Stvrtok 17. január. Meniny má Nataša

Majetok Slovákov v podielových fondoch vzrástol vlani o 1,1 mld. eur

podielové fondy

Podielové fondy predávané na Slovensku ku konca vlaňajška evidovali majetok klientov v hodnote 8,31 mld. eur, čo oproti predchádzajúcemu roku znamená nárast o 14,4 percenta. Rok 2017 tak bol najúspešnejší v doterajšej histórii slovenského kolektívneho investovania.

“Tieto čísla prekonávajú doterajšie historické rekordy a sú výsledkom niekoľko rokov pokračujúcej dôvery podielnikov v trh kolektívneho investovania a finančné trhy všeobecne,” uvádza Slovenský asociácia správcovských spoločností (SASS).

Táto dôvera je podľa nej vyjadrená aj prílevom nových prostriedkov do fondov. Celkový objem čistých predajov, čo je rozdiel medzi prílevom a odlevom prostriedkov, za minulý rok predstavoval 703,5 milióna eur. Najvyššie čisté predaje  zaznamenali zmiešané fondy 581,6 mil. eur. Realitné fondy si prilepšili o 173,2 mil. eur. Akciové fondy si pripísali 62,2 mil. eur. Naopak najväčší odlev finančných prostriedkov zaznamenali fondy krátkodobých investícií – 88,8 mil. eur.

Slováci, investori, majú v najväčšej obľube zmiešané fondy, v ktorých je zhruba 40 percent celkového majetku fondov. Po nich nasledujú dlhopisové fondy s podielom 22 percent. Tretie najobľúbenejšie sú prekvapivo realitné fondy, v ktorých je až 15 percent aktív. Prekvapivé je to preto, že na štvrtú priečku odsunuli akciové fondy s podielom necelých 13 percent.

Vysvetlením relatívne nízkej obľuby akciových fondov môže byť to, že investori si riešia akciovú zložku prostredníctvom zmiešaných fondov. Zhruba sedem percent majetku je potom uložených vo fondoch krátkodobých investícií.

“Dynamika rastu bola odrazom rastu hodnoty jednotlivých tried aktív na svetových finančných trhoch, ako aj odrazom záujmu a dôvery obyvateľstva v sektor kolektívneho investovania,“ uvádza asociácia správcovských spoločností.

Jej členské správcovské spoločnosti ponúkajú na Slovensku dovedna 649 fondov, z čoho 562 patrí zahraničným správcom, a zvyšok slovenským spoločnostiam.

Z pohľadu výnosov boli vlani najúspešnejšie akciové fondy so zhodnotením o 9,17 percenta. Naopak najmenej sa so stratou o 2,82 percenta darilo fondom alternatívnych investícií.

Asociácia správcovských spoločností spolu s vydavateľstvom MAFRA Slovakia organizujú pravidelné vyhlasovanie najlepších fondov za uplynutý rok pod názvom Top Fond. V rámci tohto hodnotenia sa oceňujú fondy podľa objemu predaja a podľa výkonnosti a zároveň aj rizika v jednotlivých kategóriách tried aktív fondov.

Top Fond


Absolútne najpredávanejším fondom v roku 2017 sa stal fond TAM – Private Growth od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol. a.s., s celkovými celoročnými čistými predajmi vo výške 114,6 mil. EUR.

Jednotlivé typy fondov boli vyhodnotené a ocenené v uvedených kategóriách nasledovne:

Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií bol PP – Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii dlhopisové fondy TAM – Dynamický dlhopisový fond od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy SPORO Fond maximalizovaných výnosov od správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii zmiešané a štruktúrované fondy TAM – Private Growth od správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii realitné fondy a fondy alternatívnych investícií PP – Office real estate fund o.p.f. od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

Fond s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové peňažné fondy a eurové fondy krátkodobých investícií bol PP – Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

Fondom s najlepším výnosom a rizikom v kategórii eurové dlhopisové fondy sa stal Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Hedged EUR od správcovskej spoločnosti Amundi Luxembourg S.A.

Fondom s najlepším výnosom a rizikom v kategórií akciové fondy je AXA CEE Akciový fond od správcovskej spoločnosti AXA investiční společnost a. s.

V kategórii zmiešané fondy bol fondom s najlepším výnosom a rizikom J&T BOND EUR zmiešaný  o.p.f. od správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol. a.s.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *