Pondelok 17. február. Meniny má Miloslava

Ministerstvo financií chce zaviesť nové informačné formuláre pri predaji poistenia

Sprostredkovatelia a poisťovne namietajú voči novým informačným formulárom. Tie by mali klientom pri podpise poistnej zmluvy prezradiť, aké veľké sú náklady a zisk poisťovne a sprostredkovateľa.

Informačné formuláre predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania v polovici februára formou Vyhlášky Ministerstva financií SR, ktorou sa ustanovuje vzor informačného formulára s informáciami k sprostredkovaniu spotrebiteľského úveru.

Na návrh štruktúry formulárov sa zniesla vlna kritiky. Nespokojné sú poisťovne, ako aj finanční sprostredkovatelia.

Zámer zvýšiť transparentnosť

Podľa ministerstva by formuláre mali zvýšiť transparentnosť a prehľadnosť nákladov spojených s poskytovaním poistných produktov. Formuláre majú klientom poskytnúť prehľad o jednotlivých zložkách poistného. „Takáto jasná a zrozumiteľná informácia pomôže klientom pochopiť komu platia, za čo platia a koľko platia z celkovej sumy poistného,“ uviedlo ministerstvo v návrhu.

V návrhu vyhlášky sú definované tri typy informačných formulárov:

1. Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré je spojené s investičnými fondmi.

2. Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného obsahujúci informácie k poisteniu s odkupnou hodnotou, ktoré nie je spojené s investičnými fondmi.

3. Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného v neživotnom poistení.

Námietky poisťovní

„Formuláre, tak, ako sú navrhnuté, neprinesú klientom žiadnu zmysluplnú informáciu,“ uvádza vo vyhlásení Slovenská asociácia poisťovní. Asociácia považuje navrhnutú štruktúru formulárov za veľmi problematickú, „pretože bude klientov viac zavádzať, ako informovať“.

Osobitne to podľa nej platí pre investičné životné poistenia, pretože počas dojednanej poistnej doby sa hodnota podielov postupne mení. Informácia, ktorú klient dostane v čase uzavretia zmluvy, preto môže byť len hypotetická, alebo platná len v danej chvíli, nie počas celej doby trvania vzťahu. Formulár môže byť podľa asociácie „vyplnený iba s použitím fikcie“.

Pri investičnom životnom poistení by poisťovne mali klientom oznamovať, koľko z ročného poistného predstavuje „suma určená na investovanie“, „suma určená na krytie rizík, či koľko tvoria „náklady na uzavretie poistenie“, či aké sú „ostatné náklady poskytovateľ“.

Hodnota podielov v podielovom fonde sa mení zvyčajne každý pracovný deň. Klient tak dostane pri uzatváraní zmluvy prakticky nepoužiteľnú informáciu. Podobne je tomu aj pri informácii o „sume určenej na sporenie“ v životnom poistení. Keďže poisťovne neposkytujú sporenie, tento pojem nemôžu pri poskytovaní svojich služieb ani používať.

Poisťovne tak hovoria, že ak dôjde k presadeniu formulárov v navrhovanej forme, budú preto obsahovať len informácie so slabou, až žiadnou výpovednou hodnotou.

Štruktúra nákladov na poistné produkty

Okrem toho budú informovať  o svojej stratégii pri cenotvorbe, čo je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. „Preto očakávame, že sa o tento návrh bude zaujímať aj Protimonopolný úrad. Navyše žiadne iné podnikateľské subjekty, dokonca ani subjekty s monopolným alebo významným postavením, obdobnú povinnosť informovať o jednotlivých zložkách svojej ceny nemajú, čo považujeme za diskriminačné,“ uvádzajú poisťovne prostredníctvom ich asociácie.

Analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik upozornil, že nové formuláre by zaviedli zdvojenie už dnes vyžadovaných informačných povinností. „Ako duplicitné vnímam vykazovanie nákladov na uzavretie poistenia, ktoré už dnes zákon pri sprostredkovaní poistenia vyžaduje. Podobne duplicitné je rozdelenie sumy určenej na sporenie a na poistnú zložku, ktoré je definované v každom poistení so sporiacou zložkou,“ uviedol pre agentúru SITA.

Už dnes je totiž súčasťou poistnej zmluvy a všeobecných poistných podmienok viacero dokumentov, ktoré už podobné informácie obsahujú. „Duplikovanie formulárov klienta v konečnom dôsledku obťažuje a zahlcuje“ uvádza asociácia poisťovní. Verí preto, že ministerstvo financií bude v pripomienkovom konaní otvorené odbornej a korektnej diskusii.

Nesúhlasia ani sprostredkovatelia

Proti návrhu štruktúry formulárov namietajú aj finanční sprostredkovatelia. Predseda predstavenstva Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Martin Lancz hovorí, že klienti sú v súčasnosti zahltení veľkým množstvom ťažko čitateľných informácií vyplývajúcich zo zákona, čo môže byť kontraproduktívne. Tento stav generuje riziko, že niektorí neporozumejú zásadným charakteristikám, prípadne rizikám daného produktu.

„Nerozporujeme, že klient má právo na takéto informácie, no to, že to má byť priamo na mieste predaja a aktuálne v čase nie je realizovateľné. V podobe, v akej to navrhuje ministerstvo, vidíme niekoľko komplikácií, ktoré by mohli mať negatívny dopad na proces distribúcie poistných produktov,“ upozorňuje M. Lancz.

Problematická je podľa neho napríklad položka “predpokladaná suma nákladov na uzavretie poistenia“. Mali by v nej byť spočítané všetky náklady na uzavretie poistnej zmluvy. Ide napríklad províziu za finančné sprostredkovanie, alikvotnú časť mzdových nákladov zamestnancov vykonávajúcich predaj, či náklady na marketing, a inú podporu predaja.

Niektoré nákladové položky sú podľa M. Lancza veľmi flexibilné a ich výška sa v čase mení. „Metodika a výpočet týchto nákladov tak, aby odrážali reálny stav v reálnom čase pri podpise zmluvy, môže byť veľmi komplikovaný proces. Chceme preto s ministerstvom a poisťovňami diskutovať a hľadať optimálne riešenie,“ dodal.

Aj samotné ministerstvo financií pripúšťa diskusiu: „Sme pripravení o týchto návrhoch po vyhodnotení pripomienok diskutovať,“ uviedla hovorkyňa rezortu Alexandra Gogová. „Zároveň však treba doplniť, že trváme na tom, že formuláre majú zabezpečiť pre klientov väčšiu transparentnosť a klienti majú právo vedieť z akých zložiek sa skladá cena, ktorú majú poisťovni zaplatiť za ten ktorý produkt,“ dodáva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *