Nedeľa 25. októbra. Meniny má Aurel

Kedy kryje následky koronavírusu cestovné poistenie

Poistenie Redakcia 09.03.2020 | 00:00 2 komentáre

Koronavírus sa už naplno usadil v Európe. Prvé prípady registruje aj Slovensko. Mnohí Slováci pritom majú ešte z čias spred epidémie zakúpené dovolenky. Čo teraz s nimi? Budú poistne krytí v prípade ochorenia v zahraničí? Kedy im cestovné poistenie kryje stornovanie zájazdu?

„Každá poisťovňa má podmienky nastavené inak, preto sme pre vás spísali súhrn poistných podmienok vybraných inštitúcií,“ hovorí poistný analytik Fincentra Peter Mocker.

Koronavírus a ním spôsobené akútne respiračné ochorenia (vírusová pneumónia) COVID-19 sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc. Inkubačná doba je do 14 dní. Ochorenie je zvlášť nebezpečné pre seniorov a už pred tým chorých ľudí. Úmrtnosť predstavuje 3,5 percenta, čo je zhruba desať krát viac ako pri bežnej chrípke.

Ochorenie preto netreba brať na ľahkú váhu. Aj slovenské úrady už prijali preventívne opatrenia. V Bratislavskom kraji budú tento týždeň zatvorené všetky stredné školy a dve najväčšie univerzity. Ministerstvo práce vyzvalo ľudí nezúčastňovať sa hromadných spoločenských či športových podujatí. V prípade ciest do zahraničia sú smerodajné usmernenie Ministerstva zahraničných vecí. To na svoje stránke informuje o aktuálnej situácii v súvislosti s koronavírusom. Užitočné je sledovať aj webové stránky Svetovej zdravotníckej organizácie.

Ako kryjú udalosti súvisiace s koronavírusom v zahraničí slovenské poisťovne sme sa pozreli v nasledovnom prehľade.

Allianz – Slovenská poisťovňa

Liečebné náklady: Liečebné náklady vzniknuté v dôsledku ochorenia COVID-19 v zahraničí sú kryté v zmysle poistných podmienok. Výnimkou sú prípady, ak poistený počas poistenej cesty navštívi krajiny alebo oblasti, ktoré boli do dňa začiatku poistenej cesty štátnym orgánom oficiálne označené ako tie, do ktorých sa odporúča zvážiť cestu, resp. neodporúča sa cestovať. Ďalej aj vtedy ak bola Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO vyhlásená pandémia. Ak klient do takýchto krajín cestu absolvuje a nakazí sa koronavírusom, môže poisťovňa plnenie tohto poistného krytia zamietnuť.

Ak ale klientom vzniknú liečebné náklady z akéhokoľvek iného dôvodu, ktorý nie je z poistenia vylúčený, bude poisťovňa plniť. Karanténa ne je považovaná za ochorenie, čo znamená, že prípadné náklady nie sú považované za liečebné náklady, a teda nie sú poistením kryté.

Poistenie storno poplatkov: Poistenie stornovacích poplatkov ani Strono špeciál nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie alebo pandémie. V prípade, ak zájazd zruší cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť, musia tieto spoločnosti vrátiť klientovi uhradené sumy.

Poistenie doplnkových asistenčných služieb: V poistení doplnkových asistenčných služieb je krytý predčasný návrat na Slovensko. Platí to aj v dôsledku epidémie alebo pandémie, ktorá znemožnila alebo výrazne obmedzila zotrvanie v mieste pobytu. Epidémia a pandémia musia byť oficiálne vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou alebo štátnymi orgánmi.

AXA Assistance

Liečebné náklady: Cestovné poistenie kryje náklady na liečenie, ako aj prípadnú repatriáciu späť na Slovensko spôsobené COVID-19 a to aj v prípade, že klienti do danej oblasti vycestovali po tom, ako Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo Svetová zdravotnícka organizácia alebo obdobná inštitúcia neodporučila do danej oblasti cestovať.

Poistenie storno poplatkov: Poistenie storna sa nevzťahuje na udalosti, ktoré nastali v dôsledku epidemiologickej situácie v cieľovej destinácii.

Uviaznutie v oblasti karantény: Pre prípady, keď sa klient bez zdravotných komplikácií dostane v zahraničí do karantény sa cestovné poistenie nevzťahuje. V takomto prípade však nad rámec dohodnutých podmienok predlžuje AXA dobu poistenia a to na čas nevyhnutný pre návrat do Slovenskej republiky. Klientom zároveň poisťovňa poskytne právnu pomoc súvisiacu s uplatnením nárokov na vymáhanie vynaložených nákladov.

Európska cestová poisťovňa

Liečebné náklady: Ak sa vycestovaný poistený klient nakazí vírusom a vzniknú mu liečebné náklady v zahraničí, prípadne ho bude treba z tohto dôvodu hospitalizovať, prepraviť/repatriovať, má nárok na poskytnutie tohto plnenia v súlade s poistnými podmienkami.

V prípade, že poistený nebude môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok, spätnú prepravu zorganizuje poisťovateľ primeraným dopravným prostriedkom.

Poistenie storno poplatkov:  Jeden z dôvodov poistného krytia pri nenastúpení na cestu alebo prerušení cesty je oficiálne vyhlásený 3. stupeň odporúčania Ministerstva zahraničných vecí necestovať do danej krajiny alebo do určitých oblastí, prípadne 4. stupeň – odporúčanie opustiť krajinu.

Pokiaľ nie je v danej krajine alebo oblasti kam má klient cestovať vyhlásený min. 3. stupeň cestovného odporúčania, nenastúpenie na cestu resp. jej stornovanie z dôvodu výskytu vírusu alebo strachu z vycestovania nie je kryté.

Predĺženie poistenia: V prípade, že sa klientovi plánovaný pobyt v zahraničí predĺži z dôvodu karantény, zrušenia alebo preloženia plánovaného odchodu dopravného prostriedku, rozhodla sa ECP poskytnúť bezplatné predĺženie krytia liečebných nákladov na dobu do návratu na Slovensko. V prípade škodovej udalosti slúži na preukázanie nároku na predĺženie poistenia potvrdenie o karanténe zo zasiahnutej oblasti.

Uviaznutie v oblasti karantény: Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou nie sú v cestovnom poistení kryté.

Union

Poistenie storno poplatkov: V prípade, ak Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydá v krajine kam klient cestuje výstrahu 3. alebo 4. stupňa, má klient nárok na poistné plnenie. V prípade, ak klient zruší cestu z dôvodu obavy z nákazy, ale v danej krajine nebola oficiálne vyhlásená výstraha, nemá nárok na plnenie z poistenia storna.

Uniqa

Liečebné náklady: Náklady na cestu do oblastí, ktoré nie sú uzatvorené a platí tam len výstraha dodržiavať hygienické a bezpečnostné pravidlá, nespadajú pod možnosť stornovania cez poisťovňu. V prípade, že by však klient napriek dodržiavaniu všetkých opatrení ochorel, potom liečenie, nevyužité služby a prípadná repatriácia spadajú pod poistenie, ak má klient dojednané liečebné náklady a prerušenie cesty.

Poistenie storno poplatkov: Cestovanie do uzatvorených oblastí, kde sa neodporúča cestovať, (letecké spoločnosti samé rušia a refundujú takéto lety) je potrebné sa obrátiť na leteckú spoločnosť, v týchto prípadoch môže poisťovňa pristúpiť k plneniu storna poplatkov za nevyužité ubytovanie, prípadne iné služby, ak má klient dojednané poistenie storno poplatku.

Repatriácia klientov z uzatvorených postihnutých oblastí možná nie je. Uniqa bude v súvislosti s koronavírusom riešiť/posudzovať dotazy klientov individuálne.

Wüstenrot

Liečebné náklady: Ak sa klientovi prejaví akútne ochorenie, ktorého príznaky sa prejavili až po vycestovaní, klientovi vzniká nárok na poistné plnenie za liečebné výdavky, teda aj za náklady súvisiace s liečbou koronavírusu.

Klient ale nemá nárok na poistné plnenie, ak škodová udalosť nastala pri ceste, na ktorú poistený nastúpil po tom, keď Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyhlásilo, že neodporúča občanom cestovať do daného štátu či oblasti alebo vydalo varovanie pred cestou do zasiahnutej krajiny či oblasti.

Poistenie storno poplatkov: Do cestovného poistenia nie je zahrnuté poistné krytie za storno nevyužitej dovolenky, storno zájazdu, storno ubytovania v rámci dovolenky, ktoré vznikli zrušením dovolenky z dôvodu existencie koronavírusu či hroziacej epidémie koronavírusu v cieľovej krajine, tranzitnej krajine alebo okolitých krajinách.

Zdroj: Fincentrum

2 odpovede na “Kedy kryje následky koronavírusu cestovné poistenie”

 1. Marian Kmeť píše:

  Dobrý deň prajem. Od novembra 2019 máme zakúpený zájazd cez CK Firo-Tour s cestovným poistením Pred 3 dňami som požiadal o stornovanie zájazdu. Následne v ten istý deň som dostal potvrdenie CK, že moju žiadosť obdržali. Ďalej uviedli plno odvolávaní na legislatívu SR a EU, a očakávané legislatívnych zmien vlády SR. Požiadali ma o trpezlivosť, s tým že ma blízkej dobe informovať. Zájazd bol naplánovaný na september 2020 – lokalita v EU.
  Som v tomto pesimista . Existuje prosím špecializovaná právna/advokátska kancelária na riesenie obdobných prípadov v cestovnom ruchu. Ak sa dá , poradte mi kontakt na takúto kanceláriu. Vopred ďakujem za odpoveď

  • Bianka Kotríková píše:

   Dobrý deň,
   veľmi by ma zaujimalo či ste zistili nejaké info & pripadne našli riešenie tejto situácie . Podobne, mame booknute ubytovanie do Francúzska na začiatok októbra 2020, ale cez Booking.com..bohužiaľ, so stornom je problém..
   Vopred ďakujem za odpoved

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial