Piatok 30. októbra. Meniny má Šimon, Simona

M. Ovčarik: Partners Investments ako hrozbu nevnímame. Je prirodzené, že chcú diverzifikovať

O najnovších trhoch v kolektívnom investovaní a o slovenskom trhu predaja investícií sa rozprávame so šéfom Amundi na Slovensku, Miroslavom Ovčarikom.

Fúzia dokončená

• Značka Amundi je na Slovensku relatívne nová. Vznikla len nedávno fúziou so spoločnosťou Pioneer. Ukončil sa už tento proces?

Fúzia Amundi a Pioneer bola oznámená koncom roka 2017. Samotné spájanie prebehlo v niekoľkých fázach. V prvom rade sa začiatkom roka 2018 zmenil názov spoločnosti, následne sa prepájali IT systémy a posledná fáza sa uskutočnila pred letnými prázdninami tohto roku, keď fúzovali jednotlivé podielové fondy.

• Tá posledná etapa sa dotkla klientov pravdepodobne najviac. Z čoho pozostávala?

Niektoré fondy zanikli, naopak niektoré nové pribudli. Celé portfólio sa zracionalizovalo. Ľudia boli automaticky presmerovaní do nových fondov, ktoré vo veľkej väčšine vznikli zlúčením predchádzajúcich fondov do nového s podobnou alebo rovnakou investičnou stratégiou. Rušil sa v podstate len jeden fond, ktorý bol zameraný na Latinskú Ameriku. V tomto prípade boli klienti vyplatení.

• Klienti sa teda nerozhodovali, či chcú s novou značkou pokračovať?

Bola im samozrejme ponúknutá možnosť, že keď so zlúčením nesúhlasia, môžu požiadať o odkup, teda vyplatenie peňazí a to bez sankcií.

• Využili túto možnosť niektorí?

Nie, neboli takí. Klienti zmenu bez problémov akceptovali. Zafungoval pravdepodobne sprievodný list, v ktorom sme uviedli, že prechádzajú pod správu najväčšej európskej správcovskej spoločnosti a jednej z desiatich najväčších správcovských spoločností celosvetovo.

Pomohli tomu aj distribútori – sprostredkovatelia, ktorí im vysvetlili, že sa v zásadne nič nemení. Poplatky zostávajú rovnaké, rovnako tak stratégia. Väčšinou teda vznikol nový, väčší fond, alebo len došlo k zmene názvu toho predchádzajúceho.

• Rezonuje už dnes značka Amundi medzi klientmi dostatočne?

Áno, a paradoxne silnejšie, ako som čakal. Amundi bola totiž na našom trhu neznáma značka. A aj celosvetovo je relatívne nová. Vznikla len v roku 2010 zlúčením dvoch veľkých francúzskych správcov pod novým názvom. Nostalgia za značkou Pioneer tu určite bola, ale rýchlo sa to preklopilo k novému vnímaniu. Sila Amundi a príbeh, ktorý za značkou je, spôsobil, že ľudia si veľmi rýchlo zvykli.

• Čo vám dalo viac práce? Komunikovať s koncovými klientmi alebo so sprostredkovateľmi?

V médiách prebehla kampaň, aj keď nie s veľkým rozpočtom, zameraná na koncových klientov. Rozhodujúce však bolo prijatie zo strany sprostredkovateľov. Čakal som, že to bude oveľa ťažšie. Nakoniec to však bolo relatívne bezbolestné.

Nové trendy v kolektívnom investovaní

• Na investičných trhoch sa udomácňujú nové prístupy. Jedným z nich sú napríklad tematické investície. Amundi na nich pracuje globálne, sú dostupné aj pre slovenských klientov?

Áno, majú k nim prístup. Tematické investície sú zaujímavé najmä preto, že sa spájajú s konkrétnym príbehom. Môžete napríklad investovať do témy silver age – starnutie populácie. Keď veríte tomu, že tento demografický trend prebieha a prostredníctvom firiem, ktoré pre túto skupinu ľudí dodávajú služby a produkty, vzniká nejaká investičná príležitosť, dokážete v takomto fonde vydržať dlhšie, a to aj keby došlo k dočasnému poklesu. To je zvlášť dôležité.

Dlhodobý trend je taký, že starých ľudí bude rýchlo pribúdať a najmä na vyspelých trhoch disponujú slušnými majetkami. Téma, ktorá je s investíciou spojená, pomáha predaju a stotožneniu investora s fondom. Ľudia napríklad investujú radi do zlata, pretože si ho vedia predstaviť. Rovnaké je to investíciami do nehnuteľností. Majú reálnu podobu. Tematické investície sú teda istou psychologickou pomôckou.

Klient vie, že má nepriamy podiel vo firmách, ktoré sú zamerané na nejaký trend, či už ide o producentov tovaru pre seniorov, alebo o distruptívne (inovatívne) firmy, ktoré menia procesy a správanie sa spotrebiteľov, alebo firmy zamerané na robotiku, drony, nové lieky, produkciu nových druhov potravín, zabezpečenie dostatku vody a podobne.

• Ďalším trendom je investovanie v súlade s morálnymi, či etickým zásadami. O čo v tomto prípade ide?

Tzv. ESG investície predstavujú sociálne zodpovedné investovanie. Ľudia dávajú peniaze do firiem, ktoré sa správne starajú o svoje okolie, zamestnancov, životné prostredie. Tento trend je nie len moderný, ale má aj ekonomický efekt.

• Nepredbiehame trochu? Sú už aj klienti na Slovensku dostatočne vzdelaní a rozhľadení, aby si vyžadovali tento typ investícií?

Žiaľ, zatiaľ ešte nie sú. Ozývajú sa však prvé lastovičky. Sú to napríklad požiadavky investovať do firiem, ktoré nerobia pokusy na zvieratách, nevyrábajú zbrane, či nezamestnávajú deti. Sú tu teda prví klienti, ktorí to už požadujú, no nie je to zatiaľ masové. Sme však presvedčení, že tento trend sa bude postupne formovať.

Ľudia budú sami postupne kupovať čoraz viac produktov, ktoré neznečisťujú životné prostredie. Na druhej strane, firmy, ktoré tento aspekt nezohľadňujú, budú podliehať stále väčším sankciám. Zostane im teda nižší zisk a budú menej atraktívne pre investorov. Firma, ktorá sa nebude správať zodpovedne, bude dostávať rany z obidvoch strán.

• O ekológii sa hovorí čoraz viac. Je teda len otázkou času, kedy trend príde aj k nám?

Myslím si, že to bude rýchly trend. Chceme ho formovať aj z našej pozície, aby si klienti uvedomovali túto potrebu. Amundi plánuje od roku 2021 investovať len do firiem, ktoré spĺňajú tieto „ESG“ požiadavky, ktoré nie sú len o ekológii, ale aj o etike firiem a ich spoločenskej zodpovednosti. Uvedomujeme si, že ako líder trhu, budeme ovplyvňovať aj ostatných hráčov. Tento trend bude čoraz viac posilňovať aj komunikácia správcovských spoločností.

• Pôjde teda aj o výchovu klientov?

Presne tak. Klienti sa budú čoraz viac vzdelávať a bude vznikať nový záujem o spoločensky zodpovedné investície.

• Okrem spoločenskej zodpovednosti sa dá pri týchto fondoch hovoriť aj o vyššej ziskovosti?

Záleží to od toho, aké obdobie si zvolíme. Jeden z našich fondov, ktorí sa zameriava na disruptínve inovácie, je našim najúspešnejším fondom za tento rok. Výrazne vyskakuje voči ostatným fondom. Je to však krátkodobé hľadisko, pretože tento fond bol uvedený len nedávno.

Keď si vezmeme fond zameraný na starnutie populácie, ktorý funguje už dlhšie, ten posledný rok mierne zostáva, predtým však naopak predbiehal svoj benchmark. Sme však presvedčení, že z pohľadu rastu tržieb a ziskov bude rásť rýchlejšie ako iné fondy.

• Trendom investičného trhu, o ktorom sa čoraz viac hovorí, sú aj pasívne investície. Cítite tu rastúci dopyt klientov?

Áno, myslím si však, že je vyvolaný najmä médiami a daňovou výhodou, ktorá na Slovensku platí. Aj my pripravujeme v tejto oblasti novinku. Bude na trhu vo veľmi krátkej dobe. Amundi je v ETF fondoch vo svete silné a čoskoro budú tieto možnosti dostupné aj na Slovensku.

Dominantné postavenie Partners

• Na trend pasívnych investícií sa však po novom zameriava i váš najsilnejší obchodný partner Partners Group, ktorý si založil dcérsku spoločnosť Partners Investments. Vnímate ich ako konkurenciu?

Vidia pravdepodobne potenciál v pasívnych investíciách a týmto riešením chcú uspokojiť určitú skupinu investorov. Aj my však rozvíjame podobnú ponuku. Nedefinoval by som ich preto ako hrozbu. Je fakt, že v Partners sme doteraz tvorili veľmi veľký podiel aktív ich klientov. Bolo skôr prekvapením, že sa nám podarilo udržať zhruba 95 percentný podiel na ich obchodoch tak dlho. Je preto z ich pohľadu pochopiteľné, že chcú diverzifikovať. Aj naďalej však s nimi plánujeme intenzívne spolupracovať.

• Rozhodne asi to, čo budú ich sprostredkovatelia radšej predávať ich alebo vaše aktívne riadené portfóliá z ETF fondov.

Áno, to je otázka. Aj my sme na to veľmi zvedaví.

• Z pohľadu distribúcie to platí aj opačne? Teda že, Partners je stále vašim dominantným partnerom?

Áno, čísla aj tento rok ukazujú, že sú stále lídrom. Teší nás však, že aj ostatní hráči si čoraz viac uvedomujú, že investície sú dôležitou súčasťou portfólia ich klientov. Slušne nám teda rastú aj ostatní distribútori. Keďže ide zväčša o pravidelné investície, efektom snehovej gule bude ich objem rýchlo narastať.

• Ďalším vašim tradičným partnerom je UniCredit Bank. Ako sa spolupráca vyvíja v tejto oblasti?

Na globálnej úrovni stále platí naša dohoda o spolupráci. Aj teraz preto pripravujeme pre klientov privátneho bankovníctva v UniCredit Bank nové produkty, ktoré budú na Slovensku jedinečné. Pôjde o produkt šitý na mieru len im. Pripravujeme pre nich aj riešenia v oblasti pasívnych investícií. Je to pomerne veľká zmena v stratégii Amundi na Slovensku, keď sme začínali pri mesačných platbách 30 eur od drobných investorov v retaili. Trh začína byť čoraz viac afluentný a požaduje moderné riešenia.

• Koľko u vás dosahuje priemerná mesačná pravidelná investícia?

Dlhodobo sa to hýbe okolo 70 eur mesačne. Ale ani vklady 200, 300 eur mesačne, či viac, nie sú ničím neobvyklým. Ešte pred pár rokmi to bolo skôr raritou.

Nový projekt na obzore

• Chystáte v najbližšej dobe niečo nové, dostupné pre bežných klientov?

Pripravujeme nový projekt platformy s názvom „Fundoo“. Chceme tu okrem fondov Amundi ponúknuť aj fondy iných veľkých zahraničných hráčov. Klienti si tak cez náš systém budú môcť nakúpiť aj produkty tretích strán a tvoriť si portfóliá. Budú tam aj riešenia pasívnych fondov. Spustenie projektu sa chystá už v najbližšom čase. Slovensko bolo spolu s Českom vybrané ako pilotný trh. Ak sa to u nás osvedčí, Paríž chce projekt uviesť celosvetovo.

• Budeme teda prví? Čo bolo dôvodom?

Je to aj kvôli tomu, že slovenský a český trh majú najviac rozvinutú spoluprácu pri predaji s tretími stranami. Keď máte trh s dohodnutou exkluzívnou spoluprácou, napríklad s bankou, nie ste vystavení až tak silnému konkurenčnému tlaku. My sme naopak vzhľadom k tomu, že konkurencia je tu veľmi tvrdá, museli vyvinúť systém, ktorý bude jednoduchý, rýchly a užívateľsky príjemný. Slovenské Amundi má asi najväčší podiel predaja cez tretie strany na svete.

• Ďakujeme za rozhovor.

6 odpovedí na “M. Ovčarik: Partners Investments ako hrozbu nevnímame. Je prirodzené, že chcú diverzifikovať”

 1. Jozef Gajdoš píše:

  Výstižné a poučné komentáre

 2. Tibi,M píše:

  Keď Partners bude predávať svoje vlastné produkty, bude mať Amundi celkom veľký problém.

 3. investor píše:

  Všetci sa hromadne vrhajú do ETF fondov, no nie je už neskoro? Čakajú nás prepady trhov. Význam preto opäť nadobudne aktívna správa.

 4. Karol píše:

  všetko fajn len akurát klesli výnosy po tej fúzii..

 5. Pitts píše:

  Presne tak. Popri zmätkoch (nejasnosti s možnosťou web ovládania kientského portfólia) ktoré popritom vznikli klesli výnosy. A navyše veľmi odmeraný/neochotný prístup klientom (napr. pri poskytnutá web prístupu bez otovorenia bežného účtu čo v ČSOB a VÚB nie je problém. Amundi jednoznačne po fúzií spadlo výnostnosťou pod ČSOB. Navyše zvýšili minimálnú výšku 1 investície. ETF zatiaľ podľa dostupných info budú mať aj oni aj Partners príliš vysoké poplatky… (investujem od 2002)

 6. Pitts píše:

  Presne tak. Popri zmätkoch (nejasnosti s možnosťou web ovládania kientského portfólia) ktoré popritom vznikli klesli výnosy. A navyše veľmi odmeraný/neochotný prístup klientom (napr. pri poskytnutá web prístupu bez otovorenia bežného účtu čo v ČSOB a VÚB nie je problém. Amundi jednoznačne po fúzií spadlo výnostnosťou pod ČSOB. Navyše zvýšili minimálnú výšku 1 investície. ETF zatiaľ podľa dostupných info budú mať aj oni aj Partners príliš vysoké poplatky… Citeľne vyššie ako Finax. (Investujem od 2002.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial