Pondelok 21. január. Meniny má Vincent

Investičné portfólio – ako ho správne budovať

Investovanie sa teší čoraz väčšej obľube. Čoraz viac ľudí si totiž uvedomuje nutnosť myslieť na finančnú budúcnosť, a stále viac z nich pristupuje k investíciám zodpovedne. Napriek tomu sa najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú investori, opakujú. Ktoré sú to, vysvetlíme v nasledujúcom článku.

Prvým krokom je likvidná rezerva

Raymond Kopka, riaditeľ retailového bankovníctva UniCredit Bank pre Slovensko hovorí: „Najťažšie na investovaní je podľa našich skúseností začať. Mnoho ľudí totiž nemá sebadisciplínu ani pre sporenie. Kto ale raz s investovaním začne, potom mu to už ide takmer samo. Najlepšie je zadať si trvalý príkaz v deň výplaty a zabudnúť naň na desať rokov.“ Začať s investovaním je teda možné aj takýmto spôsobom, no trvalý príkaz by mal byť zadaný tak, aby o desať rokov priniesol príjemné ovocie. Na otázku najlepšej investičnej stratégie neexistuje univerzálna odpoveď. Každý človek musí zvážiť viacero premenných. Ešte predtým však je potrebné vytvoriť si bezpečnostnú rezervu.

„Každý investor by mal najskôr začať vybudovaním potrebnej finančnej rezervy. Spravidla sa odporúča vo výške troj až šesť násobku mesačných výdavkov a až voľné prostriedky nad túto rezervu by sa mali investovať,“ radí Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM. Dôvodom je potreba vytvoriť si dostatočný vankúš pre jednorazové výdavky, ktoré musí realizovať každá domácnosť. Či už ide o opravu auta, či kúpu nového domáceho spotrebiča, tieto výdavky by nemali ohroziť pravidelnosť a dlhodobosť investícií.

„Časť príjmu by určite mala vždy smerovať na sporiaci alebo terminovaný účet,“ konštatuje Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB. Tieto produkty totiž poskytujú okamžitú likviditu vkladov v prípade problémov, či straty zamestnania. Ak by bol človek nútený vyberať zo svojich investícií, vystavil by sa riziku výberu práve v čase poklesu. Navyše sa s takýmto výberom spravidla viažu poplatky.

„Dostatočná finančná rezerva je jedným z dôležitých predpokladov pre úspešné investovanie, nakoľko práve vďaka nej investor dokáže kryť svoje bežné výdavky bez nutnosti nevýhodne predčasne ukončovať investície pred naplnením odporúčaného investičného horizontu,“ dodáva M. Smrek.

Rozložiť investície v čase

Po vytvorení si likvidnej rezervy je možné obrátiť sa na investičné nástroje, ktoré dokážu produkovať zisk a chrániť vklady pred infláciou. Je však pri nich nutné dodržiavať odporúčaný časový horizont. Jaroslav Ilek, regionálny riaditeľ Fincentra hovorí: „Na dlhodobé sporenia nad 15 rokov sú určené globálne akciové fondy so zameraním na vyspelé trhy alebo so zameraním na rozvíjajúce sa trhy. Pri dlhodobom investovaní je veľmi veľká škoda nevyužiť potenciál akciových trhov.“

V princípe vždy a všade, na každom trhu platí, že čím dlhší je plánovaný investičný horizont, tým väčší by mal byť podiel rizikových a rastových aktív. Aj najlepšie zarábajúci fond však raz príde do recesie. Ide o takzvané ekonomické cykly. Mnoho investorov ich však ignoruje, čo im spôsobuje zbytočné straty v portfóliu. „Je príjemné začať investovať v čase zotavovania sa ekonomiky – po kríze a užívať si nárasty v desiatkach percent, investor však nikdy nesmie zabudnúť na striedanie ekonomických cyklov, kde každý nárast strieda pád,“ hovorí Miroslav Kriak, oblastný riaditeľ Fincentra.

Aj preto je do fondov vhodné investovať postupne a nie značný objem financií naraz. Marian Matušovič z VÚB Asset manažment spresňuje: „Pri pravidelnom mesačnom investovaní klient získava výhodu priemerovania nákupnej ceny, čo znamená, že je schopný nakúpiť viac podielových listov, keď sú ceny nízke, no aj naopak, menej, keď dosahujú ceny aktív nadhodnotené úrovne. Takýmto spôsobom dokáže z dlhodobého hľadiska zvýšiť výkonnosť svojho portfólia, respektíve ho ochrániť pri výraznejších korekciách na finančných trhoch.“

Na príklade tento princíp vysvetľuje J. Ilek: „Pri dlhodobom investovaní je volatilné akciové portfólio veľkou výhodou. Pripravený klient je v čase poklesov ochotný investovať viac ako investuje štandardne. Keď niekto napríklad investuje sto eur mesačne, tak v čase väčších poklesov, bude veľmi rád dávať mesačne aj dve sto eur. Prečo? Je mu totiž jasné, že keď nakupuje napríklad v 40 percentnom poklese trhov, tak nakupuje vlastne so 40 percentnou zľavou.“

Pátranie po výnosoch

Podľa J. Ileka medzi investičnými možnosťami dnes a pred piatimi rokmi je veľký rozdiel. „Už päť rokov dozadu bolo na trhu obrovské množstvo veľmi kvalitných podielových fondov. Najväčší rozdiel je však v myslení ľudí. Pribúda počet tých, ktorí chcú investovať a pribúda aj počet ľudí, ktorí chcú investovať rozumne.“

No to, čo sa v porovnaní s minulosťou zmenilo zásadne, je situácia na finančných trhoch. „Kým pred niekoľkými rokmi ponúkali klientovi možnosť zhodnotiť a uchovať hodnotu svojich peňažných prostriedkov aj klasické depozitné produkty, ako napríklad termínované vklady, dnes je situácia diametrálne odlišná. Výnosy na prakticky všetkých dlhopisových trhoch sa nachádzajú v okolí svojich historických miním,“ vysvetľuje Patrik Loarte, produktový manažér VÚB. Aj konzervatívnejší klienti preto často musia hľadať aktíva s vyšším výnosom, ako napríklad akcie alebo dlhopisy s ratingom mimo investičného pásma.

„Ak v dnešnej dobe investor chce dosiahnuť výkonnosť svojho portfólia na úrovni spred niekoľkých rokov, musí podstúpiť vyššie riziko,“ dodáva P. Loarte. Nulové úrokové sadzby prakticky vynulovali atraktívnosť peňažných fondov, ktoré boli v minulosti najobľúbenejším typom podielových fondov, vo veľkom využívaným konzervatívnymi investormi.

„Významne stúpla atraktivita zmiešaných fondov, teda fondov investujúcich do viacerých tried aktív. Kým totiž v minulosti bolo možné dosiahnuť určitý výnos aj konzervatívnym investičným správaním, dnes je k nim nevyhnutné pridať aj investície do akcií, realitných investícií, komodít či dlhopisov s vyšším výnosom,“ približuje M. Smrek.

Najčastejšie chyby investorov

Aj pri dobrom fonde a investičnej stratégii sa však môžeme dopustiť mnohých chýb. Najčastejšou chybou je investícia veľkej sumy naraz. Problémom však môže byť aj opačný extrém, teda prehnaná diverzifikácia a investovanie príliš malých súm. „Úplne inak musí vyzerať portfólio pre 50 eurovú investíciu a inak pre 500 mesačne. V prvom prípade bude smerovať spravidla do jedného, maximálne dvoch fondov,“ hovorí M. Kriak.

Diverzifikácia je síce zlatým pravidlom, niekedy však môže pri konečnom účtovaní vyznieť kontraproduktívne. “V praxi sa nám stal prípad, že klient dával do fondu tak malú čiastku s tak vysokou cenou podielovej jednotky, že zmeny hodnoty podielových jednotiek sa stratili pri zaokrúhľovaní. Klient teda nakupoval tak málo, zaokrúhlené na tisíciny, že zmena hodnoty fondu sa nedokázala prejaviť. Naopak klient s 500 eurovým vkladom dokáže voliť kvalitne diverzifikované portfólio, ktoré potenciálne môže obsahovať aj špekulatívnu zložku,” dodáva M. Kriak.

Trendom posledných rokov je okrem toho takzvane sociálne zodpovedné investovanie, teda orientácia na fondy, ktoré sú zamerané na rozvoj environmentálnych projektov, či aspoň na fondy neinvestujúce do sociálne škodlivých odvetví, napríklad tabakového priemyslu.

Väčšina chýb pri investovaní pramení z nezvládania emócií. Investori v takom prípade vyberajú svoje zisky príliš skoro, pretože podľahnú strachu zo straty celej investície. No buď práve takto realizujú stratu, alebo sa, v tom lepšom prípade, oberajú o budúce zisky. Na druhej strane sú investori, ktorí sú pri investíciách v mínuse ochotní čakať príliš dlhé obdobie. Prichádzajú tak o potenciálne výnosy z investícií, o ktoré sa váhaním oberajú.

M. Smrek upozorňuje, že klienti často investujú po dlhšie trvajúcich mimoriadne priaznivých obdobiach, teda keď sú ceny finančných nástrojov vysoko. Pri nepriaznivých obdobiach spravidla potom znesú výrazne menší pokles, ako deklarovali pred samotnou investíciou. Netreba teda preceňovať vlastné sily a zároveň si byť vedomý toho, že trhy, ktoré už vykázali vysoký rast, majú už svoj potenciál vyčerpaný.

„Ľudia podliehajú trendom. Davové uvažovanie dokáže vlákať investorov do veľkej pasce. Koľko investorov do Bitcoinu ho kúpilo na základe racionálne podloženého kvalifikovaného úsudku a koľko z dôvodu, že jeho kurz vyletel rýchlosťou Sojuzu. Registrujete tulipánovú horúčku? Pred týmto nákupom by ste si ju mali vygoogliť,“ dodáva na margo Čiernych Petrov v investičnom portfóliu M. Kriak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *