Pondelok 10. augusta. Meniny má Vavrinec

Kam za 20 rokov pokročila európska regulácia ochrany spotrebiteľa

regulácia

Európska federácia poradcov a finančných sprostredkovateľov FECIF onedlho oslávi 20 rokov od svojho založenia. Je to príležitosť pozrieť sa späť.

Pri zrode FECIF stáli dve odvetvové asociácie, tri distribučné siete a správcovia investícií z Veľkej Británie, Francúzka a Luxemburska.

Úvodné nadšenie

Cieľom zakladajúcich členov bolo vytvoriť po vymenovaní Romana Prodiho za prezidenta Európskej komisie organizáciu, ktorá by reprezentovala finančných sprostredkovateľov v čase, keď sa Európska komisia chystala rozšíriť jednotný trh pomocou Akčného plánu pre finančné služby (FSAP).

Všetci sme boli nadšení myšlienkou Európskej únie a spoločnej zóny voľného obchodu, kde si klienti budú môcť vymieňať služby voľne, bez hraníc a bez reštrikcií.

Celkový počet agentov a konzultantov zaoberajúcich sa finančnými produktami a službami dosahoval v roku 1999 viac ako 800 tisíc. Väčšina z nich boli nezávislí agenti.

Po šiestich rokov príprav bolo cieľom akčného plánu FSAP zvýšiť harmonizáciu trhov finančných služieb naprieč Európskou úniou. Proces sa mal skončiť do konca roku 2004.

Pretože sme všetci boli úspešnými podnikateľmi s mnohoročnými skúsenosťami a znalosťami bolo pre FECIF relatívne jednoduché získať si u Európskej komisie patričnú dôveru. Navyše od začiatku FECIF podporovali prestížni poskytovatelia finančných služieb, bankami a poisťovacími spoločnosťami.

Vtedajší európsky komisár pre vnútorný obchod a služby Frits Bolkestein a po ňom jeho nástupca Charlie McCreevy boli pri jednaniach vždy veľmi konštruktívni a ústretoví, napríklad pri znížení nákladov sprostredkovateľov na krytie zodpovednosti, ktoré dosiahlo úroveň akceptovateľnú pre členov FECIF.

Vízie FECIF verzus vízie eurokracie – „Big is beatiful“

Vzápätí sa však atmosféra zmenila. Do finančnej krízy platilo, že všetko, čo je veľké, je pekné. Len veľké banky a veľké poisťovne mali byť schopné zaručiť bezpečnosť pre spotrebiteľov. Ich veľkosť bola domnelou zárukou pre klientov, či už išlo o AIG, Lehman Brothers, Dexiu, Fortis. Dnes však už vieme, aká je pravda.

Napriek tomu nám úrady už roky tvrdia, že sprostredkovatelia by mali svoj biznis riadiť podľa rovnakých zásad a modelov, aké používajú veľké inštitúcie, s dôrazom na compliance. Nikto už dnes pritom nemôže poprieť, že to bola práve zlá správa veľkých finančných skupín, napríklad vysoké mzdy, bonusové schémy alebo zlaté padáky, ktoré boli jedným z hlavným dôvodom finančnej krízy z rokov 2007 a 2008.

Dohliadajúce orgány majú dnes pod kontrolou celé odvetvie finančných služieb. Vytvorili doslova knižnice novej navzájom si protirečiacej regulácie. Hoci pôvodný mandát Európskej komisie bol dosiahnuť harmonizáciu naprieč úniou. Nezmyselná regulácia zasahuje najmä malé a stredné nezávislé spoločnosti, no je mimoriadne zhovievavá k veľkým finančným skupinám a ich aktivitám.

Compliance (súlad s legislatívou) sa v priebehu rokov stalo hlavnou, a niekedy dokonca jedinou motiváciou pri prijímaní obchodných rozhodnutí. Pýtame sa: „Je to v súlade so všetkými nariadeniami?“. Namiesto otázky: „Je to dobré pre našich klientov a našu firmu?“. Investície sa pre klientov nevyberajú s cieľom poskytnúť im pridanú hodnotu, ale preto, že to legislatíva povoľuje. Forma na úkor obsahu…

Je náprava prílišnej regulácie ešte možná?

Spravodlivé pravidlá sú lepšie ako neefektívna regulácia. Neuveriteľný nárast zbytočnej regulácie vytvoril formu, no obsah zmizol. Predpisy obmedzujú efektívnosť, transparentnosť a jednoduchosť. Žiaľ plán REFIT, ktorý začal uplatňovať ako podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, bol realizovaný nedostatočne.

Odporúčanie FECIF: viac Európy, menej byrokracie

Národné orgány by mali byť zaťažené len tou správnou EÚ harmonizáciou. Nadmerný protekcionizmus v mene všeobecného dobra slúžil často ako zámienka, no dnes je zrejmé, že množstvo ľudí odmieta úniu najmä z dôvodu prílišnej regulácie a jej neznesiteľných dôsledkov: nezamestnanosti, vysokých daní, spomalenia ekonomiky.

Časťou demokratického procesu by malo byť to, aby odvetvové asociácie prebrali dohľad nad svojimi členmi a podporovali ich sektor. Na rozdiel od národného dohľadu majú tieto organizácie dostatok skúsenosti a znalosti, aby mohli monitorovať aktivitu odvetvia.

Dohliadať nad odvetvím by mal len jeden regulačný orgán, nie tri, ako je to dnes. Mala by to byť Európska centrálna banka, ktorá je dobre personálne vybavená a na národnej úrovni by to mali byť centrálne banky.

Ako sa naučiť počúvať hlasu občanov

To čo je len veľké, NIE je pekné. Naopak, malé a stredné podniky tvoria viac pracovných miesť ako veľké konglomeráty. Regulácia už v našom odvetví zničila 500 tisíc pracovných miest. Namiesto toho vytvorila 30 tisíc pozícií pracovníkov dohľadu a compliance.

Je ťažké uveriť, že vysoké dane nie sú znakom zlého manažmentu verejných financií. Za vinníkov sú pritom často označované daňové raje. Daňová konkurencia, fiškálna suverenita a finančné súkromie sú tými hlavnými stavebnými kameňmi vyváženého a prosperujúceho ekonomického sveta a jedinou cestou, ako sa vyhnúť daňovým únikom a odlevu kapitálu z Európy.

Voľný trh neznamená anarchiu

Súčasné ekonomické spomalenie už neumožní EÚ zapierať nezdravú mieru byrokracie, ktorá spôsobuje Európanom viac problémom, ako tie, pred ktorými ich mala ochrániť. Preregulácia bráni súkromnej iniciatíve a obmedzuje potenciál nezávislých hráčov trhu v prospech štátom kontrolovaných, alebo štátom ovplyvňovaných konglomerátov.

K 20-temu výročiu FECIF si prajem, aby Európska komisia po prvý krát po dlhom čase začala načúvať hlasu ľudu a nie len názorom samozvaných politicky korektných expertov, aby priniesla legislatívne návrhy pre novú štruktúru dohľadu a aby sa jej tak podarilo dosiahnuť všetkými želaný cieľ – skutočnú ochranu spotrebiteľa.

Autor je čestný predseda a člen poradnej komisie Európskej federácie poradcov a finančných sprostredkovateľov FECIF

Jedna odpoveď na “Kam za 20 rokov pokročila európska regulácia ochrany spotrebiteľa”

  1. investor píše:

    Európska byrokracia je ozaj prebujnelá, ale horšie je, že sloveneské ministerstvo financií často ide ešte ďalej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *