Stvrtok 17. január. Meniny má Nataša

Minimálna mzda – zdroj nádejí, ale i pohoršenia

Slovensko má po odrátaní daní a odvodov najvyššiu minimálna mzdu spomedzi krajín V4. Od nového roku to bude 355 eur. Len za ostatné tri roky však vzrástol minimálny zárobok o jednu štvrtinu. Proti sa tak ozývajú nie len zamestnávatelia ale niektorí ekonomickí analytici. Vysoká minimálna mzda totiž vytláča slabšie platené profesie za hranice Slovenska a drží ľudí v evidencii úradov práce. V EÚ pritom nevyužíva minimálnu mzdu šesť krajín. 

Minimálna mzda na Slovensku v budúcom roku vzrastie o 6,6 percenta z 380 eur na 405 eur. S konečnou výškou minimálnej mzdy budú pravdepodobne najviac spokojní odborári, ktorí požadovali jej zvýšenie na 410 eur, vláda pôvodne počítala s jej zvýšením na 400 eur a zamestnávatelia žiadali, aby sa minimálna mzda nemenila, v ideálnom prípade dokonca zrušila.

Rýchlejší rast minimálnej mzdy v roku 2015 kompenzovala vláda znížením zdravotných odvodov pre nízkopríjmových zamestnancov zavedením degresívnej odpočítateľnej položky. Aj napriek zvýšeniu minimálnej mzdy sa preto celkové náklady práce pri minimálnej mzde nemenili. V budúcom roku už vláda neplánuje zavádzať žiadne nové kompenzačné opatrenia, meniť by sa nemala ani výška odpočítateľnej položky pre zdravotné odvody, a tak sa rast minimálnej mzdy plne premietne aj do nákladov práce.

Súčasná vláda aj vo volebnom roku pokračuje v trende postupného zvyšovania pomeru minimálnej mzdy k priemernej mzde v ekonomike – minimálna mzda bude v roku 2016 oproti roku 2012 vyššia až o takmer 24 percent (náklady práce však len o 16%), pričom rast priemernej mzdy v ekonomike bude len približne polovičný (cca 12%). 

Minimálna mzda vyvoláva vášnivé diskusie nielen na Slovensku, ale vo väčšine krajín EÚ. Aktuálne tento kontroverzný nástroj v rôznych formách využíva 22 z 28 krajín EÚ. Medzi krajinami, ktoré zatiaľ plošnú minimálnu mzdu nezaviedli nájdeme susedné Rakúsko, Taliansko, ale aj škandinávske krajiny.

Hlavným cieľom minimálnej mzdy je chrániť zamestnancov a zabezpečiť ich aspoň minimálne ohodnotenie. Minimálna mzda však môže byť aj dvojsečnou zbraňou. Príliš vysoké nastavenie minimálnej mzdy môže priamo ohroziť pracovné pozície s nízkou pridanou hodnotou, keďže hodnota, ktorú zamestnanec na takejto pozícií vytvorí je blízka, alebo dokonca nižšia ako sú mzdové náklady na zamestnanca.

Privysoká minimálna mzda preto bráni tvorbe pracovných miest s nižšou pridanou hodnotou, už existujúcu výrobu má tendenciu odsúvať do lacnejšieho zahraničia a v prípade služieb často vedie k presunu do čiernej ekonomiky. Negatívne vplýva  najmä na zamestnanosť nízkokvalifikovanej pracovnej sily. A práve táto kategória nezamestnaných je pritom dlhodobým problémom slovenského trhu práce (treba však poznamenať, že minimálna mzda nie je jedinou prekážkou, ktorá bránia úspešnému uplatneniu dlhodobo nezamestnaných bez kvalifikácie na trhu práce).

Odvetvia, ktoré vysoká minimálna mzda ohrozuje najviac, sa nachádzajú najmä v oblasti služieb. Najnižšiu priemernú mzdu vykazujú reštaurácie, toto odvetvie je však typické vyšším podielom nepriznaných príjmov (sprepitné). Nízku priemernú mzdu však nájdeme aj rôznych druhoch obchodu – najmä u stánkarov na trhoch, v malých predajniach potravín, internetových obchodoch, či pri sprostredkovaní veľkoobchodu. Medzi najslabšie platené profesie patria aj strážnici a SBSkári. 

V grafe sme sa pozreli aj na porovnanie medzi krajinami EÚ a špeciálne sme sa pozreli na okolité krajiny regiónu V4. Minimálna mzda v krajinách EÚ sa pohybuje od 194 EUR v Bulharsku až po 1923 EUR v Luxembursku. Jej výška rastie pomerne lineárne s rastúcou produktivitou práce (a priemernej mzdy v ekonomike).

minimalna-mzda

Slovensko a Česká republika sa spolu so Španielskom a Írskom stále radia medzi krajiny EÚ, kde je výška minimálnej mzdy vzhľadom na produktivitu práce v ekonomike relatívne nižšia. Naopak, relatívne vyššiu minimálnu mzdu (vzhľadom na produktivitu práce) nájdeme v Nemecku (ktoré celoplošnú minimálnu mzdu zaviedlo v tomto roku) a Luxembursku, z krajín regiónu SVE v Slovinsku. 

Relatívne dynamicky rast minimálne mzdy by mali zaznamenať aj okolité krajiny V4. Podľa predbežných informácií by sa minimálna mzda mala v Maďarsku zvýšiť o 5,5% na 100 775 forintov (353 EUR), v Poľsku o 5,7% na 1 850 zlotých (444 EUR) a v Českej republike až o 7,6% na 9 900 korún (369 EUR).

Pozitívom daňovo-odvodového systému na Slovensku a v Českej republike je nižšie zaťaženie minimálnej mzdy v porovnaní s ostatnými krajinami V4, čo zvyšuje čistý príjem zamestnanca pri minimálnej mzde – aj napriek tomu, že najvyššiu minimálnu mzdu (aj náklady práce pri minimálnej mzde) vykazuje z krajín V4 Poľsko, najvyššiu čistú mzdu dostane v budúcom roku zamestnanec na Slovensku (355 EUR), mierne vyššiu čistú mzdu ako v Poľsku (325 EUR) si pripíše aj zamestnanec v Českej republike (329 EUR).

Autor je analytik UniCredit Banky.

Ste zástancom zvyšovania minimálnej mzdy?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *