Piatok 10. júla. Meniny má Amália

Každý investor by mal pri investičných rozhodnutiach myslieť na zadné kolieska

Diverzifikácia
Investície Redakcia 27.04.2018 | 00:00 0 Komentárov

I keď počas investovania nie je možné úplne eliminovať riziká, existujú metódy, ktorú umožňujú jeho zníženie. Jednou z nich je práve diverzifikácia portfólia.

Diverzifikácia portfólia je považovaná nielen za najpopulárnejšiu, ale aj najefektívnejšiu metódu zníženia rizika. Vysvetliť ju môžeme jednoducho známym príslovím „ nikdy nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka“. V prípade investícii do podielových fondov to môžeme chápať ako rozdelenie nášho portfólia do podielových fondov z hľadiska druhu cenných papierov (podielové fondy investujúce napríklad do akcií, štátnych či podnikových dlhopisov), sektorov alebo regiónov.

Cieľom takéhoto rozdelenia je vybrať podielové fondy, ktoré sa líšia svojimi vlastnosťami a majú nízku koreláciu medzi sebou. Rôzne sektory sa nevyvíjajú smerom nahor alebo nadol v rovnaký čas alebo v rovnakom pomere. Pokiaľ bude investícia v našom portfóliu rôzne namiešaná, je menšia pravdepodobnosť, že zažijeme veľké prepady, pretože keď budú niektoré sektory zažívať ťažké obdobia, iné zasa môžu prosperovať.

1. Diverzifikácia podľa aktív

Za základné rozdelenie investícií v portfóliu možno považovať rozdelenie medzi akcie a dlhopisy, a to z dôvodu, že z dlhodobého hľadiska majú navzájom negatívnu koreláciu. To znamená, že keď akcie rastú, dlhopisom sa príliš nedarí a zasa opačne.

Do portfólia možno tiež zahrnúť aj ďalšie aktíva ako sú napríklad komodity, či nehnuteľnosti. Ich hlavný prínos je najmä v tom, že sa vyvíjajú takmer nezávisle na akciách a dlhopisoch.

Netreba však zabúdať ani na bezpečnú finančnú rezervu, aby sme pri neočakávaných udalostiach nemuseli predčasne predať časť svojej investície pred uplynutím investičného horizontu. Tá by mala byť uložená vo fondoch peňažného trhu, ktoré majú najnižšie riziko, prípadne na sporiacich a termínovaných vkladoch. Oceniť ju môžete napríklad aj v prípade, že sa naskytne zaujímavá investičná príležitosť. Avšak v tomto prípade pamätajte na opätovné doplnenie takto použitej rezervy.

2. Diverzifikácia podľa sektorov alebo odvetví

Zaradenie podielových fondov z rôznym sektorovým zameraním (financie, zdravotníctvo, doprava, ťažba,…) do portfólia je spôsob minimalizácie rizika, bez podstatného zníženia očakávaného zisku.

Častokrát sa stáva, že kríza sa bezprostredne týka len jednotlivých hospodárskych odvetví. V takejto situácii diverzifikáciou portfólia medzi rôzne sektory, minimalizujeme jej negatívny vplyv v jednom alebo niekoľkých odvetviach na výnos celého nášho portfólia. Čo viac, diverzifikácia spočívajúca vo výbere spoločností z niekoľkých odvetví, namiesto jednej, je jedným z jednoduchších spôsobov znižovania podstupovaného rizika, nevyžadujúci zložité matematické výpočty.

3. Medzinárodná diverzifikácia

Tento prístup spočíva v rozložení portfólia do podielových fondov investujúcich v rôznych krajinách alebo kontinentoch. Je založený na predpoklade, že hospodárstva rôznych krajín nie sú navzájom úzko prepojené, a existuje veľká pravdepodobnosť nájsť spoločnosti, ktorých zisky nebudú navzájom ovplyvnené.

Zaradením podielových fondov investujúcich v rôznych štátoch či kontinentoch spôsobí, že naše portfólio bude menej citlivé na hospodárske turbulencie v jednotlivých krajinách.

Takáto diverzifikácia umožňuje nie len znížiť citlivosť portfólia na slabú ekonomickú situáciu v jednotlivých hospodárstvach, ale taktiež znížiť riziko. Výberom správnych trhov, ich neustálou kontrolou, a v neposlednom rade možnosťou kedykoľvek do nich jednoducho investovať, a potom ich rýchlo odpredať zo ziskom, účinne zmierňuje riziko.

„V ponuke mBank sa aktuálne nachádza viac ako 20 podielových fondov s rôznym sektorovým a geografickým zameraním. Klienti tak majú veľa možnosti diverzifikácie svojich investícií, nielen vzhľadom na druh cenných papierov, do ktorých tieto podielové fondy investujú, ale aj vzhľadom na geografické  hľadisko (Európa, Ázia, Svet, Rusko, Čína,…), či fondy s rôznym sektorovým zameraním,“ hovorí Vladimír Málik, produktový špecialista mBank.

Diverzifikujte, no nepreháňajte to

Existuje však aj odvrátená stránka diverzifikácie. Čím viac podielových fondov budete vlastniť, tým viac tiež rastie pravdepodobnosť duplicity a prekrývania portfólia. Pokiaľ držíte príliš veľa podielových fondov, potom nadpriemerný výnos jedného z nich bude mať na váš celkový výnos len malý vplyv. Naviac tu je i riziko, že správa portfólia zaberie neprimerane veľa času. Nadpriemerná diverzifikácia môže viesť k tomu, že úplne stratíte prehľad o tom, do čoho ste vlastne investovali a tiež prehľad o rizikovosti portfólia ako celku.

Z perspektívy začínajúceho investora je jednoznačne ľahšie spravovať menej fondov než naraz veľký počet. Pri menšom počte podielových fondov tak môžete ľahšie sledovať správy týkajúce sa zloženia fondu, spojených poplatkov, či dokonca ich výkonnosť.

Ideálna je pre každého investora zlatá stredná cesta. Vsadiť všetko na jednu kartu, ani rozdeľovať rozdelené, nie je spôsob ako sa dopracovať ku zníženiu rizika a už vôbec nie ku zvyšovaniu zisku.

Skôr než na snahu dosiahnuť určitý konkrétny počet fondov v portfóliu, by ste sa mali zamerať na vytvorenie portfólia, ktoré vám poskytne širokú expozíciu voči akciovému trhu, a zároveň vlastniť i dlhopisy, ktoré vás budú kryť proti prepadom na trhu. Tiež na to, ako sa tieto dve aktíva navzájom ovplyvňujú.

Podľa viacerých psychologických výskumov, nás straty bolia vždy viac než tešia zisky. Jednou z možnosti, ako minimalizovať riziko prostredníctvom diverzifikácie, sa môžeme pokúsiť, aby sme mali negatívnych skúsenosti čo najmenej. Správne zloženie portfólia je na ceste k úspešnej investícií kľúčové. Výber správnej kombinácie dáva investorovi ohromnú šancu na maximalizáciu ziskov pri nižšom riziku.

ČI: 27042018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *