.

Motiváciou k tejto zmene bol majetkový vstup spoločnosti Swiss Life do Fincentra. „Vznikla príležitosť priniesť na slovenský trh nové produkty zo Švajčiarska. Investície, dôchodky a budovanie majetku klientov sú pre nás strategicky dôležité. Chceme preto poskytovať komplexné poradenstvo,“ vysvetľuje šéf spoločnosti.

Žiadne ďalšie skúšky ani doklady

Pre finančných agentov sa z pohľadu registrácie a plnenia požiadaviek NBS nič nemení. Služby budú poskytovať v rámci ich existujúcej licencie, takže nebudú potrebné žiadne ďalšie skúšky alebo doklady. „Agenti sú oprávnení túto činnosť vykonávať v rámci svojej existujúcej registrácie v sektore kapitálového trhu,“ hovorí I. Judinová.

Zmena však zvýši rozsah informácií, ktoré sprostredkovatelia od klientov zisťujú. Doteraz prijímali zadania a len overovali, či sú v súlade s znalosťami a skúsenosťami investorov. Na základe takzvaného testu primeranosti vedeli potom povedať, či je investícia, ktorú klient požaduje, pre neho primeraná alebo nie. Agent však nebol podľa zákona povinný zisťovať investičné ciele klienta, ani jeho investičný horizont.

Pri investičnom poradenstve však sprostredkovateľ okrem skúseností a znalostí klienta zisťuje aj jeho príjmy a výdavky. Ďalej aj jeho vzťah k riziku a to, čo chce investíciou dosiahnuť, teda jeho investičný cieľ. Na základe týchto informácií vykonáva takzvaný test vhodnosti.

Na základe týchto informácií môže agent dávať klientovi odporúčania a zostavovať mu investičné portfólio. Ide teda o rozšírenie poskytovaných služieb.

Ponuka aj pre bonitnú klientelu

Pri zostavení konkrétneho portfólia pomáha aplikácia Fincentra – FinAnalytics, ktorá po zadaní vstupných údajov klienta spracuje jeho individualizovaný investičný plán a navrhne investičné portfólio na mieru. „Našim cieľom je robiť všetko bez papiera. Systém na základe zadaných cieľov a investičného horizontu nastaví klientovi portfólio a sprostredkovateľovi vygeneruje všetky žiadosti a zmluvy,“ vysvetľuje hlavný analytik Fincentra Peter Világi. Dodáva, že onedlho pribudne aj takzvaný elektronický podpis, takže fyzicky nebude potrebné nič tlačiť.

Vďaka investičnému poradenstvu pribudnú do ponuky spoločnosti viaceré novinky, napríklad riešenia určené pre bonitnú klientelu. „Klientom to prinesie výhodu širšieho portfólia služieb a sprostredkovateľom šancu získať dobrých a bonitných klientov. Produkty, ktoré doplníme, nebude mať konkurencia k dispozícií,“ naznačuje P. Világi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial