Streda 22. január. Meniny má Zora

Leasingové splátky nie sú firemnými nákladmi, do nákladov vstupujú odpisy

Dane Peter Furmanik ml. 11.07.2013 | 00:00 1 Komentár

V praxi sa mnohí podnikatelia často domnievajú, že splátka leasingu je ich daňový náklad. Napr. platím každý mesiac 400 EUR, ročne teda ušetrím na dani z príjmov 12×400 EUR x 19%. Či už ide o podnikateľa-SZČO, eseročku či inú formu podnikania, firemný majetok sa do nákladov premietne úplne iným spôsobom.

Pri firemnom majetku sú nákladom odpisy. Teda akýsi podiel celkovej ceny daného majetku – napr. auta, budovy, či drahšieho počítača. Ako odpisovaný majetok sa na účely dane z príjmov považuje hmotný majetok v cene vyššou ako 1 700 EUR alebo nehmotný majetok (softvéry, licencie) v sume vyššej ako 2 400 EUR. Doba použiteľnosti či funkčnosti daného majetku musí byť zároveň dlhšia ako jeden rok. Za určitých okolností je možné odpisovať aj majetok v sume nižšej ako sú dané hranice, ak sa zároveň majetok používa dlhšie ako rok.

Na účely odpisovania hodnota majetku začína odvíjať od “vstupnej ceny majetku”. Ide vlastne o kúpnu cenu zvýšenú o rôzne náklady spojené s obstaraním (doprava či poistenie), prípadne inú cenu – vlastné náklady pri svojpomocne vyhotovenom majetku alebo reprodukčná obstarávacia cena pri darovanom či zdedenom majetku. Z tejto vstupnej ceny sa v závislosti od metódy odpisovania či odpisovej skupiny vypočítajú ročné, alebo mesačné odpisy – teda ročné, resp. mesačné náklady.

Podobné pravidlá sa týkajú aj majetku, ktorý firma obstarala leasingom. S niekoľkými odlišnosťami, ktoré leasingu garantujú akési výnimočné postavenie. Majetok sa odpisuje počas doby trvania leasingu a nie ako iné predmety podľa jednej z dvoch základných odpisových metód. Do vstupnej ceny nevstupuje DPH.

Pri lízingu platia tieto pravidlá:

  • Vstupnou cenou je leasingová istina navýšená o prípadné ostatné náklady súvisiace s obstaraním majetku.
  • Ostatné poplatky platené lízingovke – napríklad DPH, úrok, prípadné poistenie – sú bežnými nákladmi. Vstupujú do nákladov v danom mesiaci (roku), v ktorom ich podnikateľ uhradil a v ktorom sú splatné

V účtovníctve podnikateľa je teda leasingovú splátku potrebné rozdeliť na istinu, ktorá vstupuje do nákladov prostredníctvom odpisov a na ostatné náklady, ktoré sú nákladmi hneď v danom mesiaci. Samozrejme je potrebné rešpektovať odlišnosti pri SZČO s jednoduchým účtovníctvom, vtedy je dôležitý fakt úhrady, a pri eseročkách s podvojným účtovníctvom. V takom prípade je náklad nákladom bez ohľadu na to, kedy a či prebehla úhrada.

Príklad:

Živnostník Jano (neplatiteľ DPH) v r. 2012 si obstaral na lízing automobil v hodnote desaťtisíc eur. Splatil akontáciu v hodnote tritisíc eur + DPH šesťsto eur. Zvyšná suma – sedem tisíc, sa rozpočíta na 36 mesiacov. Splátku lízingu tvorí istina 194 EUR + úrok 70 EUR + DPH 53 EUR + povinné poistenie desať eur. Mesačná splátka je tak dovedna suma 327 EUR. Do zaplatenia ceny lízingu zostane 16 EUR + 3,2 EUR DPH, čo je predajná cena po skončení leasingu.

V praxi však úrok v priebehu splácania klesá a v jednotlivých mesiacoch tak má rôznu výšku. Mení sa zároveň aj výška istiny. Pre zjednodušenie a pochopenie však v tomto príklade uvažujeme o konštantnej výške istiny a úroku v každom mesiaci.

Vstupnú cenu pre odpisovanie tvorí:

  • akontácia 3 000 eur (bez DPH)
  • suma istiny bez poslednej splátky – predajnej ceny – 6 984 EUR, teda súčet jednotlivých splátok 194 eur x 36 mesiacov
  • predajná cena po skončení leasingu 16 EUR (bez DPH)

Celková vstupná cena 10 000 EUR sa vydelí počtom mesiacov splácania – mesačný odpis predstavuje 278 EUR. Nepoužije sa teda rovnomerné ani zrýchlené odpisovanie, ako pri inom spôsobe obstarávania majetku.

Okrem toho do mesačných nákladov vchádza úrok 70 EUR, DPH 53 EUR a poistenie 10 EUR. Dovedna 133 EUR

Celkové mesačné náklady v jednotlivých mesiacoch splácania leasingu teda tvoria odpisy 278 EUR + bežné náklady 133 EUR = 411 EUR.

Do nákladov sa pri zložení akontácie ešte jednorázovo dostalo aj DPH z prvej splátky – šesťsto eur a rovnako aj DPH z poslednej splátky (predajnej ceny) 3,2 EUR (Jano je totiž neplatiteľom DPH).

Resumé:

mesačná splátka lízingu je 327 EUR

mesačné náklady (bez DPH z prvej a poslednej splátky) sú 411 EUR

Samostatnú kategórii tvorí DPH. Platitelia DPH si ju môžu v jednotlivých zdaňovacích obdobiach pre DPH odpočítať, neplatitelia DPH, medzi ktorých patria aj podnikatelia, ktorí sú pre DPH registrovaní z iného titulu a napríklad aj náš Jano, je DPH bežný nákladom pre daň z príjmov. Daň teda nevstupuje do vstupnej ceny pre odpisovanie.

Jedna odpoveď na “Leasingové splátky nie sú firemnými nákladmi, do nákladov vstupujú odpisy”

  1. akluskova píše:

    Učtujem v JÚ nie som platca DPH zobral som os.autpmobil na leasing ,obst.cena bez DPH 27.766.67,DPH 5.553.33,s DPH 33.320.-Eur,zaplatil som 1.zvýš.splatku s DPH 40% 13.328.-Eura spracov.poplatok 1.082.90,od 5/18 mám splátkový kalendár istina 555.33 a poistné 84.69,čo môžem dať v roku 2018 do nákladov firmy z tohto?Poraďte ďakujem…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *