Streda 23. septembra. Meniny má Zdenka

Jaroslav Vonkomer: Očakávam návrat k pôvodnej funkcii životného poistenia – krytiu rizika

Predseda predstavenstva najväčšej finančno-sprostredkovateľskej spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko odpovedal na otázky k budúcnosti trhu finančného trhu. Bude podľa neho klesať význam investičnej a kapitálovej zložky v životnom poistení a väčší význam získa krytie rizika. Stále väčšiu úlohu bude hrať zabezpečenie na dôchodok. Tu očakáva J. Vonkomer edukáciu a vytvorenie vhodného prostredia zo strany štátu. Fluktuáciu sprostredkovateľov považuje za síce kontraproduktívnu ale v sprostredkovateľskom biznise za bežnú.

Trh finančného sprostredkovania tento rok do veľkej miery ovplyvňuje hypotekárny boom. Ako sa darí vašej spoločnosti na tomto trhu?

Hypotekárny boom by som nazval skôr boomom refinancovania, ktorý vnímame ako obchodnú príležitosť. Je to horúca a aktuálna téma, ktorá je pekným príkladom toho, ako klient dokáže, najmä pri mladších, novších úveroch, usporiť vďaka finančnému sprostredkovateľovi pri dostatočne dlhej splatnosti sumu aj rádovo v tisícoch eur. My sme v prvom polroku narástli v tomto segmente o viac ako 50 percent.  Refinancovanie sme uchopili aj ako príležitosť hovoriť s klientom a zistiť jeho aktuálne potreby. No určite nechceme na hypotékach postaviť naše podnikanie. Naša filozofia stojí na niečom inom. Prvoradým je pre  nás zabezpečenie existenčných rizík klienta,  rodiny a až následne jeho majetku.

Bude trh financovania bývania ponúkať podobnú príležitosť i v budúcnosti?

Keď sa pozrieme na jednej strane na vývoj úrokových sadzieb a na druhej strane na rok 2011, ktorý bol v úveroch na bývanie celkom slušný a fakt, že väčšina úverov je fixovaných na tri roky, refinancovanie bude v roku 2014 tak isto horúca téma ako tento rok. Migrácia klientov medzi bankami neustane, pretože banky sa k sebe správajú ako konkurenti.  

Ako sa pozeráte na trh životného poistenia, kde sa preklápa dôležitosť investičnej alebo sporiacej zložky v prospech podstaty produktu, ktorou je krytie rizika? Ako sa bude podľa vás meniť obľúbenosť investičného a kapitálového poistenia?

Myslím si, že perspektíva a predajnosť kapitálového životného poistenia bude od budúceho roku klesať. Príčinou bude pokles technickej úrokovej miery z 2,5 na 1,9 percenta. V súčasnosti je cítiť na trhu životného poistenia návrat k samotnej podstate poistenia, t.j. krytiu rizík. Tento trend badať i na produktoch poisťovní, keď viac pretláčajú rizikové produkty a postupne odchádzajú od sporiacich vlastností poistiek. V poistení teda očakávame silnejší príklon k plneniu jeho primárnej funkcie, čiže ochrany pred poistnými rizikami s dopadom na kvalitu života človeka.

Potreba klientov kumulovať úspory sa tak bude musieť riešiť ďalšími nástrojmi a produktmi. Vytvorí sa nový priestor pre finančných sprostredkovateľov?

Slovenskí klienti sú vo finančnej gramotnosti  pod priemerom EÚ. Myslím si, že rovnako ako pri iných službách, ako napríklad lekárske ošetrenie či právne služby by mali aj pri financiách viac využívať služby odborníka. Podľa nášho prieskumu má dnes stáleho finančného  sprostredkovateľa zhruba 20 percent ľudí. Pritom práve odborník, ktorého prácou je mať prehľad aj o možnostiach zhodnocovania úspor, dokáže poradiť  aj pri dlhodobom sporení.

Pri ktorých produktoch je podľa vás prínos finančných sprostredkovateľov najvyšší?

Nemyslím, si že by to malo byť o konkrétnych produktoch. Hlavný prínos sprostredkovateľa je podľa mňa v komplexnom a dlhodobom poradenstve. Vzťah nie je o jednorazovom predaji, ale mal by byť o sprevádzaní klienta pri jeho finančných potrebách počas života. Ak sa rozprávame o tom, kde dokážeme najviac pomôcť, je to určite zabezpečenie na dôchodok, kde v budúcnosti čakáme vyšší dopyt.

Myslíte, že Slováci budú viac myslieť na svoju penziu?

Vzhľadom k tomu, čo ponúka dnes dôchodcom štát, bude dôležitosť produktov zabezpečujúcich dôchodok rásť. Zo strany štátu ale chýba osveta, aby občania sami mysleli na svoj dôchodok. Či už ide o pripoistenie, sporenie v treťom pilieri alebo iné investičné nástroje či komerčné anuity.

Keď ste pri anuitách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje v súčasnosti na návrhu zákona, podľa ktorého by sa mali začať o dva roky vyplácať anuity z druhého piliera. Ako hodnotíte avizované zmeny?

Doteraz predstavené riešenie nevnímam ako veľmi šťastné. Ide najmä o vylúčenie sprostredkovateľov z predaja týchto anuít. Ministerstvo chce vytvoriť elektronický ponukový systém, podľa ktorého si bude budúci dôchodca vyberať z  ponúk pravdepodobne podľa ceny. Na tento systém však môže sporiteľ doplatiť, keďže výber len na základe ceny nemusí viesť k najlepšiemu rozhodnutiu.

Podľa môjho názoru sporiteľ, ktorý skončí po dlhých rokoch sporiacu fázu, bude potrebovať veľa vecí vysvetliť. Napríklad to, že kúpou anuity zaniká možnosť dedenia. Jeho rozhodnutie pri kúpe anuity bude nemenné a nezrušiteľné. Bude potrebovať vysvetliť rozdiel medzi produktmi s dynamizáciu a bez dynamizácie. Treba napríklad zohľadniť i kvalitu finančného partnera. A tento servis mu elektronický systém neposkytne.

No na návrhu zákona sa stále pracuje. Môže sa ešte zmeniť. Schválený by mal byť v polovici roku 2014, pretože začiatkom roka 2015 vyjdú z druhého piliera prví dôchodcovia.

Chystá sa i ďalšia legislatívna zmena. Nový zákon o finančnom sprostredkovaní. Návrh ešte rovnako nebol zverejnený. Máte o ňom nejaké zákulisné informácie?

Ide o zmenu, ktorá nie je vyvolaná Európskou úniou. Keďže návrh nemá ešte jasnú podobu,  vyjadrovať sa k nemu je momentálne ešte predčasné.

Finančné poradenstvo sa okrem konkurencie v kvalite služieb vyznačuje i konkurenciou pri získavaní a vzájomnom preberaní spolupracovníkov. Ako sa pozeráte na tento stav? Nie je to podľa vás kontraproduktívne?

Kontraproduktívne to je. Ale v rámci typu firiem akými sme, aj my je to bežné. Osobne si myslím, že ľudia v rámci prechodov medzi firmami nič významné nezískavajú. No pozerám sa na to ako na bežnú vec, kým ide o prechod ľudí na úrovni nováčikov. Náročnejšie je to, keď ide o ľudí, do ktorých nejaká spoločnosť investuje peniaze a čas. Keď taký človek odchádza, je to bolestivejšie. Dôvodom môžu byť horšie vzťahy, financie.

Na jar tohto roku Asociácia finančných sprostredkovateľov vylúčila spomedzi svojich členov trhovú trojku spoločnosť Fincentrum. Ako sa celkovo pozeráte na prácu asociácie? Je asociácia ešte reprezentatívna?

Asociácia nikdy nereprezentovala sto percent trhu. Myslím si, že napriek tomu bola a i v súčasnosti je dostatočne reprezentatívnym zástupcom.

Asociácia je pre sprostredkovateľov jednoznačne prínosom. Tento rok bol najúspešnejší pri vstupe nových členov. Keďže pre malých hráčov je náročné splniť podmienky zákona, je pre nich asociácia určite prínosom. Čo sa týka tvorby zákonov zvláda úlohu tiež veľmi dobre. A dobre funguje i preskúšavanie sprostredkovateľov.

Kritici tvrdia, že prvých desať rokov finančného sprostredkovania na Slovensku možno označiť ako jeho temné roky. Kvalita práce a kontrola nad ňou bola podľa nich nedostatočná. Vyčítajú, že nekvalitní sprostredkovatelia patrili najmä k OVB. 

V každom podnikaní sú ľudia, ktorí prácu vykonávajú veľmi dobre, ale i takí, ktorí ju robia zle. Beriem to ako normálny stav našej branže, ktorá prirodzene prešla vývojom. Rozhodne si nemyslím, že OVB pokazilo trh. Treba sa na to pozerať tak, že OVB malo vždy najviac spolupracovníkov, takže stopa našej spoločnosti na trhu je najväčšia. Dôležité nie je porovnávať absolútne, ale relatívne čísla.

Pred rokom koncern OVB oznámil, že buduje systémový odbyt. Ako si tento projekt stojí a z čoho bude pozostávať?

Ide tu o využívanie toho najlepšieho, čo sa v holdingu vymyslelo, či už ide o náborovanie nových ľudí, ich zapracovanie, kvalifikáciu alebo predaj. Teda o využitie synergie v rámci holdingu. V súčasnosti sme v prípravnej fáze na úrovni holdingu. Projekt bude spustený v roku 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial