Pondelok 10. decembra. Meniny má Radúz

Ktorých 5 svetových ekonomík poskytuje priestor pre dlhodobý rast

Napriek podpore hospodárstva zo strany centrálnych bánk, nemôžeme ešte vo väčšine sveta hovoriť o badateľnom oživení. Ekonomiky sa potýkajú s nízkym rastom a defláciou a i keď sa čísla začnú zlepšovať, príklad USA, čaká hospodárstvo tvrdá rana v podobne zvyšovania sadzieb na normálnu úroveň, čo rast opäť zrazí nadol. Pozreli sme sa preto na rozvinuté svetové ekonomiky z pohľadu ich štrukturálne silných stránok. Z hodnotenia vyšlo päť najsilnejších krajín. Zaujímavé je, že štyri z nich sú v Európe.

Viac ako tri roky po oficiálnom zotavení sa z krízy sa vyspelé ekonomiky snažia vrátiť na cestu udržateľného rastu. Hoci pri niektorých z nich sa predpovedá dlhodobá stagnácia, nie všetky vyspelé ekonomiky sú na tom rovnako. Sú tu výnimky, ktorým toto riziko dlhodobej stagnácie nehrozí. 

Ekonómovia analytickej spoločnosti Coface analyzovali 23 vybraných krajín a to na základe piatich kritérií:

Demografia a inovácie – ide o dve tradične rozhodujúce faktory potenciálneho dlhodobého rastu. V prípade Spojeného kráľovstva vidieť zrýchlenie rastu svojich aktív, kým v prípade Španielska vidieť zas pokles  prisťahovalectva. Spojené štáty zostávajú aj naďalej jednou z popredných krajín, pokiaľ ide o inovácie, a to najmä v oblasti biotechnológií. Táto výhoda pomáha zabezpečovať krajine dlhodobý rast.

Nerovnosť príjmov v krajinách OECD čiastočne vysvetľuje príčiny krízy z rokov 2008–2009, ako aj neisté oživenie, pretože to vedie k dlhodobému oslabeniu kúpnej sily domácností s nízkymi príjmami. Švédsko, Dánsko, Spojené štáty a Francúzsko zaznamenali rast nerovnosti podľa indexu GINI, čo prispieva k spomaleniu rastu ich ekonomík.

Verejný a súkromný dlh zvýšil po tom, ako sa stal nadmerným – medzi 300 až 350 percentami HDP vo väčšine prípadov krajín OECD, aj finančnú zraniteľnosť jednotlivých hráčov. Dlžníkov tým vystavil riziku platobnej neschopnosti a nízkej likvidity. Krajiny ako Španielsko a Spojené kráľovstvo, v ktorých pred krízou došlo k prudkému nárastu súkromného dlhu, zažili jednu z najhlbších recesií. Nemecko, Austrália, Švajčiarsko a Fínsko patria naopak medzi najmenej zadlžené.

Výkony v exporte vysoko závisia na konkurencieschopnosti – aj z hľadiska cien aj necenových aspektov (inovácie, kvalita, dizajn, atď.). Južná Európa a Írsko sa stali konkurencieschopnejšími vďaka zníženiu ich reálneho kurzu. Veľká Británia, Japonsko a Nemecko zas ťažia z imidžu produktov s vysokou pridanou hodnotou.

Ktoré sú najstabilnejšie krajiny sveta:

silne-a-slabe-stranky-krajin

Po analýze Coface je tu päť krajín OECD, ktoré vynikajú a sú pozitívnym príkladom.

Nemecko

Výdavky na výskum a vývoj, podporené predovšetkým súkromnými nemeckými spoločnosťami, sú oveľa vyššie ako priemer krajín OECD. Systémy financovania podporujú v raste malé firmy. Okrem stabilného tempa vývozu je krajina aj vysoko konkurencieschopná, s výnimkou nákladov. 

Južná Kórea

Ako líder v oblasti vysoko kvalitnej elektroniky dosahuje Južná Kórea výrazný rast produktivity tým, že stavia na silné inovačné schopnosti, vrátane vysoko kvalitného vzdelávacieho systému, vysokej úrovne verejných výdavkov na výskum a vývoj, a na veľkom počte podaných patentov. Aj napriek spomaleniu v Číne, jej najmodernejšie inovatívne technológie zaručujú, že si vo vývoze udrží ekonomický potenciál.

Švajčiarsko

Inovácie sú kľúčovou prioritou pre Švajčiarsko. Krajina má silnú pozíciu v biotechnológiách. Jej systém financovania napomáha k prístupu k bankovým úverom malým a stredným firmám. Pokiaľ ide o zdroje financovania výskumu a vývoja, sú väčšinou súkromné. Má tiež veľmi vysokú konkurencieschopnosť, s výnimkou nákladov. Švajčiarske firmy sa tešia imidžu  výrobkov s vysokou pridanou hodnotou. Švajčiarsky vývoz sa v rokoch 2007 a 2013 zvýšil o 27 %.

Belgicko

Belgicko je jednou z krajín s najnižším stupňom nerovnosti príjmov v OECD. Krajina má tiež jeden z najvyšších stupňov otvorenosti ekonomiky v OECD, a to na 82% HDP. Takýto dynamický zahraničný obchod robí krajinu mimoriadne konkurencieschopnou.
 

Holandsko

Holandsko má dobre vyvážené a relatívne pozitívne ukazovatele. Aj keď celkový dlh krajiny je pomerne vysoký (355 % HDP), úroveň verejného dlhu (78 %) umožňuje vláde podporiť súkromný sektor v prípade očakávanej zmeny v raste. Námorné aktivity sú tiež značnou výhodou pre krajinu, najmä keď Rotterdam je najväčší prístav v Európe. Opäť platí, že krajina má jednu z najvyšších mier otvorenosti ekonomík OECD (83 % HDP).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *