Streda 23. január. Meniny má Miloš

M. Búlik: Snahu o reguláciu provízií pokladám za zbytočnú

Trh finančného sprostredkovania funguje na Slovensku už 25 rokov. Prešiel si rôznymi fázami vývoja, a minimálne poslednú dekádu sa výrazne posunul smerom k profesionalizácii a špecializácii poskytovaných služieb. Aktuálnu legislatívnu snahu o reguláciu provízii však nepokladám za užitočnú.

Ja osobne pôsobím ako sprostredkovateľ viac ako 13 rokov a oceňujem, kam sa za tento čas sektor finančného sprostredkovania posunul. Došlo najmä k zmenám v týchto troch oblastiach:

1. Šírka portfólia:

Na rozdiel od roku 1993, kedy bol finančný retailový trh v plienkach s niekoľkými vkladovými produktmi a kapitálovým životným poistením, dnes je portfólio dostatočne široké na to, aby sprostredkovateľ dokázal klientovi namixovať riešenie na mieru.

2. Profesionalizácia:

Len v našej spoločnosti dnes pôsobí viac ako 800 profesionálov, ktorí túto prácu robia viac ako desať rokov. Je veľkým plusom, že ľudia v branži sa neustále vzdelávajú. Už dnes robíme zásadne viac, ako vyžaduje aktuálna legislatíva, čo je kľúč k úspechu u klienta.

3. Servis:

Časy získavania stále nových klientov pre jednorazové poradenstvo sú už našťastie za nami. Z vlastnej praxe viem, že oveľa perspektívnejšie je pracovať s okruhom stálych klientov, ktorých poznáte a dlhodobo s nimi pracujete. Tým sa posilňuje vzájomná dôvera a vzniká priestor pre dlhodobé riešenia, ktorých úžitok jasne vidí klient aj sprostredkovateľ.

Legislatívne zmeny

Ako každý sektor, aj finančné sprostredkovanie sa potrebuje meniť, aby držalo krok s vývojom a plnilo svoj primárny účel, čiže prinášať klientom užitočné finančné riešenia. Je logické, že spolu s odvetvím sa mení aj legislatíva.

Aktuálna novela zákona o finančnom sprostredkovaní vyžaduje rozsiahlejšie vzdelávanie sprostredkovateľov ako doteraz, čo je krok dobrým smerom. Je však škoda, že štát nerobí viac vo vzdelávaní študentov a širokej verejnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Prax totiž ukazuje, že vzdelanejší ľudia oveľa lepšie rozumejú svojim finančným potrebám a vyššia finančná gramotnosť by im samotným zrejme priniesla väčší úžitok.

Myslím, že je prirodzené, že nároky na vzdelanie a prax sa pre všetky sektory finančného trhu zjednocujú. Čo však nie celkom termínovo domyslené, je registrácia všetkých vzdelávacích inštitúcií, ktorá zrejme skomplikuje vzdelávanie v blízkej dobe.

Zbytočná regulácia

Snahu o reguláciu provízií však vnímam ako zbytočnú aktivitu. Na trhu už dnes funguje ostrá konkurencia medzi finančnými domami a takisto medzi sprostredkovateľmi, ktorá sa prejavuje v neustálej úprave províznej politiky. Pôvodné návrhy ministerstva by boli pre sektor sprostredkovania v svojom dosahu jednoznačne likvidačné. Doplatili by na to nielen banky a poisťovne, ale aj klienti a v konečnom dôsledku aj štát.

V miere poistnej ochrany totiž Slovensko aj po 25 rokoch za Európou zaostáva. Kým v európskych krajinách predstavuje podiel poistného na HDP viac ako šesť percent, na Slovensku je len polovičný. V poslednom období dokonca mierne klesá technický predpis poistného, a to napriek tomu, že objem úverov na bývanie sa za posledné roky zdvojnásobil.

Neúmerným predĺžením doby vyplatenia provízie by akékoľvek životné poistenie prestalo byť zaujímavé pre predaj. A keďže životné poistenie sa na Slovensku nekupuje, ale predáva, poistná ochrana by razantne klesla.

Marián Búlik, finančný analytik spoločnosti OVB Allfinanz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *