Stvrtok 20. február. Meniny má Lívia

Je 64 rokov veku odchodu do dôchodku veľa alebo málo?

Sú Slováci dlhovekí pracujúci? Skôr nie. Podľa štatistík OECD priemerný Európan v súčasnosti odchádza do dôchodku vo veku 62,7 rokov. Priemerný Slovák už v 60tke. Ide o skutočný vek odchodu do dôchodku, nie ten formálne stanovený zákonom.

Vo väčšine európskych krajín odchádzajú ľudia do dôchodku v priemere o niečo skôr ako je formálny vek odchodu do dôchodku. Využívajú totiž rôzne zákonné výnimky. Inak tomu nie je ani na Slovensku.

Obyvatelia šiestich krajín EÚ už v súčasnosti odchádzajú do dôchodku neskôr ako po dovŕšení 64 rokov, z toho Portugalci a Rumuni až po dovŕšení 67 rokov. Najneskôr v Európe podľa OECD idú do dôchodku Islanďania, v priemere až vo veku 68,5 rokov. Vo svete sú to Kórejci (72,5) a Japonci (69,5).

Ich reálny dôchodkový vek je na rozdiel od Európy výrazne vyšší ako formálny. Do penzie by totiž mohli odísť už okolo 60 roku života.

Slováci naopak, pravdepodobne aj vďaka aktuálne stále relatívne priaznivej demografii, odchádzajú do dôchodku v porovnaní s ostatnými krajinami relatívne skoro. Podľa údajov OECD v priemere tesne po dovŕšení 60 roku života. Je to najmenej v rámci celej EÚ.

Porovnateľne skoro na pracovný odpočinok idú aj Francúzi a Belgičania. Z našich susedov je priemerný reálny vek odchodu do penzie o približne jeden rok vyšší v Poľsku a Rakúsku, o jednej a pol roka v Česku a o dva roky neskôr idú do penzie Maďari.

V priemere je v krajinách EÚ efektívny dôchodkový vek vyšší ako na Slovensku o 2,5 roka. Nie je teda pravda, že Slovensko by bolo nejako veľmi prísne. Naopak v porovnaní s okolitým svetom odchádzame do penzie skôr.

Dôchodok ako odmena

Na dôchodok sa dá pozrieť aj z inej strany – ako na „odmenu“ za odpracované roky.

Eurostat prináša modelový pohľad na očakávanú dĺžku pracovného života 15-ročného obyvateľa. Priemerný Európan počas svojho života odpracuje takmer 36 rokov, čo je menej ako polovica jeho života (44%). Priemerný Slovák síce odpracuje len 34 rokov, avšak keďže žije v priemere kratšie, je to, podobne ako priemer EÚ, približne 44 percent jeho života.

Priemerný Čech odpracuje rovnako ako priemerný Európan 36 rokov, vzhľadom na kratšiu dĺžku života je to však až 45 percent jeho života. Z okolitých krajín pracujú menej Poliaci (33 rokov / 43% života). Maďari sa od Slovenska nelíšia (34 rokov / 44% života).

Vo všeobecnosti je dĺžka pracovného života vyššia v krajinách severnej Európy, a to či už absolútna, alebo relatívna v pomere k dĺžke života. Najdlhšie pracujú Švédi, takmer 42 rokov, čo je viac ako polovica ich života. Nadpriemernú dĺžku pracovného života nájdeme aj u obyvateľov pobaltských krajín, Dánska, Holandska, či Veľkej Británie. Nadpriemerne dlho pracujú aj obyvatelia najväčšej európskej ekonomiky, Nemecka – 38 rokov, čo 47 percent ich života.

Kde sa ide do dôchodku najskôr?

Smerom na juh sa dĺžka produktívneho života skracuje. V únii najkratšie pracujú Taliani, len necelých 32 rokov, teda 38 percent ich života. No postupne to narastá. Problémom Talianska pritom ani tak nie je nízky vek odchodu zamestnancov do dôchodku, ale skôr vysoký podiel ekonomicky neaktívneho obyvateľstva v produktívnom veku – skrytá nezamestnanosť.

Ani efektívny vek odchodu do dôchodku, ani očakávaná dĺžka pracovného života tak nenaznačujú, žeby Slováci pracovali v porovnaní s obyvateľmi iných európskych krajín nadmerne dlho. Skôr ako do boja za skorší vek odchodu do dôchodku by mali preto politici sústrediť svoje úsilie do kvalitnejšieho zdravotníctva, preto, aby pracujúci mohli bez väčších zdravotných problémov zostať ekonomicky aktívny aj vo vyššom veku.

A v neposlednom rade netreba zabúdať ani na investície do vzdelávania a vedy, ktoré by mohli priniesť do ekonomiky viac inovácií a vyššiu produktivitu práce a vytvoriť ekonomický priestor pre vyššie dôchodky alebo skorší vek odchodu do dôchodku aj pri zhoršujúcej sa demografii, ktorej sa už takmer s istotou nevyhneme.

Autor je analytik UniCredit Bank

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *