Piatok 20. júla. Meniny má Iľja, Eliáš

Investovanie: za vysoký zárobok sa platí vysokým rizikom

Kríza na finančných trhoch spôsobila, že aj tí najbohatší začali rýchlosťou svetla prichádzať o svoje rozprávkové majetky. Ani miliardy „stratených“ dolárov však nespôsobia, že sa prestane obchodovať na trhoch. Naopak, práve teraz, keď sú ceny akcií nízke, je vhodný čas nakupovať. Ale ako? Investujeme.sk prináša školu investovania.

Kolektívne a individuálne investovanie

Nákup akcií nie je jedinou formou, ako sa dajú investovať peniaze. Investor sa môže rozhodnúť pre kolektívne alebo individuálne investovanie. V prípade kolektívneho investovania nakupuje podiely vo fondoch. Investície fondu sú v spoločnom vlastníctve podielníkov – držiteľov podielových listov. Podielový fond spravuje správcovská spoločnosť a investuje na základe stratégie stanovenej v štatúte fondu. Samotné rozhodovanie je na pleciach manažéra.

Investor má zväčša na výber z dynamického, zmiešaného a konzervatívneho fondu. Aj pri tomto investovaní platí, že čím vyšší je očakávaný výnos, tým vyššie je aj riziko. Konzervatívne fondy väčšinou investujú do bezpečných štátnych dlhopisov, dynamické fondy sa viac sústredia na rizikovejšie akciové trhy.

Zarobiť sa dá na raste aj na poklese

V prípade individuálneho investovania má investor k dispozícii podstatne viac možností. Zarobiť môže na raste aj na poklese. Pokiaľ očakáva, že istá akcia bude o pár dní stáť viac, kúpi si ju a po náraste ceny ju so ziskom predá – takejto forme sa hovorí „dlhá pozícia“. „Krátku pozíciu“ volí investor, pokiaľ predpokladá prepad ceny akcií. Ilustrovať si to budeme na príklade: akcia spoločnosti XY stojí 100 USD, ale náš investor si myslí, že klesne na 80 USD. Akciu si požičia, keď je jej trhová cena 100 USD a následne ju predá. Keď ceny akcií klesnú na 80 USD, akciu kúpi a vráti. Jeho zisk je v tomto prípade 20 USD po odrátaní ďalších poplatkov.

„S investíciami môže začať prakticky ktokoľvek a prostredníctvom rôznych investičných produktov. Samozrejme tu záleží na type investičného produktu, napr. rizikové produkty ako napr. pákové certifikáty nie sú vhodné pre investora s negatívnym vzťahom k riziku. V každom prípade by si mal investor uvedomiť riziká, ktoré s typom jeho investície súvisia,“ vysvetľuje Jindřich Holčák z Patria Direct.

Technici verzus fundamentalisti

Investori sa rozhodujú na základe dvoch typov analýz: fundamentálnej, ktorá skúma makro i mikroekonomické faktory a ich dopad na cenu akcií, pre investora je v taktom prípade dôležité zistiť, v akom pomere je vnútorná hodnota akcie (jej skutočná cena) k momentálnej trhovej hodnote. Technická analýza je založená na sledovaní predchádzajúceho vývoja. Investori v tomto prípade sledujú, ako sa cena akcií správala a v grafe hľadajú známe vzorce, na základe ktorých predpokladajú, či cena porastie, alebo poklesne.

Predseda predstavenstva Capital Markets Vladimír Gešperík porovnáva obidve analýzy: „Technická analýza je vhodná na krátkodobé časové úseky a vyslovene je určená skôr špekulantom a krátkodobým investorom s horizontom investovania od pár sekúnd po niekoľko týždňov. Fundamentálna analýza je určená najmä pre dlhodobých investorov horizontom nad jeden rok. Pretože z krátkodobého hľadiska sa cena cenného papiera teda akcie tvorí dopytom a ponukou, čo vo viacerých situáciách nemusí korešpondovať s vnútornou hodnotou akcie.“

Podľa Martina Moravčíka z CI Komodity sa počas období hospodárskych kríz zvyšuje tlak na využívanie fundamentálnej analýzy: „Z dôvodu očakávania zmeny základných makroekonomických parametrov, ktoré následne ovplyvňujú vývoj predchádzajúcich cenových trendov konkrétnych finančných inštrumentov, na  ktoré sa sústreďuje tvorba technických obchodných systémov. V priebehu kríz sa tak oveľa razantnejšie reaguje na zverejnenia výsledkov HDP, inflácie, priemyselnej produkcie, nezamestnanosti a vývoja obchodnej bilancie.“

Vo všeobecnosti teda platí, že fundamentálna analýza je vhodná na dlhé pozície. Rovnako sa však podľa Kamila Borosa z X-Trade Brokers dá využiť aj na krátke obchody: „Fundamentálnou analýzou sa snažíme zistiť či je na základe nových, prípadne predpokladaných skutočností daný inštrument podhodnotený, alebo nadhodnotený, čiže je rovnako využiteľná pri otváraní krátkych aj dlhých pozícií.“

Pozor na riziko

Investovanie môže priniesť rozprávkové zisky, ale takisto aj obrovské straty. Začínajúci investori by preto mali byť opatrní. Jindřich Holčák z Patria Direct upozorňuje: „V žiadnom prípade neodporúčame použiť všetky voľne finančné prostriedky k investovaniu. Investor by si mal vždy ponechať finančnú rezervu a diverzifikovať svoje investície/úspory. Nedá sa všeobecne povedať, aká časť majetku by mala byť k investovaniu využitá, vždy záleží na konkrétnom prípade.“ V prípade obchodovania s akciami je možné začať v Patrii už so sumou 700 eur (21 088,2 Sk).

Každý investor má iný postoj k riziku „Postoj k riziku u našich klientov osciluje od úplne konzervatívneho až po veľmi dynamického investora, ktorý požaduje nadštandardné zhodnotenie svojej investície. Všeobecne možno povedať, že konzervatívnejších investorov, ktorí investovali do dlhopisov alebo podielových fondov je menej než 1%. 87% všetkých uzatvorených obchodov tvorili v minulom roku obchody s akciami.“

Podľa Jindřicha Holčáka si väčšina klientov možné riziko uvedomuje. „Pri investíciách do vysoko rizikových produktov je klientom predkladaný taktiež dokument "Poučenie o rizikách", v ktorom  sú ku konkrétnym produktom uvedené riziká vyplývajúce z daného typu investície.“

Na budúci týždeň sa budeme v seriáli Škola investovania venovať téme investičné nástroje.

Ktorú analýzu uprednostňujete?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *