Stvrtok 04. júna. Meniny má Lenka

Koľko sú Slováci schopní mesačne investovať do fondov

Investície Peter Apolen 21.08.2019 | 00:00 1 Komentár

Slováci preferujú pravidelné investovanie pred jednorazovým vkladom väčšej sumy. Do veľkej miery však ide o z núdze cnosť. Podľa nedávneho prieskumu má totiž zhruba polovica bežnej populácie k dispozícií úspory menšie ako 2500 eur.

Na investovanie je to málo, pretože podľa pravidiel zodpovedného finančného správania by likvidná rezerva domácnosti mala predstavovať zhruba šesťnásobok jej bežných mesačných výdavkov. Rezerva slúži ako vankúš v prípade neplánovaných výdavkov, na najmä pre prípad náhlej straty zamestnania, či dlhodobej práceneschopnosti.

Pravidelné investície sú lepšie ako jednorazový vklad

„Napriek tomu, že pravidelné investovanie Slovákov vyplýva najmä z ich finančnej reality, ide o správny prístup. Pravidelným investovaním sa totiž vyhnú nesprávnemu načasovaniu investície a získajú možnosť vyššieho zhodnotenia ako pri pevných úrokových sadzbách bankových produktov,“ vysvetľuje Martin Kaňa predseda predstavenstva Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti.

Podľa prieskumu* tejto spoločnosti mesačne usporiť aspoň 20 eur dokáže 11 percent Slovákov. Sumu 20 až 50 eur je schopných si odložiť bokom 28 percent ľudí a ďalších 25 percent môže investovať mesačne od 50 do 100 eur.

Ide pravdepodobne o čísla reprezentatívne pre celý trh. „Sumy pravidelných a jednorazových investícií väčšiny našich klientov korešpondujú s týmto prieskumom,“ súhlasí analytik spoločnosti Fincentrum Martin Babocký.

Prieskum ukazuje, že až 29 percent Slovákov má k dispozícií menej ako tisíc eur a na druhej strane viac ako päť tisíc eur má voľných len 36 percent našincov.

 

Nemusí však ísť o definitívne čísla. M. Babocký dodáva, že ľudia sú po prvý investičných úspechoch schopní siahnuť na tajné rezervy.

Po prvých úspechoch ľudia zvyšujú investície

„Evidujeme taký trend, že ľudia s postupom času sumy svojich investícií zvyšujú. Je to spôsobené na jednej strane tým, že si investíciu sami na svojej koži skúsili, vidia, že to nie je žiadna raketová veda. Na druhej strane tu zohráva úlohu aj to, že človek rokmi zarába viac a je teda ochotný viac vkladať aj do svojich investícií.“ Slováci sú však podľa neho pri nastavovaní investičného plánu stále konzervatívni a do investícií vkladajú menej, než by reálne mohli.

Opatrnému postoju slovenských investorov sa prispôsobujú aj investičné spoločnosti. Mnohé umožňujú pravidelne investovať už od veľmi nízkych mesačných súm, aby tak poskytli príležitosť aj menej zarábajúcim investorom. Prvá penzijná má napríklad limit nastavený na len desať eur mesačne.

Správny finančný sprostredkovateľ vzdeláva investorov

Je na kvalitnej práci predajcu, aby takéhoto investora usmernil pri výbere fondu. Keďže ide väčšinou o ťažko zarobené peniaze, malo by rozhodnutie zohľadňovať to, či je cieľom investora len vytvoriť si kapitálovú rezervu, alebo je schopný ísť aj do vyššieho rizika s cieľom vyššieho výnosu. Podľa rizikového profilu si klient môže vybrať investície s rôznym rizikom od bezpečných dlhopisov, až po rizikové akcie rozvojových trhov.

Úlohou finančného agenta je usmerniť investora, ktorý má menej skúseností. Je to jednak edukácia a vysvetľovanie fungovania investičného sveta, no je to aj o zvládaní emócií. „Najčastejšie chyby investorov sú: príliš riskantné investovanie, nedodržanie investičného horizontu alebo zľaknutie sa pri poklesoch trhov,“ hovorí M. Babocký. „S tým sa stretávame dlhodobo a našou úlohou je klientov v tejto sfére neustále vzdelávať,“ dodáva.

* prieskum sa uskutočnil v lete 2019 na zadanie Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Jedna odpoveď na “Koľko sú Slováci schopní mesačne investovať do fondov”

  1. Roman_Z píše:

    Podľa mojich skúseností si môže viac ľudí dovoliť mesačne investovať 20 eur ako 100 eur… Smutná skúsenosť…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *