Nedeľa 07. júna. Meniny má Róbert

Investičné vklady – Banky nimi chcú zaujať konzervatívcov

investičný vklad

Banky aj sporitelia si uvedomujú, že aktuálne úrokové sadzby na termínovaných vkladoch a sporiacich účtoch sú hlboko pod hranicou inflácie. To presáva vyhovovať aj ultra konzervatívnym sporiteľom, ktorí sa obhliadajú po väčšom zisku ale stále aj po istote. Riešením môže byť investičný vklad.

Dva v jednom

Človek by si mal sporiť a aj investovať. Vytvárať si finančnú istotu a investíciou sa snažiť majetok zhodnotiť pri únosnom riziku. Tieto dva svety sa však nestretali v jednom produkte, kým sa na trhu neobjavil investičný vklad. Ten ponúkajú banky pod rôznymi názvami, no v princípe ide o kombináciu termínovaného vkladu a investovania do podielových fondov.

Dokonca pri využití tohto produktu banky často ponúkajú aj zvýhodnený úrok na bankovom vklade a druhú časť tvorí investícia. Ich podiel nemusí byť polovica. „Ponúkame kombináciu termínovaného vkladu so zvýhodneným úrokom na jednu tretinu celkovej investície a podielového fondu dvoch tretín investície. Súčasťou je možnosť flexibilného rozloženia finančných prostriedkov do vybraných podielových fondov, pokojne aj do viacerých, pri zachovaní minimálnej výšky investície pre každý fond ,“ vysvetľuje základné fungovanie tohto produktu VÚB Dominik Miša, PR manažér tejto banky. Princíp fungovania je vo všetkých bankách rovnaký, líšia sa len úrokové sadzby a podiel rozloženia vkladu aj investície.

„Vidím to ako možnosť uloženia peňazí pre konzervatívnych klientov. Avšak termínovaný vklad nepovažujem za investovanie, hovorí Martin Babocký, analytik Fincentra o tom, ako vníma investičné vklady. Produkt je preto vhodný pre začínajúcich a menej skúsených investorov, ktorí hľadajú správny pomer medzi istotou a garanciou termínovaného vkladu, pričom by radi získali aj vyšší výnos.

„O investované prostriedky sa stará profesionálny portfólio manažér, ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch a hľadá najlepšie investičné príležitosti vzhľadom na danú investičnú stratégiu,“ hovorí o prednostiach tejto Milan Janásik z J&T Banky.

Ideálny scenár je teda získať výhodné úročenie z termínovaného vkladu a ešte vyšší výnos z fondov. Napriek profesionálnej starostlivosti o fond je potrebné si uvedomiť, že investovanie nemusí mať taký lákavý výsledok, ako by klient očakával. „Výnosy na takýchto produktoch sú častokrát v realite nižšie ako investori očakávajú. Treba si uvedomiť, že termínovaný vklad v súčasnosti zarobí niečo medzi nulou a jedným percentom, čo je extrémne málo. Investor by si určite mal dať pozor na rozloženie investície, do ktorých fondov bude vkladaná a v akom pomere,“ zreálňuje očakávania M. Babocký.

Ako sa vklad úročí?

Pri termínovanom vklade je to jasné. A ako pri kombinovaní s investíciou? „Pri termínovanom vklade začína úročenie prvým dňom a končí posledným dňom splatnosti,“ hovorí Anna Jamborová z ČSOB a pokračuje: „Výnos z investičnej časti klient realizuje pri splatnosti investície, respektíve pri odpredaji. Pokiaľ ide o výber prostriedkov z fondov, je možné požiadať o vyplatenie podielov prakticky kedykoľvek. Výnimku tvoria štruktúrované fondy, ktoré sú vytvorené na dobu určitú. V prípade potreby však klienti môžu dvakrát mesačne svoje podiely odpredať.“

„Zhodnocovanie investičnej časti vo fonde môže klient sledovať priebežne. Úrok k termínovanej časti je známy vopred. Klient má možnosť si po roku investičnú zložku zachovať a zhodnocovať prostriedky ďalej v zvolenom fonde. Termínovaná zložka vrátane dosiahnutého bonusového úroku sa vypláca na jeho bežný účet,“ približuje postup realizácie M. Janásik.

Banky umožňujú aj predčasný výber ako z termínovaného vkladu, tak aj odpredaj fondu len je potrebné si strážiť výšku výstupných poplatkov.

„Predčasný výber peňazí z termínovaného vkladu je možný, v takom prípade sa však vklad neúročí, klient dostane späť sumu, ktorú na termínovaný vklad vložil. O vyplatenie podielov z fondu môže klient požiadať kedykoľvek,“ vypočítava Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Viac nástrah ako výhod

Výhody sporiacej a investičnej kombinácie sú jasné a pri produktoch detailne popísané. O nástrahách sa však už veľmi nehovorí. Jednou z nich je nemožnosť priebežného investovania. „Produkt investičný vklad je jednorazovou investíciou,“ hovorí M. Janásik.

Tým stráca jednu z výhod investovania do podielových fondov a to pravidelnosť, ktorá eliminuje možnosť, že investujete veľkú časť peňazí práve v dobe, keď fond klesá. Jedinou možnosťou je otvoriť si ďalší takýto vklad alebo nájsť inú investičnú možnosť.

„V prípade, že má klient záujem investovať priebežne, je vhodnejším produktom program pravidelného investovania do fondov, kde môže investovať už od 20 eur mesačne,“ naznačuje M. Cesnaková možné riešenie situácie.

Ďalšou nevýhodou investičného vkladu sú poplatky. Bežný termínovaný vklad znamená pre klienta spravidla nulové poplatky. Tak je to aj pri kombinovanom vklade. Iné je to však už pri investičnej zložke. „S investovaním sú spojené náklady pre klienta. Tieto prostriedky banky nemôžu používať v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Banky tieto prostriedky investujú v prospech klienta, teda nakúpia na účet klienta príslušné aktíva v súlade s dohodnutou investičnou stratégiou. Náklady pre klienta majú spravidla podobu vstupného poplatku, ktorý klient uhradí jednorazovo na začiatku,“ vysvetľuje pravidlá A. Jamborová. Klienti totiž často s poplatkami nepočítajú.

„Mnohokrát sú klienti s výsledkom sklamaní, keď sa im po roku skončí zvýhodnený úrok na bankovom vklade a peniaze v podielových fondoch vzhľadom na vstupné poplatky, priebežné poplatky a odporúčaný investičný horizont nemusia byť vôbec v pluse,“ hodnotí Jaroslav Ilek, regionálny riaditeľ Fincentra. Navyše ak sa náhodou investičná časť ocitne v záporných hodnotách, ani úrok na zvýhodnenom termínovanom vklade nemusí byť uspokojivý.

Preto je vhodné sa zaujímať nielen o výšku garantovaného úroku, ale aj o fondy, do ktorých investujete. Banky ponúkajú obvykle viacero fondov od konzervatívnych až po rizikovejšie a stojí za to venovať im pozornosť.

Otázkou pri kombinovaných vkladoch ostáva aj časový horizont. „Prostriedky by mal mať klient voľné minimálne na obdobie, ktoré zodpovedá dobe viazanosti termínovaného vkladu, respektíve odporúčanému investičnému horizontu investičného produktu, pre ktorý sa klient rozhodne,“ radí A. Jamborová. Prax je však taká, že klienti po skončení termínovanej zložky často vyberú aj investičnú časť. Pritom investície do fondov vyžadujú často dlhší investičný horizont ako termínovaný vklad.

Kombinovaný vklad neučí investovať

Banky radi prezentujú investičný vklad ako produkt, v ktorom sa konzervatívni sporitelia učia investovať. D. Miša uvádza, že každý klient pred investíciou dokonca absolvuje krátky test znalostí a skúseností s investovaním, na základe ktorého zistí, ktoré podielové fondy sú pre neho primerané. Nie vždy to však stačí.

J. Ilek upozorňuje: „Ľudia v kombi produktoch obyčajne investujú do podielových fondov len preto, aby získali zvýhodnený úrok na bankovom vklade. Každý, kto chce investovať do kombi produktu by si mal vedieť vyhodnotiť plusy a mínusy, vedieť vybrať kvalitné podielové fondy, ak je to vôbec možné a hlavne ako si vybrať podielové fondy podľa svojich skúseností a investičného horizontu.“ Inak hrozí výrazné sklamanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *