Streda 08. apríla. Meniny má Albert

Koľko v skutočnosti dlžíme? Len spotrebný úver má 1,2 mil. Slovákov

Slovenské domácnosti dlžili bankám ku koncu mája sumu 36,1 mld. eur. Hypotéky z toho predstavovali 24,7 mld. eur. Ďalších 5,7 mld. eur tvorili spotrebné úvery. Vyplýva to z údajov NBS.

V bankovom a nebankovom registri, ktoré prevádzkuje spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), boli ku koncu prvého štvrťroka evidované úvery 1 434 946 obyvateľov Slovenska. Dlhy na bývanie malo 238 356 ľudí (17 percent z celkového počtu dlžníkov) a spotrebiteľské úvery malo až 926 612 občanov Slovenska (65 percent z celkového počtu dlžníkov). Obidva druhy úverov malo 269 978 osôb (19 percent z celkového počtu dlžníkov).

Na Slovensku bolo ku koncu vlaňajška podľa Štatistického úradu SR evidovaných 4 438 462 ľudí starších ako 18 rokov. Znamená to, že priemerná výška finančných záväzkov na jedného dospelého občana Slovenska dosahuje takmer 8 250 eur.

Zadlžený je každý tretí dospelý obyvateľ SR.  „Slovensko sa stalo lídrom v zadlžovaní obyvateľstva v rámci celého regiónu, a to aj napriek aktuálne sa znižujúcej dynamike rastu spotrebiteľských úverov,“ hovorí Ing. Ján Budinský, konateľ spoločnosti CRIF SK.

„Pokiaľ abstrahujeme od lákavých generalizácií a predstavíme si  na jednej strane  nevyhnutnosť zabezpečenia vlastného bývania ako podmienku  stabilizácie na trhu práce i založenia rodiny a výchovy detí a na druhej strane životné náklady a výdaje, ktoré sú dnes realitou i štandardom, výška, ani štruktúra dlhu nás neprekvapí. S istou mierou zjednodušenia môžeme konštatovať, že oba typy dlhov odrážajú realitu pomerne vysokých nákladov na život v spojení s nízkymi mzdami,“ uviedla sociologička PhDr. Sylvia Porubänová.

Najvyššie hypotéky majú ľudia vo veku 25 až 29 rokov

Takmer dve tretiny finančných záväzkov spojených s bývaním (65 %), patrilo ľuďom vo veku od 30 do 44 rokov. Viac ako pätina dlhu, (21 %) pripadalo na dlžníkov starších ako 45 rokov a 12 percent dlhu na bývanie čerpajú mladí vo veku od 25 do 29 rokov. Na najmladšiu vekovú skupinu dospelých do 24 rokov pripadalo len 1,6 percenta z dlhu na bývanie.

Najvyššiu priemernú sumu na klienta vykázali ľudia vo veku 25 až 29 rokov (63 664 eur); naopak, najnižšiu ľudia vo veku 55 a viac (22 259 eur). Najvyšší podiel na dlhu na bývanie mali ľudia v Bratislavskom kraji (30 %), najnižší ľudia bývajúci v Banskobystrickom kraji (8 %).

Spotrebiteľské úvery oslovujú aj ľudí nad 55 rokov

Objem spotrebiteľských úverov vrátane bankových a nebankových pôžičiek dosiahol ku koncu marca 10,5 mld. eur. Tu je vekové rozloženie trocha odlišné ako pri hypotékach. Dlh nie je koncentrovaný len v rukách strednej generácie. Polovica z neho patrila ľuďom vo veku od 30 až 44 rokov. Ďalšiu tretinu má v rukách staršia veková skupina nad 45 rokov, z toho 55-roční a starší ľudia sa na objeme dlhu zo spotrebiteľských úverov podieľali 14 percentami. Dlžníci vo vekovej kategórii od 25 do 29 rokov splácali 11 percent z celkového objemu spotrebných úverov. Na najmladšiu vekovú skupinu do 24 rokov pripadli 3,8 percenta dlhu zo spotrebiteľských úverov.

Z pohľadu na priemernú výšku dlhu, najväčšiu čiastku dlžia ľudia vo veku 30 až 34 rokov (11 829 eur), naopak najmenšiu ľudia vo veku 55+ (5 099 eur). Aj pri spotrebiteľských úveroch podľa krajov patrilo prvenstvo Bratislavskému kraju (18 %), najmenej sa na spotrebiteľských úverov podieľali ľudia v Žilinskom kraji (11 %).

Záväzky ohrozené nesplácaním

Podľa údajov z bankového a nebankového registra sa ohrozený dlh na celkovom dlhu podieľal 2,1 percentom. Podiel ohrozeného dlhu na dlhoch na bývanie predstavoval 0,9 percenta a na spotrebiteľských úveroch 4,8 percenta. Za dlhy ohrozené nesplácaním sú považované nesplatené splátky s delikvenciou tri a viac mesiacov a zosplatnené úvery.

„Slabšia splátková disciplína je v mnohých prípadoch priamym dôsledkom snahy za akýchkoľvek okolností splniť reálne či domnelé spoločenské, lokálne, rodinné a iné očakávania a tlaky. Ľudia si evidentne nakladajú viac, než sú schopní uniesť alebo splatiť,“ vysvetľuje S. Porubänová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *